PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1973 | 13 | 3--46
Tytuł artykułu

Struktura spożycia a rozwój produkcji rolnej

Autorzy
Warianty tytułu
The pattern of consumption and agricultural production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
This paper is an opinion and response to the appeal of the Secretary of the Fifth Department of The Polish Academy of Sciences. It contains certain suggestions concerning the restoration of the temporarily disturbed equilibrium between the demand for the basic foodstuffs and meeting this demand by home production. The author points out that the planned economy needs steady coordination between the planning of foodstuffs and the development and planning of agricultural production. The paper consists of three chapters. The first chapter is an attmept to evaluate the pattern of consumption. The author does it from the point of view of the physiology of feeding. The discusses the volume of actual and planned consumption per head, the basis being the essntial foodstuffs. He points to the danger of a conflict between supplying the basis of energy and the increase of the albumen supply. In chapter II are discussed possibilities of increasing production by intensifying agricultural production. The author points to different views as far as the expediency of the development of different production lines (particularly animal production) is concerned and compares this production in People's Poland with the production in western countries. In chapter III the author deals with the development prospects of the basic lines of vegetable and animal production with regard to the supply of the population with foods. As to the vegetable production, he discusses the role of so-called intensive lines of production i. e. root crops (potato and white beet) and rapeseed; in the extensive lines of production he discusses grain crops. The main stress is put on the key lines of animal production (breeding of swine as well as of horned cattle for the production of milk and for fattening). Reaching more favourable pattern of consumption from the physiological point of view is linked (in the aouthor's opinion) with the surmounting of the conflict between the supply of energy basis and the postulated supply of the population with animal albumen. In present conditions not enough careful planning of the increase of meat production for home consumption could easily lead to energy basis of feeding attained at the cost wasting valuable animal albumen. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
13
Strony
3--46
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • S. Aleksandrowicz, Koszty produkcji trzody chlewnej, „Życie Gospodarcze”, 1971, nr 24.
 • R. Andrzejewski, Intensyfikacja tuczu trzody chlewnej w gospodarstwach chłopskich, „Nowe Rolnictwo”, 1971, nr 4.
 • S. Bednarski, Baza surowcowa przemysłu olejarskiego, „Nowe Rolnictwo”, 1967, nr 10
 • Biuletyn Statystyczny GUS 1971, nr 2
 • G. Blohm, Nowe zasady prowadzenia gospodarstw, Warszawa 1969
 • M. Brzóska, Obroty zagraniczne towarami rolno-spożywczymi, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965, dodatek do nr 6
 • R. Buczyński, L. Turnau, Nowoczesne metody opasu bydła, Warszawa 1967
 • F. Budzyński, Rozmieszczenie produkcji warzyw i owoców, Warszawa 1967
 • H. Chołaj, Analiza cen kontraktacyjnych roślin przemysłowych, Warszawa 1960.
 • T. Czaplak, Ekonomika chowu bydła mlecznego, Warszawa 1967, s. 4.
 • M. Czerniewska, Budżety domowe rodzin chłopskich, Warszawa 1963, s. 115.
 • J. Dietl, Próba oceny organizacji rynku płodów ogrodniczych. Problemy organizacji rynku rolnego, Warszawa 1966.
 • S. Dyka, Gospodarka mięsna w Polsce, Warszawa 1969.
 • E. Wiszniewski, Planowanie konsumpcji, „Gospodarka Planowa”, 1965, nr 8 - 9.
 • Z. Grochowski, Analiza kosztów, opłacalności i dochodowości w gospodarce chłopskiej w 1968 i 1969 roku. Koszty i opłacalność produkcji rolnej w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 1970, dodatek do numeru 5, s. 22.
 • A. Hodoly, Problemy spożycia w Polsce, Warszawa 1966, s. 301
 • B. Hrycyk, Sprzeczność w ekonomice chowu bydła w Polsce, „Przegląd Hodowlany”, 1960, nr 3.
 • B. Imbs, Przemysł mleczarski w Polsce Ludowej, Warszawa 1963, s. 116.
 • E. Iwaszkiewicz, Z. Zakrzewski, Ekonomika skupu i obrotu produktami rolnymi, Warszawa 1957.
 • E. Jeleński, Z. Kasprzyk, Koszty podstawowych produktów rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1970, dodatek do numeru 5, s. 109 110
 • F. Kahsnitz, Richtlinien der Wirtschaftsführung im. G. G. Kraków 1941
 • T. Konopiński, Normy i dawki pasz dla zwierząt gospodarskich, Poznań 1937.
