PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 839 | 5--23
Tytuł artykułu

Nierówności społeczne i kapitał ludzki w Polsce po 1990 r.

Warianty tytułu
Social Inequality and Human Capital in post-1990 Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotne miejsce w kształtowaniu paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego ma ukształtowana struktura nierówności społecznych. Udowodnieniu tej hipotezy poświęcony jest ten artykuł. Dla jej uzasadnienia w części pierwszej artykułu zaprezentowana jest struktura nierówności w Polsce wraz ze wskazaniem ich źródeł. Część druga poświęcona jest omówieniu oddziaływania nierówności społecznych na paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego. Na podstawie tej diagnozy sformułowano również wnioski dotyczące polityki gospodarczej. (fragment tekstu)
EN
The article describes social inequality in Poland in the years 1990-2007 and its connection to changes in human capital. It also maintains that the quality and structure of human capital resources do not meet the challenges posed by global capitalism and the information society. In order to limit social inequality and accelerate the convergence of social and economic development, the authors suggest there is a need for reflexive modernisation of human capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bal-Woźniak T. [2005], Kapitał intelektualny i kierunki wspomagania jego rozwoju [w:] Intellect 2005, Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalnych, red. E. Skrzypek, UMCS w Lublinie, Lublin, t. 1.
 • Beck U., Giddens A., Lash S. [1994], Reflective Modernization, Cambridge, Polity Press.
 • Castels M. [1986], High Technology, World Development and the Structural Transformation: The Trends and Debate, „Alternatives”, nr 11.
 • Cieślak I. [2008], Wynagrodzenia w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dobija M. [2003], Can Creativity be Measured In Monetary Terms? [w:] General Accounting Theory in statu nascendi, red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. [2004], Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna, red. M.G. Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Domański R. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Dryl I. [2005], Bieda w odwrocie?, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 20.
 • Edwinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Geryk M. [2007], Czy absolwenci znajdują pracę? Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako ważne ogniwo gospodarki rynkowej, Referat przedłożony na VIII Kongres Ekonomistów Polskich pod hasłem: Polska transformacja i jej przyszłość, PTE, Warszawa (wersja elektroniczna).
 • Golinowska S. [1997], Polska bieda II, IPIS, Warszawa.
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywa banku światowego [2003], KBN, Warszawa.
 • Horx M. [2002], Die acht Sparhren der Zukunft, Wien-München.
 • Kabaj M. [2003], Popyt na pracę w 2003 r., GUS, Warszawa.
 • Kabaj M. [2005], Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Warszawa.
 • Kapitał ludzi i intelektualny jako czynnik wzrostu i ograniczania nierówności społecznych w Polsce [2004], Badania statutowe nr 14/KMae/4/2004/S/125 zrealizowane w Katedrze Makroekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, pod kierunkiem M.G. Woźniaka, materiały niepublikowane.
 • Kieżun W. [2005], Audyt kapitału społecznego i intelektualnego [w:] Administracja publiczna. Stan i kierunki zmian, Raport nr 31 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Kukliński A. [2003], Gospodarka oparta na wiedzy, Perspektywy Banku Światowego, KBN, Warszawa.
 • Kwieciński Z. [1999], Edukacja wobec nadziei i zagrożeń przyszłości [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, PTP, Warszawa-Poznań.
 • Lewowicki T. [1999], Pedagogika wobec nadziei i zagrożeń współczesności - próba diagnozy i określenia zadań [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, PTP, Warszawa-Poznań.
 • Main Science and Technology Indicators in Poland in 1990s [2001], Central Statistical Office, Warsaw.
 • Młokosiewicz M. [2006], Wykluczenie społeczne w Polsce na tle sytuacji w pozostałych „nowych” krajach członkowskich UE - wybrane zagadnienia [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w UE, red. S. Swadźba, Katowice.
 • Pawlik W. [2003], Społeczeństwo polskie wobec paradygmatów gospodarki wiedzy [w:] Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawlik, Materiały konferencyjne, Kraków.
 • Rocznik Statystyczny GUS [2004], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Sora A. [2006], Problem bezrobocia w opinii społecznej - próba wyjaśnienia zjawiska emigracji zarobkowej, referat wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teorii Systemu Rynkowego SGH oraz Instytut GfK Polonia 29 listopada 2006 r.
 • Stiglitz J. [2004], Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa w Polsce do 2010 r. [2003], MEN, Warszawa.
 • Sztanderska U. [2004], Rynek pracy dla konkurencyjnej gospodarki [w:] Biała Ksiąga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk - Warszawa.
 • Toutaine A. [1998], Beneficjenci i wykluczeni, „Gazeta Wyborcza”, nr 190, 14-16 VIII.
 • TransMONEE Database [2007], UNICEF IRC, Florence; UN/WIDER World Income Inequality Database (WID), Helsinki.
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania - Metody - Wyniki [2005], red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, IPiSS, Warszawa.
 • Ulman P. [2008], Nierówności ekonomiczne w Polsce w 2005 r. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, nr 13 (w druku).
 • Ustawa z dn. 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, Dziennik Ustaw, 2003, nr 166 oraz jej nowelizacja z dn. 5 stycznia 2004, Dz. U. 2004, nr 96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170725834

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.