PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 10 | z. 2 | 290--295
Tytuł artykułu

Działalność Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach w opinii współpracujących rolników

Warianty tytułu
Activities of Łódzki Agricultural Advisory Center in Bartoszewice in the Opinion of Customers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu 2007 roku wśród 204 rolników współpracujących z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Z usług ośrodka korzystali głównie rolnicy w wieku 40-49 lat, najczęściej raz na kwartał (44,6%) lub co miesiąc (28,4%). Badani rolnicy pozytywnie oceniali kompetencje doradców, wśród nich 29,9% było bardzo zadowolonych, a 50,5% zadowolonych z umiejętności doradców. Przygotowanie teoretyczne doradców pozytywnie oceniło 86,8%. zaś praktyczne 84.3% respondentów, dostrzegając równocześnie zmiany w treści przekazywanych porad w ostatnim okresie (96,8%). Zadowolenie ze skuteczności pracy doradców wyraziło 53,9% badanych rolników, w tym bardzo zadowolonych było 27,5%, a raczej zadowolonych 16.2%. Pozytywne oceny dominowały także w ocenie organizowanych przez ODR szkoleń dla rolników (83,8%), jak również działalności wydawniczej ODR (91,7%). Dużym zainteresowaniem cieszyły się targi i wystawy, bowiem 66,6% respondentów deklarowało częsty udział w nich. Do największych korzyści wynikających z pomocy udzielanej przez ODR badani zaliczyli: pomoc rolnikom w wypełnianiu skomplikowanych formularzy (63,0%) i opracowywaniu biznes planów (56,1%) oraz wsparcie w prowadzeniu rachunkowości rolniczej (44,0%). Wśród mankamentów wymieniono: biurokrację związaną z korzystaniem z usług (35,3%), utrudniony dostęp do ośrodka (duże odległości do biur ODR 30.9%) oraz ograniczone informacje o możliwościach korzystania z usług (27.9%). Większość badanych rolników zadeklarowała jednocześnie zdecydowanie (67.8%), że chętnie skorzysta w przyszłości z usług ODR. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the results of a survey carried out in September 2007, on 204 farmers ho were customers of Łódzki Agricultural Advisory Center in Bartoszewice, most of whom were farmers at the age of 40-49. They took advantage of the counselors' service es every three months (44.6%), or once a month (28.4%). The respondents were satisfied with the competence of counselors, including those who were very satisfied 29.9%, and 50,5% who were less satisfied. Theoretical knowledge of counselors was rated high by 86,8%, and their practical skills by 84,3% of respondents who were also aware of changes in the character of the advice given by counselors (96,8%) in last years. Satisfaction with the efficiency of counselors' work was expressed by 53,9% of the surveyed farmers, including those who were very satisfied (27,5%), and those less satisfied (16,2%). Also, farm trainings organized by the Agricultural Counseling Center (83,8%) and its publishing activities (91,7%) won appreciation of the respondents. Fairs and exhibitions enjoyed great popularity, as 66,6% of the surveyed farmers declared frequent participation in such events. From offered services, the respondents appreciated most: assistance in completing complicated forms (63,0%), developing business plans (56.1%) and help with farm accountancy (44.0%). They also pointed out to some shortcomings, including: bureaucracy connected with the services (35,3%), difficult access to the center (long distances to cover - 30,9%) and limited information on the services possibilities (27,9%). At the same time most of the surveyed farmers (67,8%) declared future cooperation with the Agricultural Advisory Center. (original abstract)
Rocznik
Tom
10
Numer
Strony
290--295
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
  • Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Z. 318. Kraków.
  • Matuszak E. O. 2003: Przygotowanie kadr doradczych do nowych zadań po akcesji z UE [w:] Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, s. 39-53.
  • Michalak E. 2007: Korzystanie z usług doradczych. RADA-Rolnictwo Aktualności Doradztwo Analizy. Miesięcznik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.
  • Odrobińska B. 2007 Priorytetowe zadania Centrum Doradztwa Rolniczego w opinii ośrodków doradztwa rolniczego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, s. 94-98.
  • Skotnicki H. 2005: Doradztwo rolnicze w świetle reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, s. 7-13.
  • Sprawozdanie z rocznej działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach w 2006 roku.
  • Wawrzyniak B. M., Wojtasik B. 2005: Rolnicy polscy po roku funkcjonowania w Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, s. 15-24.
  • Wiatrak A. P. 2006: Wizja i misja doradztwa rolniczego jako wyznaczniki struktury organizacyjnej jednostek doradczych Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 1, ss. 39-49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170904304

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.