PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 19--30
Tytuł artykułu

Porównanie informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym prezentowanym według MSSF ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskim prawem bilansowym

Warianty tytułu
Comparison of Information Contained in Financial Statements Prepared under International Financial Reporting Standards and in Financial Statements Prepared in Accordance with Polish Accounting Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie różnic wynikających ze sporządzenia sprawozdania finansowego według MSSF a polską Uor, na przykładzie dwóch spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analizą został objęty ten sam okres sprawozdawczy, odzwierciedlony według dwóch różnych standardów sprawozdawczości finansowej. Została przedstawiona krótka charakterystyka różnic prezentacyjnych w sprawozdaniach: z sytuacji finansowej, całkowitych dochodów, zmian w kapitale własnym i przepływów pieniężnych, sporządzonych zgodnie z MSSF a Uor oraz przeprowadzona analiza płynności i obliczone wskaźniki cyklu konwersji gotówki, zadłużenia i rentowności na postawie skonsolidowane-go sprawozdania finansowego według MSSF i PSR. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present differences between financial statements prepared under IFRSs and under the Polish Accounting Act, using as example two public companies traded on the Warsaw Stock Exchange. The analysis covers the same reporting period, represented according to two different financial accounting standards. The article includes a short description of differences in the presentation of statements of: financial position, comprehensive income, changes in equity and cash flows, drawn up in accordance with IFRSs and the Polish Accounting Act. The liquidity analysis has been carried out and indicators of cash conversion cycle, debt and profitability have been calculated, based on consolidated financial statements under IFRSs and under PAS (Polish Accounting Standards). (short original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
19--30
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009, najnowsze zmiany, s. 56 SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr l „Rachunek przepływów pieniężnych" (Dz.Urz. Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. Nr 12 poz. 69).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. 2009 nr 169, poz. 1327.
  • Rozporządzenie (WE) nr1606/'2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19.07.2002 r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Dz.U. WE L 243 z 11.09.2002.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii. Europejskiej z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DZ.U.UE.L.08230.1.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.1994 nr 121, póz.591, późniejszymi zmianami.
  • Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, wyd. drugie, s. 168, Oficyna a, Wolters Kluwer Business, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170735953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.