PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Finanse | 353--362
Tytuł artykułu

Kryteria oceny racjonalności systemu podatkowego - wybrane problemy teoretyczne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach dyskusji nad prawidłowością systemu podatkowego niejednokrotnie podnoszony jest problem jego racjonalności, tj. oparcia na zasadach naukowych. Można przy tym mówić o różnych aspektach wspomnianej racjonalności. Po pierwsze, system podatkowy powinien być racjonalny w sensie ekonomicznym, a zatem opierać się przede wszystkim na podatkach pośrednich, jako najbardziej wydajnych, oraz dochodowych, jako najbardziej sprawiedliwych; pozostałe podatki miałyby charakter uzupełniający. Po drugie, powinien być racjonalny pod względem prawnym, tj. stanowić logiczną, jasną i zwartą całość, a jego poszczególne elementy winny być powiązane ze sobą merytorycznie. System podatkowy nie jest bowiem przypadkowym zbiorem, ale układem uporządkowanym według pewnej generalnej zasady czy też tendencji. System ten powinien nie tylko zapewniać regularny dopływ środków finansowych do budżetu, ale również umożliwiać państwu wpływanie na wzrost efektywności wykorzystania czynników produkcji, a także decyzje przedsiębiorstw dotyczące rozporządzania wypracowaną nadwyżka ekonomiczną. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Denek E., Wierzbicki J., Sobiech J.,Wolniak J., Finanse publiczne, Wy d. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Famulska T, Sprawiedliwość podatkowa, „Przegląd Podatkowy" 1996, nr 5.
 • Fedorowicz Z., Racjonalny system finansowy. Główne kierunki reformy, PWN, Warszawa 1984.
 • Gaudemet M.P., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990.
 • Gomułowicz A., Granice fiskalizmu, „Glosa" 1995, nr 1.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Dziwactwa legislacji podatkowej, w: System podatkowy. Zagadnienia teoretyczno- prawne, red. T. Dębowska-Romanowska i C. Kosikowski, „Acta Universitatis Lodziensis", Folia Juridica 52, Łódź 1992.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Gomułowicz A., Przerzucalność podatku obrotowego w PRL, Poznań 1988.
 • Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 • Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 • Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1988.
 • Jaśkiewicz Z., Przerzucalność podatkowa w polskim prawie podatkowym, w: Studia podatkowe i budżetowe, UMK, Toruń 1964.
 • Komar A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1994.
 • Kosikowski C, Problemy zmian systemu i prawa podatkowego, „Państwo i Prawo" 1990, nr 3.
 • Laffer A.B., Miles M.A., International Economics in an Integrated World, Glenview 1982.
 • Łączkowski W, Granice opodatkowania, „Acta Universitatis Lodziensis", Folia Juridica 54, Łódź 1992.
 • Łączkowski W, Przerzucalność podatków, w: Studia z zakresu polityki finansowej i prawa finansowego, red. M. Mazurkiewicz, Wrocław 1992.
 • Pomorska A., Szołno-Koguc J., Istota i miejsce podatków pośrednich w systemie podatkowym,: A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, K. Wojtowicz, Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, UMCS, Lublin 2003.
 • Szołno-Koguc J., Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990-1995 (założenia a realizacja), UMCS, Lublin 2000.
 • Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004.
 • Wojciechowski R, Systemy podatkowe, w: System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III, Ossolineum, Wrocław 1985.
 • Wojtowicz W, Podatki pośrednie a zjawisko przerzucalności podatku, w. Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171035312

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.