PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 7-8 | 38--46
Tytuł artykułu

Demokracja a biurokracja

Warianty tytułu
Democracy and Bureaucracy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z wejściem w życie 1.07.2011 r. ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, Autorka przedstawia, jak współczesne demokratyczne państwo prawne może zabezpieczać się i przeciwdziałać biurokracji. Uchwalona ustawa w walce z nadmierną biurokracją ma spełnić przynajmniej dwa cele. Po pierwsze, ma oddać inicjatywę w ręce obywateli i pozwolić na odciążenie państwa, po drugie, ma być krokiem w kierunku budowania nowego podejścia w tworzeniu prawa nastawionego na zaufanie obywateli, będąc jednocześnie krokiem w kierunku budowy sprawnego państwa jako jednego z dziesięciu wyzwań strategii Polska 2030. (abstrakt oryginalny)
EN
Following the entry into force of the Act on the reduction of administrative barriers for citizens and entrepreneurs on 1 July 2011, the authoress presents how a modem democratic state of law can protect itself and prevent bureaucracy. The enacted law has the purpose of satisfying at least two objectives in combating excessive bureaucracy. Firstly, it needs to pass the initiative to the hands of the citizens and enable the burden to be lifted from the state and secondly, it needs to be a step towards building a new approach in creating a law oriented towards civic confidence, while simultaneously being a step towards building an efficient state as one of the ten challenges of the "Poland 2030" Strategy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Bodnar A., M. Ziółkowski, Stan wymiaru sprawiedliwości, w: L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbierank (red.), Demokracja w Polsce, Warszawa 2007, s. 193-236.
 • Braud P., Rozkosze demokracji, Warszawa 1995, s. 23 i n.
 • Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa 1967, s. 16-17, 287-288.
 • Cybulska A., A. Sęk, M. Wenzel, M. Wójcik, Demokracja w praktyce, w: K. Zagórski, M. Strzeszewski (red.), Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999, Warszawa 2000, s. 63-88.
 • Dahl R., O demokracji, Kraków 2000.
 • Dani R., Demokracja i jej krytycy, Warszawa 1995, s. 53 i n.
 • Diamond L., Trzy paradoksy demokracji, w: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Warszawa 2005, s. 39, 41-57.
 • Etzioni-Helevy E., Władza w demokracji: teoria elit demokratycznych, w: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Warszawa 2005, s. 111.
 • Filipowicz S., Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007; Y. Meny, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007, s. 249-250.
 • Gutman A., Demokracja, w: R.E. Goodin, Ph. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 530 i n.
 • Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005, s.134, 306, 575-576.
 • Habermas J., Trzy normatywne modele demokracji, w: T. Buksiński (red.), Filozofia w dobie przemian, Poznań 1994, s. 210-212.
 • Hall J.A., Utrwalanie demokracji, w: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Warszawa 2005, s. 58-84; S. Hoffmann, Kilka uwag o teorii i praktyce demokratycznej, w: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Warszawa 2005, s. 85-106.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 134.
 • Juchacz P.W., Deliberacja. Demokracja. Partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, Poznań 2006, s. 9, 25 i n.
 • Kaczorowski P., Demokracja liberalna - współczesny polityczny standard Zachodu, w: P. Kaczorowski (red.), Nauka o państwie, Warszawa 2006, s. 49-67.
 • Kohli A., Źródła konfliktów społecznych i politycznych w demokracjach naśladowczych, w: P. Śpiewak(red.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Warszawa 2005, s. 309-322.
 • Kolarska-Bobińska L., Aktywność obywatelska i protesty społeczne, w: L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbierank (red.), Demokracja w Polsce, Warszawa 2007, s. 287-304.
 • Leggewie C., Internauci czyli: dobrze poinformowany obywatel w społeczeństwie współczesnym, "Przegląd Europejski" 1998/4, s. 7.
 • Lipowicz I., Prawo obywatela do dobrej administracji, w: R Hauser, L. Nowicki (red.), Państwo w służbie obywatela. Księga Jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, Warszawa 2005, s. 111.
 • Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001, s. 15, 27 i n.
 • Mokrzycki E., Jaką mamy demokrację?, w: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak żyją Polacy, Warszawa 2000, s. 19, 29.
 • Offe C., Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, w: Z. Krasnodębski (red.), Demokracja peryferii, Gdańsk 2003, s. 11.
 • Oniszczuk J., Demokracja, w: J. Oniszczuk (red.), Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, Warszawa 2008, s. 83, 88.
 • Oniszczuk J., Prawo do dobrej demokracji i zasada zaufania jednostki do państwa, w: E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007, s. 213-235.
 • Pietrzyk-Reeves D., Sfera publiczna a demokratyczne obywatelstwo, w: D. Pietrzyk-Reeves (red.), Pytania współczesnej filozofii polityki, Kraków 2007, s. 28, 35-36.
 • Rajca L., Demokracja. Studium polityczne, Toruń 2007, s. 74-126.
 • Roguska B., Opinia publiczna o demokracji, w: L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbierank (red.), Demokracja w Polsce, Warszawa 2007, s. 269, 274 i n.
 • Romaniuk A., Społeczeństwo i rozum. O filozofii prawa i demokracji Jurgena Habermasa, Warszawa 2005.
 • Rosanvallon P., Historia słowa "demokracja" we Francji, "Res Publica Nowa" 1966/5, s. 66.
 • Sadurski W., Porządek konstytucyjny, w: L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbierank (red.), Demokracja w Polsce, Warszawa 2007, s. 13-72.
 • Sarnecki P., Organizacja społeczeństwa obywatelskiego, w: M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 595.
 • Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 21 i n.
 • Seidler G.L., O istocie i akceptacji władzy państwowej, Lublin 1995.
 • Shapiro I., Stan teorii demokracji, Warszawa 2006, s. 47 i n.
 • Staśkiewicz W., Stanowienie prawa, w: L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbierank (red.), Demokracja w Polsce, Warszawa 2007, s. 123-144.
 • Strzeszewski M., M. Wenzel, Postawy wobec demokracji, w: K. Zagórski, M. Strzeszewski (red.), Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999, Warszawa 2000, s. 53-62.
 • Sulikowski A., Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności, Wrocław 2008, s. 45.
 • Taylor Ch., Jak wiele wspólnoty potrzeba w demokracji?, w: T. Buksiński (red.), Wspólnotowość wobec wyzwań liberalizmu, Poznań 1995, s. 52, 60-63.
 • Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, t. 1, Warszawa 1996, s. 9.
 • Turska A., Państwo społeczeństwa obywatelskiego, w: J. Majchrowski (red.), Państwo - prawo - polityka w przestrzeni konstytucyjnej, Warszawa 2007, s. 154.
 • Waldo D., The Administrative State, Nowy Jork 1948, s. 69.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Podstawy socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002, s. 162-164, 166, 693-726.
 • Wołek A., Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku, Warszawa 2004, s. 37.
 • Wonicki R., Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jurgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Warszawa 2007, s. 43-62, 63-81.
 • Zuba K., Biurokracja jako podmiot polityczny w demokracji, w: K. Zuba (red.), Demokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Toruń 2007, s. 108.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171004564

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.