PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 852 | 63--80
Tytuł artykułu

Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej

Warianty tytułu
An Analysis of the Situation of Refugees in Poland and the Execution of the European Union Common Asylum Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie sytuacji prawnej uchodźców w Polsce, analiza aktualnych problemów związanych z warunkami pobytu i procedurą przyznawania statusu uchodźcy oraz propozycji rozwiązań dotyczących przede wszystkim przyjmowania i integracji cudzoziemców. W artykule oceniono również realizację założeń wspólnej polityki azylowej UE przez Polskę i wskazano możliwe usprawnienia w jej wdrażaniu. (fragment tekstu)
EN
Since Poland’s accession to the European Union, the number of foreigners applying for asylum in the country has consistently risen. The Dublin Regulation requires member states to consider asylum applications, but does not provide refugees the freedom to choose the country they wish to go to. The article presents the legal standing of refugees in Poland, an analysis of the current issues bearing on the conditions of their stay and the procedure for granting refugee status as well as recommendations for steps that should be taken, particularly concerning the taking in and integrating of foreigners. The article also assesses the implementation of EU common asylum policy guidelines by Poland and highlights improvements that could be made in the implementation process. The article consists of three parts. The first briefly analyses modern migration theories and employs them to determine the problems facing refugees and the most recent trends concerning this phenomenon in the world. The second part discusses the history and development of EU asylum policy, with a particular focus on treaty resolutions and motions on the issue from the European Summits. The last section presents a review of legal acts initiated in Poland and an analysis of the conditions of stay and procedures for conferring refugee status on a foreigner. This section also points out possible improvements that could be considered in this matter. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Białocerkiewicz J., Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2002.
 • Czapka E., Stereotyp uchodźcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.
 • Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach 2001-2003, Biuro Informatyki, Ewidencji i Statystyki, Urząd ds. Cudzoziemców, Warszawa 2004.
 • Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach 2003-2005, Biuro Informatyki, Ewidencji i Statystyki, Urząd ds. Cudzoziemców, Warszawa 2006.
 • Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach 2005-2007, Biuro Informatyki, Ewidencji i Statystyki, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa 2008.
 • Dane liczbowe dotyczące złożonych w latach 1992-2000 wniosków oraz wydanych w tym okresie decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w RP, www.udsc.gov.pl/ Zestawienia,roczne,233.html.
 • Dudzic A., Polska w strefie Schengen, UKIE, Warszawa 2008.
 • Florczak A., Uchodźcy w Polsce. Miedzy humanitaryzmem a pragmatyzmem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Konwencja Dublińska, OJ C 254, 19.08.1997.
 • Polski rocznik demograficzny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
 • Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce. Komentarz dla praktyków, red. W. Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2008.
 • Regulacja Rady nr 343/2003 z 18 lutego 2003 r. ustanawiająca kryteria i mechanizmy dla determinowania państw członkowskich do odpowiedzialności za rozpatrywanie wniosków azylowych złożonych w jednym państwie członkowskim przez obywatela państwa trzeciego, OJ L50,25 February 2003.
 • UNHCR, Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2007, Statistical Overview of Asylum Application Lodged in Europe and Selected Non-European Countries, Brussels 2008.
 • UNHCR Briefing Notes, Chechen Arrivals in Poland Are Back to Normal, 1 April 2008, www.unhcr.org, 14.09.2008.
 • UNHCR Briefing Notes, For Chechens, Poland Is Not West Enough, 5 December 2005, www.unhcr.org, 14.09.2008.
 • UNHCR Briefing Notes, Steep Rise in Number of Asylum Seekers as Poland Joins Schengen Zone, 21 December 2007, www.unhcr.org, 14.09.2008.
 • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2003 r., nr 128, poz. 1176.
 • Urząd ds. Cudzoziemców, Procedury pomocy, http://test.uric.gov.pl/Procedury,pomocy,122.html, 23.09.2008.
 • Ustawa o cudzoziemcach, Dz.U. z 2003 r., nr 128, poz. 1175.
 • Ustawa o cudzoziemcach, Dz.U. z 2008 r., nr 70, poz. 416.
 • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2008 r., nr 70, poz. 416.
 • Zarządzenie Ministra Polityki Społecznej z 29 września 2005 r. o gwarantowaniu wsparcia uchodźcom, Dz.U. z 2005 r., nr 201, poz. 1669.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171035045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.