PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 17 | 57--75
Tytuł artykułu

Bariery fiskalne wzrostu gospodarczego

Warianty tytułu
Fiscal Barriers of Economic Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania dotyczące barier fiskalnych wzrostu gospodarczego rozpocznę od modelu Solowa (Solowa-Swana), gdyż stanowi on punkt odniesienia właściwie do wszystkich analiz wzrostu. Solow przyjął, że postęp techniczny jest dany i badał wpływ podziału produktu między konsumpcję i inwestycje na akumulację kapitału i wzrost. Z tego modelu wynika jednak, że akumulacja fizycznego kapitału nie udziela odpowiedzi na dwa pytania postawione w pierwszym akapicie. Dzieje się tak dlatego, że różnice w realnych dochodach są zbyt duże, aby mogło je wyjaśnić samo zróżnicowanie nakładów kapitału. Pozostałe przyczyny zróżnicowania wzrostu gospodarczego Solow klasyfikuje jako egzogeniczne lub według niego one po prostu nie istnieją. Następnie przejdę do modeli modyfikujących model Solowa, w których autorzy rozluźnili założenie dotyczące stopy oszczędności, a mianowicie nie jest już ona zmienną egzogeniczną i stałą. Ramsey analizował gospodarkę ze stałym zbiorem gospodarstw domowych o nieskończonej długości życia, a Diamond przyjął, że istnieje rotacja w zbiorze gospodarstw domowych, czyli napotykają one horyzont czasowy. Z analizy tych modeli wynika, że wnioski, do których doszedł Solow nie zależą od przyjęcia założenia o stałej stopie oszczędności. W ostatniej części skoncentruję się na nowej teorii wzrostu, w ramach której analizowane są źródła akumulacji wiedzy i jej wpływ na wzrost, a także akumulacji kapitału ludzkiego (oprócz kapitału fizycznego). W modelach tych postęp techniczny ma charakter endogeniczny, czyli jest skutkiem decyzji gospodarstw domowych inwestujących w akumulację wiedzy. Jednocześnie modele te rozszerzają pojecie kapitału, uwzględniając oprócz kapitału fizycznego także kapitał ludzki. Co najważniejsze, te modele udzielają odmiennych odpowiedzi na dwa podstawowe pytania z pierwszego akapitu w porównaniu do modelu Solowa. (fragment tekstu)
EN
The economic growth analysis focuses mainly on two questions: Why are some economies better developed, i.e. wealthier than other? What are the reasons for increases in real incomes over time? In order to answer these questions the economists construct models that comprise simplified picture of the real world. In the first part of the paper the Author presents the Solow’s model and the models modifying its assumptions: Ramsey’s and Diamond’s model. The Author concludes that these models do not answer the introductory question. In the second part, the Author focuses on the new theory of growth within the framework of which there are analysed the sources of knowledge accumulation and its influence on economic growth, as well as human capital accumulation. In these models, technical progress has endogenous character, i.e. it results from decisions of households investing in knowledge accumulation. At the same time, these models extend the concept of capital, including human capital beside material capital. The Author concludes that these models provide different answers for the posed questions as compared to the Solow’s model. The third part presents the example of the fiscal barriers of economic growth in a form of expenditures on health care.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abramovitz M., Resuorces and Output Trends in the United States since 1870, „American Economic Review” 1956, No 46, s. 5-23.
 • Aghion P., Howitt P., A Model of Growth through Creative Destruction, „Econometrica” 1992, Vol. 60, s. 323-351.
 • Arrow K.J., The Economic Implications of Learning by Doing, „Review of Economic Studies” 1962, Vol. 29, s. 155-173.
 • Azariadis C., Drazen A., Threshold Externalities in Economic Development, „Quarterly Journal of Economics” 1990, Vol. 105, s. 501-526.
 • Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R. Human Capital, Fertility, and Economic Growth, „Journal of Political Economy” 1990, Vol. 98, s. S12-S37.
 • Barro R., Sala-I-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1995.
 • Baumol W., Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive, „Journal of Political Economy” 1990, Vol. 98, s. 893-921.
 • Becker G., Philipson T., Soares R., Growth and Mortality in Less Developed Nations, unpublished manuscript, University of Chicago, 2001.
 • Bhalgava A., Dean T., Jamson L.J., Murrey C.J.L., Modelling the Effects of Health on Economic Growth, „Journal of Health Economics” 2001, No 20, s. 423-440.
 • Bhargava A., Yu J., A Longitudinal Analysis of Infant and Child Mortality Rates in Developing Countries, „Indian Economic Review” 1997, No 32, s. 141-151.
