PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 839 | 25--52
Tytuł artykułu

Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe

Warianty tytułu
Quantitative and Qualitative Aspects of Education Policy in Poland as an Element of Investing in Human Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest diagnoza procesu inwestycji w kapitał ludzki w Polsce począwszy od początku transformacji ustrojowej do chwili obecnej. Na podstawie danych statystycznych pochodzących ze źródeł krajowych i międzynarodowych dokonana została analiza nakładów decydujących o strumieniach kapitału ludzkiego. Podjęto również próbę identyfikacji czynników jakościowych, które odegrały znaczącą rolę w akumulacji kapitału ludzkiego w analizowanym okresie. Prezentacja badań empirycznych została poprzedzona wstępem teoretycznym, w którym usystematyzowano wiedzę na temat przebiegu procesu inwestycyjnego, jakim jest rozwój zasobów ludzkich w gospodarce. (fragment tekstu)
EN
The article is an empirical analysis of investments made in human capital, particularly in education, from the commencement of system transformation in Poland until the present. On the basis of statistical data from both national and international sources, expenditures determining the streams of human capital were analysed. The article further attempts to identify the qualitative factors that played a significant role in the accumulation of human capital during this period. Presentation of the empirical data is prefaced by a theoretical section that systematises knowledge on the investment process, which is the development of human resources in the economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Białecki I. [2004], Szkoły wyższe jako miejsce tworzenia i współtworzenia polityki naukowo-technicznej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/24.
 • Blaug M. [1994], Teorie ekonomii. Ujecie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 • De la Fuente A., Ciccione A. [2002], Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy. Final Report, Instituto de Analisis Economico (CSIC), Universitat Pompeu Fabra.
 • Dobija M. [2008], Struktura i koszt kapitału ludzkiego, http//janek.ae.krakow.pl/~zkrach/ pobranie.htm.
 • Domański S.R. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Education at a Glance. OECD Indicators 2006 [2006], OECD.
 • Eurostat Yearbook, European Communities, Luxembourg, wyd. z lat 2004-2008.
 • Gabryjelska A., Gadomski P. [2004], Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD, „Ekonomista”, nr 5.
 • Kabaj M. [2004], Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów kształcenia, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Kruszewski T. [2000], Problem kapitału ludzkiego w myśli ekonomicznej, Gospodarka w Praktyce i w Teorii, nr 1 (6).
 • Learning for Tomorrow’s World: First Results from PISA 2003 [2004], OECD, Paris.
 • Lewis W. [2005], Potęga wydajności, CeDeWu, Warszawa.
 • Liberda B. [2005], Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, „Ekonomista”, nr 4.
 • Mulligan B., Sala-i-Martin X. [2000], Measuring Aggregate Human Capital, „Journal of Economic Growth”, vol. 5, no. 3.
 • OECD in Figures, OECD Observer, Paris, wyd. z lat 2005-2008.
 • Ostoj I. [2001], Kapitał ludzki i jego deprecjacja w kontekście związków z bezrobociem - próba teoretycznego uogólnienia, Studia Ekonomiczne, AE Katowice, nr 18.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006 [2006], GUS, Warszawa.
 • Pluta-Olearnik M. [2008], Koncepcja life long learning - wyzwanie dla kształcenia na poziomie wyższym, http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/33.pdf, 15.01.2008.
 • Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, wydania z lat 1995-2008.
 • Schultz T.W. [1981], Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, Los Angeles.
 • Sonntag K. [2005], Między konserwatyzmem a innowacyjnością. Jaka jest polityka edukacyjna, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 10.
 • Stec M., Janas A. [2005], Ranking krajów Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9.
 • Szkoły wyższe i ich finanse, GUS, Warszawa, z lat 2005-2008.
 • Szulc T. [2004], Dynamika przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce a realizacja procesu bolońskiego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/24.
 • Uramek K. [2006], Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w niektórych krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2.
 • Zatrudnienie w Polsce 2005 [2005], red. M. Bukowski, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Wiedza a wzrost gospodarczy [2003], red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170725944

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.