PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 690 | 83
Tytuł artykułu

Teoretycznoprawne aspekty zarządzania finansami w podmiotach publicznych i prywatnych

Warianty tytułu
Theoretical and Legal Aspects of the Finanse Management in Private and Public Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja zjawisk finansowych zachodzących w podmiotach publicznych i prywatnych oraz wskazanie na konieczność efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi będącymi wynikiem tych procesów. W tytule pracy wskazano więc na zarządzanie finansami w tych podmiotach. Opracowanie zawiera teoretycznoprawne aspekty zarządzania finansami w podmiotach sfery publicznej i prywatnej. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale na tle definicji i funkcji finansów przedstawiono istotę zarządzania finansami oraz możliwość adaptacji tego pojęcia do podmiotów sfery finansów publicznych. W drugim rozdziale ukazano podstawy prawne funkcjonowania podmiotów publicznych. Na tym tle w trzecim rozdziale ukazano formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw prywatnych. W czwartym rozdziale zaprezentowano formy organizacyjne podmiotów sfery finansów publicznych. W piątym rozdziale uwypuklono teoretyczne aspekty zarządzania finansami w podmiotach publicznych. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper was to present financial phenomena that took place in public and private entities and to prove that there is the necessity of effective management of them. The paper also discusses theoretical and legal aspects of the finance management in public and private entities. It consists of five chapters. The first chapter was devoted to perform the definition of finance and its functions. The essence of the finance management and the problem of its adaptation into public finance was also analysed there. In the second chapter the legal basis of public entities functioning were described. The role of the third and the fourth chapter was to compare the legal and organizational forms that are use in private and public sector. The fifth chapter discuses theoretical problems associated with finance management in public entities. The theoretical part of this paper was intended to show financial mechanisms in private and public entities. The part of the paper that was devoted to legal problems focuses on description of law roles and legal and organizational forms of private and public entities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Bielawska A.: Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Bodie Z., Merton R.C.: Finanse. PWE, Warszawa 2003.
 • Bolland S.: Wstęp do nauki finansów. Warszawa 1986.
 • Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa 1999.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Fedorowicz Z.: Uwagi o przedmiotowym zakresie teorii finansów przedsiębiorstw. W: Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. Red. J. Ickiewicz. SGH, Warszawa 2004.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • Finanse. Red. J. Ostaszewski. Difin, Warszawa 2005.
 • Flejterski S.: Podstawy metodologii finansów. Wyd. Economicus, Szczecin 2006.
 • Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. T. 1. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. T. II. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Głodek Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004.
 • Gos W.: Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. Polska Akademia Rachunkowości SA, Warszawa 2006.
 • Groppelli A. A., Nikbakht E.: Wstęp do finansów. Wyd. Finansowe WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Ickiewicz J.: Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach. SGH, Warszawa 2004.
 • Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa. Wrocław 1999.
 • Kasiewicz S., Rogowski W.: Ocena opłacalności inwestycji społecznych. "Bank i Kredyt" 2005, nr 1.
 • Kietlińska K.: Rozwój form powiązań instytucji sektora publicznego i prywatnego w Polsce. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskie. Finanse publiczne. Cz. I. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Komorowski M.: Wpływ formy prawnej kredytobiorcy na postrzeganie ryzyka przez bank. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 12.
 • Kufel J., Siuda W.: Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Scriptus, Poznań 2001.
 • Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Malinowska E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 • Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik. Presspublica, Warszawa 1996.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Owsiak S.: O nowatorskie podejście do sektora publicznego. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej Finanse publiczne. Cz. 1. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Owsiak S.: Podstawy nauki finansów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Pioterczak R.: Opodatkowanie dochodów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej. "Monitor Podatkowy" 2004, nr 1.
 • Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów. Red. W.J. Katner. Arche, Gdańsk 2001.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Słownik łacińsko-polski. Oprać. K. Kumaniecki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Smith A.: Badania na naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa 1954.
 • Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szołno-Koguc J.: Racjonalizacja czy likwidacja funduszy celowych. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne. Cz. 1. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Woźniak B.: Państwowe fundusze celowe a racjonalność wydawania środków publicznych. W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Cz. I. Finanse Publiczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Współczesna analiza finansowa. Red. B. Micherda. Zakamycze, Kraków 2004.
 • Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2005.
 • Zdyb M.: Publiczne prawo gospodarcze. Zakamycze, Kraków 1998.
 • Zysnarski J.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. ODiDK, Gdańsk 2003.
 • Akty prawne: Art. 86.
 • Kodeks spółek handlowych. DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU 1997, nr 78, poz. 483, art. 164.
 • DzU 1991, nr 7, poz. 24, z późn. zm.
 • DzU 1991, nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 • DzU 1997, nr 28, poz. 153, z późn. zm.
 • DzU 1997, nr 75, poz. 469, z późn. zm.
 • DzU 1998, nr 137, poz. 887, z późn. zm.
 • DzU 2001, nr 33, poz. 388, z późn. zm.
 • DzU 2001, nr 13, poz. 123, z późn. zm.
 • DzU 2001, nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
 • DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 • DzU 2001, nr 142, poz. 1592, z późn. zm.
 • DzU 2003, nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 • DzU 2003, nr 45, poz. 391, z późn. zm.
 • DzU 2004, nr 238, poz. 2390, z późn. zm.
 • DzU 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 • DzU 2005, nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. DzU 2004, nr 173, poz. 1807, art. 2 ust. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170715312

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.