 • Bloom D.E., Sachs J.D., Geography, Demography and Economic Growth in Africa, Brookings Paper on Economic Activity 2,1998, s. 207-295, http://www.cid.harvard.edu/.
 • Buchanan J.M., Barro on the Ricardian Equivalence Theorem, „Journal of Political Economy” 1976, No 84, s. 337-342.
 • Cass D., Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation, „Review of Economic Studies” 1965, No 32, s. 233-240.
 • Koopmans T.C., On the Concept of Optimal Economic Growth, [w:] The Economic Approach to Development Planning, North-Holland, Amsterdam 1965.
 • Culter D.M., Richardson E., Measuring the Health of the US Population, Brooking Papers: Microeconomics, 1997, s. 217-271.
 • Diamond P.A., National Debt in a Neoclassical Growth Model, „American Economic Review” 1965, No 55, s. 1126-1150.
 • Fogel R.W., New Findings on Secular Trends in Nutrition and Mortality: Some Implications for Population Theory, [w:] M.R. Rosenzweig, O. Stark (eds.), Handbook of Population and Family Economics, vol. la, Elsevier Science, Amsterdam, 1997, s. 433-481.
 • Fogel W.R., The Four Great Awakening and the Future of Egalitarism, The University of Chicago Press, Chicago & London 1995.
 • Fogel R.W., New Sources and New Techniques for the Study of Secular Trends in Nutritional Status, Health Mortality and the Process of Aging, NBER Working Paper Series as Historical Factors and Long Run Growth, 1991, No 26.
 • Grossman G.M., Helpman E., Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge 1991.
 • Kaldor N., Capital Accumulation and Economic Growth, [w:] The Theory of Capital, red. F.A. Lutz, D.C. Hague, St. Martin’s Press, New York 1961, s. 177-222).
 • Kremer M., Thomson J., Young Workers, Old Workers, and Convergence, NBER Working Paper, 1994, No 4827.
 • Lucas R., On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics” 1988, Vol. 22, s. 3-42.
 • Lucas R., On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics” 1988, Vol. 22, s. 3-42.
 • Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, Report of the Commission on Macroeconomics and Health, WHO 2001, s. 31.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N, A Contribution to the Empirics of Economics Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1992, Vol. 107, s. 407-437.
 • Murphy K.M., Shleifer A., Vishy R.W., The Allocatio of Talent: Implications for Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1991, Vol. 106, s. 503-530.
 • Nordhaus W.D., The Optimal Rate and Discretion of Technical Change, [w:] Essays on the Theory of Optimal Economic Growth, red. K. Shell, MIT Press, Cambridge 1967, s. 53-60.
 • P.M. Romer, Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy” 1990, Vol. 98, s. 71-102.
 • Phelps E.S., Models of Technical Progress and the Golden Rule of Research, „Review of Economic Studies” 1966, Vol 33, s. 133-146.
 • Philipson T., Soares R., Human Capital, Longevity, and Economic Growth: A Quantitative Assessment of Full Income Measures, Working Paper, Washington DC: World Bank, 2001.
 • Pollitt E., Iron Deficiency and Educational Deficiency, „Nutritional Reviews” 1997, No 55, s. 133-140.
 • Pollitt E., The Developmental and Probabilistic Nature of the Functional Consequences of Iron-Deficiency Anemia in Children, „The Journal of Nutrition” 2001, No 131, s. 669S - 675S.
 • Ramsey F.P., A Mathematical Theory of Saving, „Economic Journal” 1928, No 38, s. 543-559.
 • Readings in the Modern Theory of Economic Growth, red. J. E. Stiglitz, H. Uzawa, MIT Press, Cambridge 1969.
 • Rebelo S., Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy” 1991, Vol. 99, s. 500-521.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2000, s. 132- 140.
 • Shell K., Toward a Theory of Incentive Activity and Capital Accumulation, „American Economic Review” 1966, Vol. 56, s. 62-68.
 • Solow R., A Contribution to the Theory of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1956, Vol. 70, s. 65-94.
 • Solow R., Technical Change and the Aggregate Production Function, „Review of Economics and Statistics” 1957, t. 39, s. 312-320.
 • Strauss J., Thomas D., Health, Nutrition and Economic Development, „Journal of Economic Literature” 1998, No 36, s. 766-817.
 • Swan T.W., Economic Growth and Capital Accumulation, „Economic Record” 1956, Vol. 32, s. 334-361.
 • Topel R., Murphy K., Unemployment and Nonemployment, „American Economic Review” 1997, No 87, s. 295-300.
 • Young A., The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Reality of the East Asian Growth Experience, National Bureau of Economic Research Working Paper, 1994, No 4680.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170906247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.