PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 727 Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996 | 147--155
Tytuł artykułu

Perspektywy i kierunki zmian w gospodarowaniu nawozami fosforowymi i potasowymi w Polsce na tle potrzeb nawozowych roślin

Warianty tytułu
Prospects and Directions of Changes in Phosphate and Potassium Fertilizers Management in Poland on the Background of Crop Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie analizy zawartości N, P, K i Mg w próbkach glebowych i roślinnych pobranych z 400 pól dających wysokie piony wykazano, że nawożenie makroelementami w kraju jest niezrównoważone. Stwierdzono zadawalające zaopatrzenie roślin w fosfor niedostateczne w azot i potas oraz wysoce niedostateczne w magnez. Przy obecnym poziomie nawożenia w Polsce należałoby raczej zwiększyć nawożenie Mg, K i N niż zmniejszać nawożenie fosforem.
Analiza zużycia nawozów w kraju i porównanie go z obowiązującymi zaleceniami prowadzi do wniosku, że jest ono dostosowane do potrzeb gleb niedoborowych w fosfor i potas, a nie uwzględnia potrzeb gleb o większej zasobności, które stanowią 60 % użytków rolnych w kraju.
Przegląd nawozów wieloskładnikowych wskazuje na potrzebę poszerzenia ich asortymentu o nawozy charakteryzujące się szerszym stosunkiem P2O5 : K2O oraz większymi dodatkami MgO, co pomoże zmienić wieloletnie niekorzystne trendy w nawożeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Basing upon N, P, K, and Mg content in soil and plant samples from 400 high yielding fields, that fertilization with macronutrients in the country is not balanced. Plant supply in phosphorus is adequate while in nitrogen and potassium and especially in magnesium is unadequate. Taking under account low fertilization level in Poland, it is recommended not lowering P rates, but increasing Mg, K, and N fertilization level.
Consideration of global use of fertilizers in Poland and comparing it with official fertilizer recommendations, conduct to conclusion, that the fertilization practice is good adapted only to soils poor in P and K. However, it is not appropriate for better supplied soils, which constitute 60 % of the country.
Survey of multielemental fertilizers indicate on needs of completing them with some with more broad P2O5 : K2O relation and bigger MgO additions. That could stop multiannual undesired tendency in fertilization in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław
Bibliografia
 • Bergmann W.: Farbatlas Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen Visuelle und analytische Diagnose. VEB G. Fisher Verlag, Jena(1986).
 • Fotyma M., Igras J.: Konferencja nt. Stan i perspektywy przemysłu nawozowego w Polsce, Kazimierz Dolny 28-29.IX, Wyd. Politechniki Wrocławskiej 13 (1993).
 • Gembarzewski H., Korzeniowska J.: Post. N. Roln., 1-2, 101 (1990).
 • Gembarzewski H., Korzeniowska J.: Prace Nauk. Akad. Ekon. we Wrocławiu, Chemia: Nieorganiczne Związki Fosforowe, 70-77 (1994).
 • Gembarzewski H., Obojski J., Strączyński St., Sienkiewicz U.: Zawartość makro i mikroelementów w glebach oraz w roślinach ziemniaka i pszenicy ozimej z pól o wysokiej produkcyjności. IUNG Puławy S(80-),(1995).
 • Materiały do opracowywania zaleceń nawozowych na gruntach ornych;(zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej). IUNG Puławy. Państw. Wyd. Roln. i Leśne Warszawa (1989).
 • Mazur T., Rolnicze i ekologiczne skutki spadku zużycia nawozów mineralnych; Sympozjum Naukowe 20-21 października. Akad. Roln.-Techn., Olsztyn, 97-101 (1992).
 • Obojski J., Strączyński St.: Odczyn i zasobność gleb w makro i mikroelementy; IUNG Puławy.
 • Rocznik Statystyczny; GUS (1986).
 • Rocznik Statystyczny; GUS (1994).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171186558

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.