PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 840 | 129--143
Tytuł artykułu

Budżet zadaniowy - narzędzie zarządzania finansami publicznymi

Warianty tytułu
The Performance Budget as a Tool for Managing Public Finances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba wskazania zalet metody budżetowania zadaniowego ważnej dla procesu reformowania finansów publicznych. W artykule przedstawiona zostanie również krótka charakterystyka wybranych metod programowania budżetowego oraz koncepcja wdrożenia budżetu zadaniowego w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Changes in the Polish economy that have grown out of, first, the process of system transformation and, second, European integration, have prompted the need to adopt measures aimed at reforming the public finance sector. One of the elements of this reform is the replacing of the traditional budget with a performance budget. The article discusses the main benefits of using a performance budget and briefly describes selected methods of budget programming. It also presents a proposed framework for implementing a performance budget in Poland that would allow for the management of public finances through appropriately defined and prioritised goals in order to accomplish predetermined results gauged with the established system of measurements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Będzieszak M., Budżet zadaniowy - wyzwania dla państwa i samorządu terytorialnego [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2007.
 • Bitner M., Jakie problemy stwarza wdrożenie budżetu zadaniowego, „Gazeta Prawna” 2006, nr 82 (1700).
 • Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 • Budżet zadaniowy. Materiały szkoleniowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
 • Budżet zadaniowy: Racjonalność - przejrzystość- skuteczność. Metodyka, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego, Zespół do Spraw Meto-dyki i Wdrażania Budżetu Zadaniowego został powołany przez Panią Teresę Lubińską - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako Zespół doradczy w pracach nad koncepcją budżetu zadaniowego, Warszawa 20 grudnia 2006 r.
 • Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007.
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005.
 • Lubińska T., Budżet zadaniowy. Zarządzanie pieniędzmi publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, www.budzetzadaniowy.gov.pl (12.12.2007).
 • Lubińska T., Platonoff A. L., Strąk T., Budżet zadaniowy: Racjonalność - przejrzystość -skuteczność, „Ekonomista” 2006, nr 5.
 • Misiąg W., Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Najlepsza reforma finansów publicznych to budżet zadaniowy, rozmowa z D. Webberem, ekspertem od finansów publicznych, Departament Budżetu Zadaniowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, www.budzetzadaniowy.gov.pl, 03.12.2007.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Owsiak S., Programowanie budżetowe warunkiem racjonalizacji wydatków publicznych, „Kontrola Państwowa” 2004, nr 1.
 • Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2007.
 • Program Konwergencji. Aktualizacja 2005, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005.
 • Regal G.F., Summers A.B., Citizens’ Budget Reports: Improving Performance and Accountability in Government, Reason Public Policy Institute, Policy Study No. 292, 2002.
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2006, nr 249, poz. 1832.
 • Projekt ustawy z 4 kwietnia 2007 r. o finansach publicznych, www.mf.gov.pl (19.04.2007).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170901826

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.