 • C. Kos, Spożycie żywności w 20-leciu, „Handel Wewnętrzny”, 1966, nr 2 - 3, s. 10.
 • C. Kos, Wpływ dochodów na spożycie artykułów żywnościowych, Warszawa 1965, s. 119.
 • S. Kuziński, Główne propozycje rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, Warszawa 1960, s. 217.
 • S. Kuziński, Na temat struktury spożycia, „Nowe Drogi”, 1959, nr 12, s. 51
 • J. Łoś, Wstęp do polityki żywieniowej, Warszawa 1964.
 • J. Małkowski, Aktualne problemy rozwoju hodowli, „Wieś Współczesna”, 1968, nr 1.
 • J. Małkowski, Regionalne zróżnicowanie hodowli trzody chlewnej, „Wieś Współczesna”, 1968, nr 5
 • S. Mandecki, Stan i kierunki rozwojowe w hodowli i chowie bydła w Polsce, Warszawa SGGW
 • H. Olszewski, Relacje cen mleka i innych artykułów rolnych na tle rozwoju produkcji i spożycia, Zagadnienia Rolnictwa i Wyżywienia, Warszawa 1970.
 • A. Płomiński, Polska potęgą mleczarską?, „Życie Gospodarcze”, 1971, nr 12
 • J. Pociej, Rolnictwo Polski południowo-wschodniej, Warszawa 1970, s. 115
 • W. Podkówka, Kiszenie ziemniaków, „Nowe Rolnictwo”, 1971, nr 5 i 6.
 • J. Prończak, Metody zwiększania produkcji i wartości pasz w wybranych krajach i w Polsce, Warszawa 1963, s. 6
 • J. Reinstein, Ekonomiczna efektywność produkcji trzody w gospodarstwach chłopskich, PGR i tuczarniach przemysłowych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1970, z. 12.
 • H. J. Richnow, Wechselbeziehungen zwischen Produktionsmenge und Preis landwirtschaftlicher Erzeugnisse, „Berüchte über Landwirtschaft“, 1957, t. XXX, z. 1.
 • R. Rychlik, Cel w rachunku ekonomicznym. Konferencja na temat: Rachunek ekonomiczny w rolnictwie jako podstawa decyzji kierowniczych, Komitet Ekonomiki Rolnictwa, Wydział V, PAN, Warszawa 1965.
 • E. Sackiewicz, Amerykański „Broiler Industry”, Warszawa 1967.
 • S. Schmidt, Consumption Problems and Purchasing Power (Social Income) in Poland [W:] Proceedings of the Fourth International Conference of Agricultural Economists, London, Oxford Uniwersity Press, 1937.
 • S. Schmidt, Górnośląski rynek mleczny, Kraków 1937
 • S. Schmidt, Intensyfikacja podstawowej organizacji a intensyfikacja bieżącego prowadzenia gospodarki, Cz. II, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1969, nr 2, s. 5.
 • S. Schmidt, Intensyfikacja podstawowej organizacji a intensyfikacja bieżącego prowadzenia gospodarki. Cz. I, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1969, nr 1, s. 21
 • S. Schmidt, J. Pociej, J. Steczkowski, Próba ustalenia zmian w pogłowiu bydła metodą bilansowania. Problemy organizacji rynku rolnego, Warszawa 1966, s. 129
 • S. Schmidt, Na drodze do planowania gospodarki żywnościowej, „Ekonomista”, 1949, nr I/II, s. 78 – 121
 • S. Schmidt, Organizacja małorolnego gospodarstwa pod Paryżem, „Wieś Współczesna”, 1966, nr 10
 • S. Schmidt, Problematyka kształtowania relacji cen produktów rolnych, „Ekonomista”, 1958, nr 4.
 • S. Schmidt, Proporcje i relacje cen między ziemiopłodami a produktami zwierzęcymi w gospodarce planowej, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1958, z. 12, s. 21 - 32.
 • S. Schmidt, Przemysł tłuszczowy a problem rozszerzenia bazy paszowej, „Nowe Rolnictwo”, 1958, nr 7
 • S. Schmidt, Rola rezerw paszowych w planowaniu produkcji zwierzęcej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957, nr 4
 • S. Schmidt, Rolnictwo francuskie, „Nowe Rolnictwo”, 1966, nr 13
 • M. Solecki, Dotychczasowe wyniki rozwiązywania problemu zbożowego, „Nowe Rolnictwo”, 1967, nr 24
 • R. Stachurka, Zagajenie do dyskusji, „Nowe Rolnictwo”, 1971, nr 4.
 • H. K. Stiebeling, Diets of Urban and Village Families in the USA, 1914 – 1936
 • A. Szczygieł, J. Siczkówna, L. Nowicka, Normy wyżywienia dla osiemnastu grup ludności, wyd. 3, Warszawa 1970.
 • C. Tederko, Założenia do badań rynku żywca i mięsa na przykładzie przewidywań produkcji trzody chlewnej na rzeź, Instytut Przemysłu Mięsnego, Prace Instytutu i Laboratorium Badawczego 1961, nr 6.
 • F. Tomczak, Rolnictwo Polski Ludowej. Zarys ekonomiki, Warszawa 1969, s. 282 i 300
 • K. Więcek-Pohl, Zmiany w poziomie i strukturze spożycia artykułów jadalnych przez ludność zamieszkałą w gospodarstwach rolniczych regionu tarnobrzeskiego, praca doktorska, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw WSR w Krakowie, 1968
 • E. Woermann, Der Landwirtschafliche Betrieb im Preis und Kostengleichgewicht. Wirtschaftslehre des Landbaues. Handbuch der Landwirtschaft, Hamburg u. Berlin 1954.
 • E. Woermann, Die Veredelungswirtschaft, Berlin 1933.
 • W. Życki, Spożycie artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1945 – 1965 - 1985, „Handel Wewnętrzny”, 1968, nr 5, s. 22
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171186682

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.