PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 | 17--31
Tytuł artykułu

Zebranie wiejskie jako przykład zgromadzeniowej formy uczestnictwa obywatelskiego - sprawozdanie z obserwacji

Warianty tytułu
The Village Assembly as an Example of Congregational Forms of Civic Participation - Report from Observations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej. Jest to zgromadzeniowa forma partycypacji obywatelskiej – mieszkańcy zgrupowani w jednym miejscu i o jednym czasie mają bowiem sposobność kształtowania umiejętności ujawniania i opisywania własnych preferencji oraz uzgadniania ich z pozostałymi osobami. Artykuł prezentuje sprawozdania z przeprowadzonych przez Autora obserwacji dwóch zebrań wiejskich w jednej z gmin województwa łódzkiego oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy na tych zebraniach wystąpiły elementy właściwe koncepcji demokracji deliberacyjnej. Wnioski z przeprowadzonych badań Autor wpisuje w szersze rozważania dotyczące stanu samorządności lokalnej w Polsce i jej perspektyw na przyszłość. (abstrakt oryginalny)
EN
The village assembly is the legislative body of the auxiliary unit of the rural or rural/urban municipality, namely the village. Village assemblies can be described as forms of congregational civic participation - because inhabitants grouped in one place at one time have the opportunity to develop skills in presenting and describing their own preferences, as well as agreeing them with the other people. The article presents reports on the author's observations from two rural meetings in one of the municipalities of the Łódź Voivodship. Their purpose was for the author-investigator to familiarise himself with the course of village assemblies, as well as to a attempt to answer the question o f whether the appropria te elemen ts o f the concept of deliberative democracy appear a t these meetings. The author includes the conclusions from the study in broader considerations on the state of local self-government in Poland and its outlook for the future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--31
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abramowicz B., Aktywność obywatelska mieszkańców sołectw (na przykładzie województwa łódzkiego), w: M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Lublin 2010.
 • Abramowicz B., Inicjatywne formy uczestnictwa obywatelskiego na poziomie lokalnym w gminach województwa łódzkiego, Łódź 2010 (maszynopis)
 • Abramowicz B., Kryzys liberalnej demokracji - wyzwanie instytucjonalizacji polityki deliberacyjnej, "Przegląd Historyczno-Politologiczny" 2009/2, s. 74-77.
 • Abramowicz B., Referendum jako forma demokracji bezpośredniej. Przykład Polski i Szwajcarii, "Przegląd Politologiczny" 2009/4, s. 79-80.
 • Błażejczyk M., Samorząd mieszkańców wsi, Warszawa 1986, s. 125.
 • Boczkowskiego A., Obserwacja, w: H. Domański i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000, s. 9-11.
 • Bohdan A., Demokracja bezpośrednia we współczesnym modelu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, w: A. Jabłoński, Z.M. Nowak (red.), Demokracja - społeczeństwo- globalizacja. W kręgu problemów współczesnej demokracji, Opole 2005, s. 242.
 • Dojwa K., J. Placety, Wybrane aspekty statusu i roli sołtysa w świetle badań własnych, "Samorząd Terytorialny" 2008/1-2, s. 9, 15.
 • Gagacka M., Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego po reformie systemu administracji w świetle badań empirycznych, w: A. Piekara (red.), Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, Warszawa 2003.
 • Gąciarz B., W. Pańków, Bariery rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce, w: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, Warszawa 2004.
 • Karwat M., Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa. Eseje przewrotne, Warszawa 2004.
 • Kinowska Z., A. Radiukiewicz, Dwa obrazy aktywności obywatelskiej - perspektywa władz samorządowych i perspektywa mieszkańców, w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, Warszawa 2006.
 • Kuniński M., Demokracja, w: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004, s. 121.
 • Nawrot B., Postawy i zachowania mieszkańców wobec samorządu terytorialnego na poziomie małych miast i wsi, w: P. Dobrowolski, S. Wróbel (red.), Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce, Katowice 1995.
 • Oleszko A., Zebranie wiejskie w systemie organów samorządu lokalnego, Rzeszów 1981, s. 10-20.
 • Ostrowski L., Rada sołecka w systemie samorządu terytorialnego, Warszawa 1995, s. 5-14.
 • Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009, s. 364.
 • WasilewskiJ., Demokracja deliberatywna: stanowiska i nadzieje, w: K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, Warszawa 2007.
 • Wilkanowicz M., Rola i zadania sołtysa. Poradnik. Informator, "Rada Narodowa. Gospodarka. Administracja" 1978/7, dodatek, s. 7-13.
 • Zell Z., Poradnik sołtysa, Warszawa 1991, s. 40-43.
 • Zielińskiego E., Problemy teoretyczne i klasyfikacyjne referendum, w: E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Referendum w państwach Europy, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170942125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.