PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 7-8 | 15--30
Tytuł artykułu

Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa

Warianty tytułu
A New Definition of National Public Debt? Problems Related to Interpreting the Provisions of the Regulation of the Minister of Finance Dated 23/12/2010 on the Detailed Method of Classification of Debt Instruments Treated as Public Debt, Including State Treasury Debt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy nowej definicji państwowego długu publicznego oraz porównano ją z definicją sformułowaną dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu. Doprowadziło to Autorów do wskazania niespójności definicji z niektórymi instytucjami ustawy o finansach publicznych oraz zakwestionowania sposobu zmiany definicji państwowego długu publicznego, dowodząc jego niekonstytucyjności. Autorzy postulują zatem wycofanie rozporządzenia z obrotu prawnego. Z drugiej strony, rozumiejąc i w znacznej mierze podzielając założenia, które legły u podstaw zmiany, wskazują prawidłowy sposób ich przekształcenia w normy obowiązującego prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the new definition of national public debt and compares it to the definition formulated for the needs of the excessive deficit procedure. This resulted in the authors identifying inconsistencies in the definition with certain institutions of the Public Finance Act and challenging the method of changing the definition of the national public debt, proving that it is non-constitutional. As a result, the authors postulate the withdrawal of the regulation from the legal system. On the other hand, understanding and largely accepting the assumptions underlying the changes, they indicate the correct method of transforming them into the standards of the applicable law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Besley S., E.F. Brigham, Essentials of Managerial Finance, Cincinnati 2008, s. 639 i n.
 • Bitner M., Wpływ transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na dług i deficyt jednostki samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2011/1-2.
 • Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nr 38, s. 21.
 • Donaghue B., Statistical treatment of "Build-Own-Operate-Transfer" schemes, IMF Working Paper 2002/167.
 • Działocha K., Komentarz do art. 92 Konstytucji RP, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2001, s. 1-35.
 • Ehrhardt E., E.F. Brigham, Corporate Finance: A Focused Approach, Nowy Jork 2008, s. 565 i n.
 • Mazurkiewicz M., Konstytucyjne problemy deficytu budżetowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: R. Sylwestrzak (red.), Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej, Olsztyn 2003, s. 15.
 • Petersen M.A., R.G. Rajan, Trade credit: theories and evidence, "NBER Working Paper" 5602.
 • Skwara B., Rozporządzenie jako akt wykonawczy dostawy w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2010.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 216 Konstytucji RP, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. IV, Warszawa 2005, s. 1-35.
 • Stanowisko Rady Legislacyjnej w sprawie "konstruowania" upoważnień do wydawania rozporządzeń, "Przegląd Legislacyjny" 1998/3-4.
 • Wronkowska S., Model rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustaw w świetle konstytucji i praktyki, w: A. Szmyt (red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005, s. 71-94.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170990866

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.