PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Finanse | 249--259
Tytuł artykułu

Zarządzanie rozwojem usług komunalnych - nowe wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Usługi komunalne są stałym elementem funkcjonowania wszystkich struktur podziału administracyjnego państwa, tj. gmin, powiatów i województw samorządowych. Usługi komunalne stanowią definiowalny zbiór usług dostarczanych na rzecz społeczności lokalnej w określonym przedziale czasowym. Do katalogu usług komunalnych wchodzą zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (JST), a także zadania zlecone przez administrację publiczną. Za włączeniem do usług komunalnych zadań zleconych (oprócz zadań własnych) przemawia fakt, iż są one zazwyczaj dostarczane (świadczone) przy zaangażowaniu czynnika pracy JST oraz wykorzystywaniu majątku komunalnego1. Gospodarka komunalna w świetle porządku prawnego2 obejmuje swoim zakresem w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Gospodarka komunalna przy obecnym podziale administracyjnym państwa jest prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego (głównie gminy), a realizowana w praktyce przy wykorzystaniu adekwatnych form organizacyjnych dla sektora publicznego, tj. zakładów budżetowych lub spółek prawa handlowego. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borys T., Partnerstwo publiczno-prywatne w koncepcji zrównoważonego rozwoju,„Finanse Komunalne" 2003, nr 4.
 • Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Gordon G.L., Strategiczny plan dla gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1998.
 • Janowska H., Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, US, Szczecin 2002.
 • Jerzmanowski Z., Prywatyzacja gospodarki komunalnej, w: Prywatyzacja gospodarki komunalnej, red. Z. Jerzmanowski, Business Expert, Poznań 2000.
 • Kalisiak M., Paluch W, Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.
 • Karpuś P., Stefański M., Żuk К., Strategie rozwoju gminy i restrukturyzacji usług komunalnych, UMCS, Lublin 1996.
 • Otomanek R., Organizacja usług komunalnych w aglomeracjach, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 3.
 • Pietrzak В., Zamówienia publiczne 2002/2003 - poradnik zamawiającego i oferenta, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Restrukturyzacja usług komunalnych w gminie, red. M. Szymanowicz, Municipium, Warszawa 2000.
 • Romański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 2000.
 • Rynek usług komunalnych w Polsce. Transformacja gospodarki, red. T. Aziewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Lublin 1994.
 • Samorząd terytorialny w Polsce, red. J. Tarno, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Swianiewicz P., Usługi komunalne w krajach europejskich. Współczesne przemiany w sposobie organizacji, „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 7-8.
 • Szydło M., Konkurencja w działalności komunalnej na przykładzie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, „Samorząd Terytorialny" 2003, nr 6.
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43), art. 1, ust. 2.
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
 • Usługi komunalne. Organizacja, zarządzanie i finansowanie, ARK, Warszawa 1999.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 • Wojnicka E., Dostosowanie usług komunalnych w Polsce do wymogów wspólnotowych, „Wspólnoty Europejskie. Biuletyn Informacyjny" 1999, nr 4.
 • Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy, UŚ, Katowice 2000.
 • Zalewski H., Zamówienia publiczne. Ekonomiczne i finansowe podstawy działania, ODDK, Gdańsk 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171028406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.