PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 5 | 9--26
Tytuł artykułu

Niedostępny rejestr wyborców

Autorzy
Warianty tytułu
Inaccessible Electoral Register
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Patologie w administracji mogą przejawiać się w bardzo różnej postaci. Jednym z aspektów, stosunkowo rzadko podnoszonym jest wadliwy proces legislacyjny. Poprzez naruszenie zasad wydawania aktów wykonawczych do ustaw naruszane zostają gwarantowane w Konstytucji i ustawach prawa obywatelskie. Autor do praw o kardynalnym znaczeniu zalicza tutaj zasadę jawności i dostępu do informacji publicznej oraz prawo do rozstrzygania kwestii istotnych dla społeczności lokalnych w drodze wyborów i referendum. (abstrakt oryginalny)
EN
Pathologies in administration can be manifested in very different forms. One of the relatively rarely mentioned aspects is the defective legislative process. Civic rights guaranteed by the Constitution and the Acts of law are violated through a breach of the principles of issuing secondary regulations to acts of law. The author includes the principle of openness and access to public information, as well as the right to settle issues of importance to local communities through elections and referendums, among such rights which are of cardinal importance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2002, s. 7, 90, 95 i n.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s. 344-345.
 • Dolnicki B. , Ograniczenie dostępu do spisu wyborców jako informacji publicznej, w: P.J. Suwaj, Dolnicki B., A. Chorążewska, A. Faruga, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2009 r., I OSK 1297/09, "Przegląd Prawa Publicznego" 2010/3, s. 99-108.
 • Dolnicki B., Prawna regulacja dostępu do informacji i zasady jawności w działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcji, w: M. Stec, K. Bandarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 57-83.
 • Drozd A., Zakres zakazu przetwarzania danych osobowych, "Państwo i Prawo" 2003/2, s. 39.
 • Garlicki L., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2007, s. 151.
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999, s. 33 i n.
 • Grabowski J., A Lichorowicz, Projekty rozporządzeń w świetle opinii Rady Legislacyjnej, "Przegląd Legislacyjny" 2006/1, s. 73.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 7.
 • Kijowski D.R. (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 233-243.
 • Kisiel W., Decyzje i wyroki w sprawach chorób zawodowych, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007/9, s. 46.
 • Krzyżagórska-Żurek B., Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w wykonaniu umowy przelewu wierzytelności konsumenckiej, "Monitor Prawniczy" 2005/14, s. 695.
 • Kudrycka B., S. Iwanowski, Prawo obywateli do informacji o działaniach organów administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 1999/8, s. 70-71.
 • Litwiński P., Udostępnianie danych osobowych przez organy administracji samorządowej, "Państwo i Prawo" 2006/1, s. 42-43.
 • Miemiec M. w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1998, s. 73.
 • Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław 2002, s. 56-66.
 • Olejniczak-Szałowska E., Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Łódź 2002, s. 214.
 • Piskorz-Ryń A., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Próba oceny, "Wspólnota" 2002/ 5, s. 10.
 • Rozbicka-Ostrowska M., I. Kamińska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 176.
 • Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2000, s. 222.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, Kraków 1998.
 • Śniecikowski W., Ograniczenie prawa do informacji publicznej (de lege lata), "Samorząd Terytorialny" 2002/7-8, s. 41 i n.
 • Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2006, s. 214-215.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170902342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.