PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | 2 | nr 730 | 9--33
Tytuł artykułu

Stosunki handlowe ziem polskich pod zaborami przed I wojną światową

Autorzy
Warianty tytułu
Trade Relations in the Polish Partitioned Territories before the World War I
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny charakteru i siły związków gospodarczych ziem polskich, zarówno w zakresie powiązań wzajemnych, jak i zewnętrznych, w przededniu I wojny światowej. Wydaje się, że analiza ta pozwala określić ów punkt odniesienia, który mógłby być podstawą oceny możliwości i tendencji rozwoju handlu zagranicznego w Polsce niepodległej. (fragment tekstu)
EN
Scientific research of the economy of the Second Republic of Poland isn't fully satisfactory. It particularly refers to the legacy of the economic past.
The paper makes an attempt at the valuation of external economic connections of the Polish partitioned territories on the eve of the World War I. The example of the foreign trade of the Polish territories proves that Russification and Germanization refers to social and political aspects as well as economic ones. Economies of the Congress Kingdom, Galicia, Upper Silesia and Posnania worked for Empires', economies mainly. That forced their economic adaptation to the only one market and limited external connections.
Moreover, the situation forced the narrow but firm specialization in the production and trade (iron and textile products - in Kingdom of Poland, coal and iron - in Silesia, timber and crude oil - in Galicia, food-stuffs - in Posnania). It also reduced the internal trade between Polish partitioned provinces. As a results there were fundamental difficulties of the economic integration of Polish territories and rebuilding of the foreign trade at the beginnig of the Second Republic of Poland. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Benis A.: Przemysł galicyjski a Austria. Kraków 1917, s. 17-18, 20-21.
 • Biegeleisen L.W.: Stan ekonomiczny Małopolski na podstawie bilansu handlowego. Warszawa 1921, s. 194.
 • Długoborski W.: Górnictwo i hutnictwo do 1918 r. [w:] Uprzemysłowienie ziem polskich w XI i XX wieku. Studia i materiały. Wrocław 1970, s. 170.
 • Drabek Z.: Foreign trade and trade policies in the interwar period. Oxford 1974, s. 19.
 • Dziewulski S.: 25 lat rozwoju gospodarczego na ziemiach polskich. "Ekonomista" 1925, t. III-IV, s. 7.
 • Fabierkiewicz W.: Rosja współczesna. Odbudowa gospodarcza. Warszawa 1926, s. 69.
 • Ginsburg J.S.: Vnešniaja torgovlia SSSR. Moskva 1937, s. 22.
 • Gliwic H.: Handel Polski. [w:] Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1924). T. 3. Historia ekonomiczna. Warszawa 1936, s. 74.
 • Gliwic H.: Międzynarodowa współzależność ekonomiczna a polska polityka gospodarcza. Warszawa-Kraków 1928, s. 12-14.
 • Gliwic H.: Przemysł i handel polski a wielka wojna. Warszawa 1936, s. 149-150, 166.
 • Gliwic H.: The economic situation of Poland. Washington 1923, s. 15-16.
 • Jasiczek S.: Kapitał niemiecki w przemyśle górniczo-hutniczym Zagłębia Dąbrowskiego (1889-1914). "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1960 nr 19, s. 95.
 • Jezierski A.: Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815-1914. Warszawa 1967, s. 151.
 • Kempner S.A.: Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie. T. l. Warszawa 1920, s. 356-367.
 • Kokot J.: Polityka gospodarcza Prus i Niemiec na Śląsku 1740-1945. Poznań 1948, s. 74, 84.
 • Koszutski S.: Rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego w ostatnim trzydziestoleciu 1870-1900. Warszawa 1905, s. 39.
 • Kramsztyk J.: Związek gospodarczy Górnego Śląska z Polską i Niemcami. Cz. l. "Przegląd Gospodarczy" 1921 nr 1, s. 10, s. 53.
 • Królikowski S.F.: Zarys polskiej polityki handlowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki celnej. Warszawa 1938, s. 52.
 • Krynicki J.: Problemy handlu zagranicznego Polski 1918-1939 i 1945-1955. Warszawa 1958, s. 97.
 • Kwapiszewski W.: Stosunki handlowe Królestwa Polskiego z Rosją w dziedzinie przemysłu włókienniczego. Cz. l. "Odbudowa Kraju" 1919 nr 9-12, s. 540.
 • Kwapiszewski W.: Stosunki handlowe Królestwa Polskiego z Rosją w dziedzinie przemysłu włókienniczego. Cz. 2. "Odbudowa Kraju" 1920 nr 1-2, s. 116.
 • Lulek T.: Polityczne warunki pracy gospodarczej w Królestwie Kongresowym. Polska w kulturze powszechnej. T. l. Warszawa 1918, t. l, s. 297.
 • Miłodworski A.: Przemysł włókienniczy Rosji i Polski. "Przemysł i Handel" 1920 nr 12, s. 202-203.
 • Pączewski L.: Handel zagraniczny w Polsce zjednoczonej. "Odbudowa Kraju" 1919 nr 9-12, s. 507.
 • Popkiewicz J., Ryszka F.: Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939). Studia historyczno-gospodarcze. Opole 1959, s. 18, 38.
 • Poprawska S.: Aneks II, Tabele statystyczne. [w:] Uprzemysłowienie ziem polskich w XI i XX wieku. Studia i materiały. Wrocław 1970, s. 189.
 • Rose E.: Bilans handlowy ziem byłej dzielnicy pruskiej. Warszawa 1920, s. 642-653, 664-665, 668-669, 682-683, 688-689.
 • Rose E.: Wielki przemysł Królestwa Polskiego przed wojną. Przyczynki do tzw. "teorii rynków wschodnich". Poznań 1918.
 • Rutkowski J.: Historia gospodarcza Polski. T. 8: Czasy porozbiorowe do 1918 roku. Poznań 1950, s. 251.
 • Rutkowski T.: W sprawie przemysłu krajowego. Kraków 1883, s. 82.
 • Sand H.: Bilans handlowy a polityka gospodarcza. "Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze" 1925 nr 9, s. 31.
 • Siebeneichen A.: Reglamentacja handlu. "Przemysł i Handel" 1920 nr 4, s. 62.
 • Sygietyński R.: Rozwój międzynarodowych stosunków handlowych Polski w pierwszym pięcioleciu niepodległości. "Przemysł i Handel" 1923 nr 46, s. 721.
 • Szatensztajn W.: Zagadnienie stosunków handlowych z Rosją Sowiecką. Szkic ekonomiczny. Warszawa 1921.
 • Szczepański A.: Zdolność eksportowa przemysłu galicyjskiego. [w:] Środkowoeuropejski związek gospodarczy i Polska. Studia ekonomiczne. Kraków 1916, s. 135-141.
 • Tennenbaum H.: Bilans handlowy Królestwa Polskiego. Warszawa 1916, s. 392-395.
 • Wóycicki A.: Dzieje rozwoju klasy robotniczej fabrycznej w Królestwie Polskim. Monografia historyczno-społeczna. Piotrogród 1918, s. 320.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170745315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.