PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Finanse | 261--268
Tytuł artykułu

Podatki w gospodarce samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce od początku transformacji ustrojowej i gospodarczej podatki znalazły się w centrum uwagi zarówno polityków, jak i społeczeństwa. System podatkowy musiał być bowiem zasadniczo zmieniony i dostosowany do warunków w kraju. Drugim czynnikiem nasilającym zainteresowanie podatkami było dążenie do integracji z Unią Europejską i fakt przystąpienia do Unii w maju 2004 r. W okresie od 1990 r. przeprowadzono stopniowo reformę podatków wchodzących w skład budżetu państwa, których konstrukcja prawie co roku jest w pewnym zakresie zmieniana. Podatkom, które stanowią podstawę dochodów budżetu państwa, towarzyszy cała gama podatków tzw. lokalnych, zasilających budżety samorządu terytorialnego. Skład tych podatków, a także ich konstrukcja ulegały - od momentu reaktywowania samorządu, a więc w okresie 15-letnim - niewielkim zmianom, mimo postępującego wzrostu zadań i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Dodać przy tym należy, że podatki: dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych, wchodzące w skład budżetu państwa, zasilają w części także budżety samorządowe. Zarówno zbiór podatków lokalnych, jak i konstrukcja poszczególnych podatków oraz udziały w dochodach budżetu państwa budzą wiele wątpliwości. Nie są one bowiem w Polsce dostosowane do zmieniających się warunków działania jednostek samorządu terytorialnego. Celem opracowania jest podjęcie próby usystematyzowania płaszczyzn rozpatrywania podatków zasilających budżety samorządowe w Polsce w aktualnie występujących warunkach gospodarczych i społecznych kraju oraz w warunkach integracji z Unią Europejską. Intencją tego jest wyłonienie wybranych - ze względu na ograniczone ramy opracowania - problemów, które, zdaniem autorki, powinny stanowić przedmiot szczegółowych badań naukowych, a przynajmniej inicjować dyskusję na tematy podatkowe we wskazanym zakresie. Jest to niezbędne do przeprowadzenia reformy podatkowej, która nie polegałaby jedynie na „poprawkach kosmetycznych" konstrukcji wybranych podatków. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Denek E., Gospodarka finansowa samorządu w miastach na prawach powiatu w świetle reformy dochodów z 2004 r. Wybrane zagadnienia, w. Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, W: Finanse publiczne, red. S. Owsiak, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWN, Warszawa 1993.
 • Gaji M, Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1996.
 • Gałuszka K, Wpływ procesów globalizacji gospodarki na finanse samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, i. IV: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2003.
 • Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Kańduła S., Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Karpus K., Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Pietrewicz M., Perspektywy opodatkowania gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście programu ich modernizacji, w: Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, SGH, Warszawa-Pułtusk 1999 (materiały z konferencji katedr finansowych).
 • Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. (Dz. U. 2002, nr 9, poz. 84 z późn. zm.).
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171028654

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.