PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | Finanse | 363--374
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie podatków w gospodarce rynkowej i ich wpływ na "szarą strefę"

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworząc system podatkowy należy z góry ustalić właściwe proporcje między podatkami bezpośrednimi i pośrednimi. Te drugie dostarczają budżetowi znacznych dochodów, co oznacza, że realizują przede wszystkim cele fiskalne, z kolei te pierwsze są doskonałym instrumentem oddziaływania na zachowania poszczególnych podatników, szczególnie poprzez ulgi czy zwolnienia. Ustalenie właściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi podatkami na początku konstruowania systemu podatkowego nie jest jednak sprawą prostą, jak mogłoby się to wydawać. Bardzo ważną kwestią jest zatem stworzenie optymalnego systemu podatkowego, ograniczającego możliwość ucieczki przed podatkami bądź nielegalnego uchylania się od podatków przez przechodzenie do tzw. „szarej strefy" w gospodarce. Pomimo korzyści, jakie przynosi zarówno gospodarce, jak i indywidualnym podmiotom przejście do „szarej strefy", więcej jest niestety negatywnych skutków. Korzyści zazwyczaj odnoszą się do krótkiego okresu i dotyczą w szczególności tylko niewielkiej grupy podmiotów, natomiast skutki funkcjonowania „szarej strefy" są długofalowe i odczuwane przez całe społeczeństwo. Jaki zatem należałoby zastosować model systemu podatkowego, model, który eliminowałby funkcjonowanie „szarej strefy" w gospodarce? Czy taki model istnieje? Model niwelujący różnice w poziomie osiąganych dochodów podmiotów, tworzący warunki do rozwoju kraju, tworzący warunki do rozwoju jednostki i ogółu, a zatem do podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa, promujący rozwój gospodarczy i jednocześnie dający możliwość osiągania wysokich dochodów przez budżet państwa. Odpowiedzi na to pytanie niestety nie można jeszcze udzielić. Model optymalnego (racjonalnego, sprawiedliwego) opodatkowania jest bowiem przedmiotem wielu polemik zarówno ekonomistów, jak i finansistów. I jak do tej pory nie udało się dojść do jakiegokolwiek konsensusu. Cały czas napotykamy jedynie na teoretyczne dywagacje na powyższe tematy. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Bednarski M., Zmiany struktury dochodów ludności w drugim obiegu gospodarczym, w: Podział w latach osiemdziesiątych, kontynuacja czy zmiana?, red. Z. Morecka, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
 • Bernal A., Przesłanki występowania zjawiska uchylania się od podatków dochodowych w Polsce, w: Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II: Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne i podatki, red. K. Znaniecka, AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Wyd. Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.
 • Ciak J., Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002.
 • Ciak J., Polityka podatkowa i jej wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1990-2002, maszynopis powielony.
 • Ciak J., Brak pieniędzy w kasie państwa, referat wygłoszony na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, Toruń, 25-28 kwietnia 2002 r.
 • Falkiewicz R., Podatki z gospodarki uspołecznionej, w: Reforma systemu finansowego państwa, PWE, Warszawa 1991.
 • Gaudemet P.M., Mounier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Gilowska Z., Główne słabości polskiego systemu finansowego, w: Materiały z konferencji naukowej pt.„Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego", Kazimierz Dolny 31 maja - 1 czerwca 2002 r., Lublin 2002.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN Warszawą 1993.
 • Głuchowski J.,Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne, w: System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, Raport nr 36, Warszawa 1999.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2000.
 • Hall R. E., Robushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Ikiz A. S., Shadow Economy in Bulgaria: Small and Medium Enterprises and Taxation, referat na konferencję naukową „Unofficial Activities in Transition Countries: Ten Years of Experience", Friedrich Ebert Stiftung, Institute za Javne Financije, Zagreb 18-19 października 2000 r.
 • Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK, Toruń 2001.
 • Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 • Krajewska A., Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004.
 • Krajewska A., Uwarunkowania i konsekwencje szarej strefy w Polsce. Etyka w życiu gospodarczym, Annales, SWSEiZ, Łódź 1998.
 • Martinez J. C, La fraude fiscale, Paris 1984.
 • Międzynarodowy słownik podatkowy, red. S.M. Lyons, PWE, Warszawa 1997.
 • Nikołajczuk S., System podatkowy w Polsce - ocena funkcjonowania i kierunki ewolucji, w: Elementy systemu finansowego i podatkowego w Polsce,„Zeszyty Naukowe" Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2002, nr 14.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2000.
 • Rojewski Z., Zienkowski L., Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych, w: Szara gospodarka w Polsce, GUS, Warszawa 1996.
 • Schneider F., The size and Development of the Shadow Economies und Shadow Economy Labour Force of 22 Transition and 21 OECD Countries: What do we really know?., referat na konferencję naukową „Unofficial Activities in Transition Countries: Ten Years of Experience", Friedrich Ebert Stiftung, Institute za Javne Financije, Zagreb 18-19 października 2000 r.
 • Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Zakamycze, Kraków 2001.
 • Zienkowski L., Szacunek rozmiarów szarej strefy gospodarki, w: Szara gospodarka w Polsce, GUS, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171035833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.