PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 17 | 102--110
Tytuł artykułu

Naturalne bariery wzrostu

Warianty tytułu
Natural Barriers of Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie ewolucji stanowiska ekonomii na temat naturalnych ograniczeń wzrostu gospodarczego. Warunkiem istnienia człowieka jest użytkowanie dóbr materialnych. Ich źródłem może być jedynie produkcja, czyli proces, podczas którego zasoby i siły przyrody przetwarza się na dobra służące zaspokajaniu potrzeb społecznych. Stałe powtarzanie procesu produkcji w niezmienionych rozmiarach pozwala na zaspokojenie w niezmienionym zakresie potrzeb stałej liczby ludności. Ponieważ jednak z jednej strony ludność świata stale wzrasta, a z drugiej, występuje nieustające dążenie do zwiększania ilości używanych dóbr, produkcja światowa staje się z roku na rok większa. Innymi słowy, ma miejsce proces wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy związany jest z coraz intensywniejszym użytkowaniem przyrody. Czynnikiem, który umożliwia człowiekowi coraz szersze korzystanie z zasobów przyrody jest postęp techniczny. Przyroda wymusza bowiem na człowieku stosowanie określonych narzędzi, stwarza bodźce do ich doskonalenia oraz skłania do opanowywania nowych sposobów ich użytkowania. (fragment tekstu)
EN
The paper objective is presentation of evolution in the attitude of economics towards the natural barriers of economic growth. The apogee of this discussion was establishment of the concept of sustainable development in the middle of the eighties. The key role in defining this concept played the report: “Our Common Future” elaborated under the editorship of G. Brundtland and published in 1987. The report contained a definition that created a base for the further analyses. According to this definition sustainable development means the development that ensures satisfaction of the present needs in a way that does not limit possibilities to satisfy their needs for the future generations. Very important for the consolidation of the sustainable development concept in the social awareness became its institutionalisation during the II UN Conference on Environmental Protection and Development that was held in Rio de Janeiro in June 1992. A few expressions concerning the concept of sustainable development is used in the Polish economic literature. There is mentioned permanent development (T. Żylicz), eco-development (S. Kozłowski), ecologically balanced growth (B. Fiedor), and - the most often - sustainable development. The Author stresses that the concept of sustainable development was included in the sixth edition of the MIT Dictionary of Modern Economics. This is a manifestation of universal acceptation of this concept as an economic category. According to the Dictionary, sustainable development means maximising the net benefits of economic development with the simultaneous maintaining of the functions performed by the natural environment and its qualities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
102--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Beckerman E.J., In Defense of Economic Growth, London 1976, s. 15.
 • Boulding K.E., New Goals for Society, [w:] Energy, Economic Growth and Environment, red. S.H. Schurr, Baltimore 1972, s. 139-161.
 • Brown L.R., Global Economic III s. The Worst May Be Yet to Come, „The Futurist” June 1978.
 • Budnikowski A., Naturalne bariery wzrostu a współpraca międzynarodowa, PWE, Warszawa 1982, s. 164-165.
 • Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 205-224.
 • Galtung J., Towards New Indicators of Development, „Futures” June 1978.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1995.
 • Heibroner R.L., Business Civilizationin Decline, Boyars, London 1976.
 • Jevons W.S., The Coal Question. An Inquiry Considering the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of our Coal-Mines, London 1906, s. 10-11.
 • Kamiński W., Poszukiwanie mierników dobrobytu w zachodniej literaturze ekonomicznej, [w:] O teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu, red. M. Nasiłowski, PWN, Warszawa 1978.
 • Kozłowski S., W drodze do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 63-100.
 • Lacomber P., Economic Growth versus the Environment, London 1975, s. 62.
 • Martel L.C., The Growth of Growth, „Future” April 1977 oraz H. Kahn, W. Brown, L.C. Martel, The Next 200 Years: A Scenario for America and the World, New York 1976.
 • Meadows D.H., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1972.
 • Mill J.M., Zasady ekonomii politycznej, t.1, Warszawa 1965, s. 205-304.
 • Mishan E.J., The Costs of Economic Growth, London 1968, s. 117-121.
 • Our Common Future, World Commission in Environment and Development, Oxford University Press, Oxford 1987.
 • Pavitt K.L.R., Malthus and Other Economists, [w:] Thinking about the Future. A Critique of Limits to Growth, London 1973, s. 137-158.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957, s. 69-90.
 • Rostow W.W., Stages of Economic Growth, Cambridge 1960.
 • Schumacher E.F., Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, PIW, Warszawa 1981.
 • The MIT Dictionary of Modern Economics, Fourth Edition, The MIT Press, Cambridge, Mass. 1999, s. 417.
 • Tinbergen J., The Most Desirable Growth Rate for Developing and Developed Countries, „Co-existence” 1977, Vol. 14, No2, s. 232.
 • Zacher L., Raporty dla Klubu Rzymskiego na tle zachodniej kyzysologii, „Kapitalizm” 1999, nr 1.
 • Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004, s. 197-210.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170906856

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.