PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 17 | 125--144
Tytuł artykułu

Sfera polityczna a rozwój gospodarczy

Warianty tytułu
Political Sphere and Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Relacja gospodarki i polityki jest wieloaspektowa. Inaczej wygląda ona z perspektywy ekonomicznej a inaczej z czysto politologicznej. Niemniej są na świecie nowe hybrydowe subdyscypliny, które płodnie łączą obydwa paradygmaty. Jedną z nich jest political economy. Będzie tu mowa o wzajemnych relacjach, a więc z jednej strony o tym, co jest możliwe politycznie i jak zachowania, zjawiska, a zwłaszcza świadome decyzje polityczne wpływają na gospodarkę, a z drugiej o tym, jak czynniki makroekonomiczne wpływają na różne aspekty polityki - od szans na zaistnienie i utrwalenie demokracji, poprzez jej modelowe rozwiązania, aż po jakość demokracji i stabilność systemów politycznych. Skoncentrujemy się na uniwersalnych, a nie specyficznie polskich uwarunkowaniach tej relacji. Poruszane zagadnienia wywodzą się głównie z badań dotyczących odmian współczesnego kapitalizmu, a ściślej - modelowych rozwiązań współczesnych państw dobrobytu. (fragment tekstu)
EN
The article treats the mutual relations between economy and politics. Firstly, the Author analyses what is politically possible, as well as the impact of behaviours and phenomenon, particularly regarding conscious political decisions, on the economy. Then, he discusses the influence of macroeconomic factors on various aspects of politics - beginning with the chances of initiation and consolidation of democracy, throughout its model solutions, and toward the quality of democracy and stability of political systems. In the presented analysis, the Author focuses on universal, not just specifically Polish, determinants of this relation. The addressed issues derive mainly from the studies concerning variations of contemporary capitalisms, namely the model solutions of contemporary welfare states.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Council for the Consolidation of Democracy, 1987, Constitutional Reform in Argentina. Buenos Aires: EUDEBA.
 • Emirbayer M., Goodwin, J.. Network Analysis, Culture and the Problem of Agency, „American Journal of Sociology” 1994, No 99 (6), s. 1411-1454.
 • Emirbayer M., Mische A., What is Agency? „American Journal of Sociology” 1998, No 103 (4), s. 962-1023.
 • Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton 1990.
 • Esping-Andersen G.(a), Politics without Class? Postindustrial Cleavages in Europe and America, [w:] H. Kitschelt, P. Lange, G. Marks, J.D. Stephens (red.), Continuity and Change in Contemporary Capitalism, Cambridge University Press New York 1999.
 • Esping-Andersen G.(b)., Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Fine G., Agency, Structure, and Comparative Context: Toward a Synthetic Interactionism, „Symbolic Interaction” 1992, No 15 (1).
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Hays S., Structure and Agency and the Sticky Problem of Culture, „Sociological Theory” 1994, No 12 (1).
 • Huntington S.P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, Norman and London 1991.
 • Inglehart R., The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles, Princeton University Press, Princeton 1977.
 • Inglehart R., Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, Princeton 1990.
 • Inglehart R., Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton 1997.
 • Inglehart R., Globalization and Post-modern Values, „Washington Quarterly” 2000, No 23 (2), s. 215-228.
 • Inglehart R., Pippa N., Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World, Cambridge University Press 2003.
 • Janda K., Berry J.M., Goldman J., The Challenge of Democracy. Government in America, Houghton Mifflin Company, Boston 1993.
 • Kitschelt H., Popular Dissatisfaction with Democracy: Populism and Party Systems, [w:] Democracies and the Populist Challenge, ed. Y. Meny, Y. Surel, Palgrave: Houndmills - New York 2002.
 • Lamounier B., Presidentialism and Parliamentarism in Brazil, [w:] A Lijphart, (red.), Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University Press, Oxford 1992.
 • Lijphart A. (ed.)- Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University Press, Oxford 1992.
 • Lipset S.M., American Exceptionalism. A Double-Edged Sword, W. Norton & Company, New York London 1996.
 • Maravall J. M., Regimes, Politics and Markets. Democratization and Economic Change in Southern and Eastern Europe, Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Mainwaring S., Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination, „Comparative Political Studies” 1993,26: (2).
 • Markowski R., Populizm a demokracja, Wyd. ISP PAN, Warszawa 2004.
 • Nino C. S., Transition to Democracy, Corporatism, and Constitutional Reform in Latin America, „University of Miami Law Review” 1989, No 44: (1).
 • O’Donnell G., Philippe S., Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions bout Uncertain Democracies, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1986.
 • Przeworski A. et al., What Makes Democracies Endure, „Journal of Democracy” 1996, Vol. 7, No 1.
 • Przeworski A., Limongi R, Development and Democracy, [w:], Democracy’s Victory and Crisis, red. A. Hadenious, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 • Przeworski A. et al., Democracy and Development. Political Institutions and Weil-Being in the World, 1950-1990, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 • Putnam R., Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton 1993.
 • Rubinstein D., Culture, Structure and Agency: Toward a Truly Multidimesional Society, Sage, London 2001.
 • Taggart P., The New Populism and the New Politics, St. Martins Press, New York 1996.
 • Vanhanen T., Prospects of Democracy: A Study of 172 Countries, Routledge, London - New York 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170907596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.