PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 95--110
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego

Autorzy
Warianty tytułu
Accounting Policies as an Instrument Affecting the Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka rachunkowości to dokument opisujący przyjęte i stosowane w praktyce przez jednostkę gospodarczą zasady rachunkowości. Prawo bilansowe, pozwalając jednostce dokonać wyboru określonych wariantów prezentacji i wyceny posiadanych aktywów i pasywów, jednocześnie zobowiązuje jednostkę do dokonania takiego wyboru. Czynność taka powinna być jednak poprzedzona głęboką analizą charakteru i profilu działalności jednostki gospodarczej. Wynika to z faktu, że na podstawie dokonanych wyborów prowadzi się księgi rachunkowe oraz w określony sposób sporządza sprawozdanie finansowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie polityki rachunkowości jako instrumentu, który oddziałuje na sprawozdania finansowe jednostki gospodarczej, które z kolei są podstawą do podejmowania określonych decyzji przez zainteresowane podmioty (odbiorcy sprawozdania finansowego). W niniejszym artykule przedstawiono różne możliwości wyceny i prezentacji danych sprawozdawczych mających zastosowanie w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego. Jednostka budując politykę rachunkowości powinna uczynić to w taki sposób, aby sprawozdanie finansowe, które jest tworzone na podstawie jej zapisów ewidencyjnych, rzetelnie i wiarygodnie przedstawiało sytuację majątkowo-kapitałową. (abstrakt oryginalny)
EN
Accounting policy is a document describing accounting principles adopted and followed in practice by an enterprise. Accounting law allows entities to choose among the permitted options for the presentation and valuation of their assets and liabilities. The choice of the options should be preceded by analysis of the entity's character and profile of activity. This article aims to present accounting policies as an instrument which affects the financial statements, which in turn are the basis for making economic decisions by external users of financial information. In conclusion, accounting policies adopted by an entity should result in financial statements which convey a true and fair view of its financial position and performance. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
95--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bragg T. (2007), Accounting Best Practices, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Chluska J. (2002), Rachunek kosztów jako element polityki rachunkowości jednostek gospodarczych, „Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 11, Warszawa.
 • Dyduch A., Sawicka J., Stronczek A. (2004), Rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Górowski I. (2008), General accounting theory. Evolution and design for efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Gregoriou G.N., Gaber M. (2006), International Accounting. Standards, Regulations and Financial Reporting, Elsevier Ltd., London.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
 • Messner Z, (2007) Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Messner Z., Pfaff J. (2009), Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2001), IASB, London.
 • Naumiuk T. (2000), Dowody księgowe. Obieg i kontrola, Wydawnictwo Infor, Warszawa.
 • Sawicki K. (1996), Polityka bilansowa i sprawozdawczość w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.
 • Szczotka J. (2007), Wpływ polityki rachunkowości na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września!994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591).
 • Walińska E., Czajor P., Wencel A. (2006), Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego, [w:] Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa.
 • Walińska E., Zakrzewska J. (2003), Polityka rachunkowości a zarządzanie jednostką - wyniki badań ankietowych, [w:] „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, tom 15(71).
 • Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170738412

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.