PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 1 | nr 728 | 61--74
Tytuł artykułu

Reaktywność N-tlenków zasad heterocyklicznych : odtleniająca substytucja nukleofilowa

Warianty tytułu
Reactivity of Heterocyclic N-oxides : Deoxidative Nucleophilic Substitution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Chociaż H- jest grupą słabo odchodzącą, to bezpośrednia substytucja atomu wodoru w N-tlenkach heterocyklicznych w niektórych przypadkach zachodzi w zadowalający sposób. Grupa N-tlenkowa ułatwia odejście wodoru i reakcja zachodzi poprzez bezpośrednią reakcję z nukleofilem i przeniesienie protonu do tlenu grupy N-tlenkowej. Odejście grupy OH- jest łatwiejsze niż H- i dlatego produktami reakcji są odtlenione, podstawione związki heterocykliczne. W większości przypadków reakcja ta zachodzi na aktywowanym N-tlenku, np. na solach N-acyloksy-, N-alkoksy- i N-sulfonyloksyazyniowych. Reagentami w procesie odtleniającej substytucji nukleofilowej są związki charakteryzujące się dużym powinowactwem do tlenu, np. związki fosforowe, sililowe pochodne, a także związki o spolaryzowanych wiązaniach podwójnych, tj. chlorki imidoilu. (fragment tekstu)
EN
Deoxidative nucleophilic substitutions take place by direct treatment of the N-oxide with nucleophile, and then actually involve proton transfer from a ring carbon to the oxygen atom, in most instances these reactions are activated on the "activated" N-oxide, e.g, on N-acyloxy-, N-alkoxy, or N-sulfonyloxy derivative prepared by reaction with the appropriate electrophile, since such activation enhances the reactivity with nucleophiles. Inorganic halides cause N-deoxygenation without affecting the substituents. On treatment phosphorous oxychloride and deoxygenation take place. Deoxydative cyanation occurs under mild conditions and has been largelly used to gain access to C-substituted N-heterocycles. A convient modification of the Reissert-Henze reaction has been recently introduced by aadding MeSi3Cl to a solution of the N-oxide containing MeCN and Net3
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
61--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bobrański B., Kochańska L., Kowalewska A.: Ber., 71, 2385 (1938).
 • Duty R.C., Lyons G.: J. Org. Chem., 37, 4119 (1972).
 • Lyle R.E., Bristol J.A., Kane M.J., Portlock D.A.: J. Org. Chem., 38, 3268 (1973).
 • Rokach J., Girard Y.: J. Heterocycl. Chem., 15, 683 (1978).
 • Hamana M., Yamazaki M.: Yakugaku Zasshi, 81, 574 (1961).
 • Kametani T., Nemoto H., Takeda H., Takano S.: Tetrahedron, 26, 5753 (1970).
 • Celadnik M., Novacek L., Palat K.: Chem. Zvesti., 21, 109 (1967).
 • Suzuki Y.: Yakugaku Zasshi, 81, 1204 (1961).
 • Gouley R.W., Moersch G.W., Mosher H.S.: J. Am. Chem. Soc., 69, 303 (1947).
 • Brown E.V., Plasz A.C.: J. Heterocycl. Chem., 8, 303 (1971).
 • Mamalis P., Petrow V.: J. Chem. Soc., 705 (1950).
 • Itoh T., Sugawara T., Mizuno Y.: Heterocycles, 17, 305 (1982).
 • Pokorny D.J., Paudler W.W.: J. Heterocycl. Chem., 9, 1151 (1972).
 • Newkome G.R., Garbis S.J.: J. Heterocycl. Chem., 15, 685 (1978).
 • Kloc K., Młochowski J.: Pol. J. Chem., 54, 917 (1980).
 • van den Heek H.J.W., Bouw J.P., van der Plas H.C.: J. Heterocycl. Chem., 20, 447 (1976).
 • Hamada Y., Takeuchi I.: Chem. Pharm. Bull., 24, 2769 (1976).
 • Bernardi L., Palamidessi G., Leone A., Larini G.: Gazz. Chim. Ital., 91, 1431 (1961).
 • Ohta A. [i in.]: J. Heterocycl. Chem., 19, 1061 (1982).
 • Ohta A. [i in.]: J. Heterocycl. Chem., 19, 465 (1982).
 • Neilsen J.B., Broadbent H.S., Hennen W.J.: J. Heterocycl. Chem., 24,1621 (1987).
 • Ohta A., Fuji S.: Chem. Pharm. Bull, 17, 851 (1969).
 • Ohta A., Akita Y., Hаrа M.: Chem. Pharm. Bull., 27, 2027 (1979).
 • Landquist J.K.: J. Chem. Soc., 2816 (1953).
 • Postovskii I.Y., Abramova E.I.: Zh. Obshch. Khim., 24, 485 (1954).
 • Kawashima H., Kumashiro I.: Bull. Chem. Soc. Jap., 40, 639 (1967).
 • Steppan H. [i in.]: Liebigs Ann. Chem., 2135 (1982).
 • Goya P., Pfleiderer W.: Chem. Ber., 114, 707 (1981).
 • Nishigaki S., Ichiba M., Senga K.: J. Org. Chem., 48, 1628 (1983).
 • Yoneda F. [i in.]: Chem. Pharm. Bull., 28, 3576 (1980).
 • Ferguson I.J., Schofield K., Barnett J.W., Grimmett M.R.: J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1, 672 (1977).
 • Takahashi S., Kano H.: Chem. Pharm. Bull, 12, 783 (1964).
 • Katada M.: Yakugaku Zasshi, 67, 51 (1947).
 • Daeniker H.U., Druey J.: Heb. Chim. Acta, 41, 2148 (1958).
 • Klaebe A., Lattes A.: J. Chromatog., 27, 502 (1967).
 • Koenig T.W., Wieczorek J.: J. Org. Chem., 35, 508 (1970).
 • Ban-Oganowska H.: Prace Naukowe AE (Wrocław), 563 (1991).
 • Puszko A.: Prace Naukowe AE (Wrocław), 563 (1991).
 • Robinson M.L., Robinson B.L.: J. Org. Chem., 21, 1337 (1956).
 • Drogan R.J.J., Parrick J., Hardy C.R.: J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1, 938 (1980).
 • Nasielski-Hinkens R., Vande Vyver E., Nasielski J.: Bull. Soc. Chim. Belg., 95,663 (1986).
 • Ahmed Y., Quereshi M.I., Habib M.S., Farooqi M.A.: Bull. Chem. Soc. Jap., 60, 1145 (1987).
 • Parnell E.W.: Tetrahedron Lett., 3941 (1970).
 • Matsuda T., Honjo B., Yamazaki M., Goto Y.: Chem. Pharm. Bull., 25, 3270 (1977).
 • Volodarskii L.B., Kobrin V.S.: Khim. Geterotsikl. Soedin, 1423 (1976).
 • Castagnoli N., Sadee W.: J. Med. Chim., 15, 1076 (1972).
 • Gatta F., Del Giudice M.R., Di Simone, Settimj G.: J. Heterocycl. Chem., 17, 865 (1980).
 • Schlager L.H.: Austrian Pat. 358051,1980, Chem. Abst., 94,13985r (1981).
 • Barton D.H.R., Gutteridge N.J.A., Hesse R.H., Pechet M.M.: J. Org. Chem., 34, 1473 (1969).
 • Gutteridge N.J.A., Dales J.R.M.: J. Chem. Soc. (C), 122 (1971).
 • Reissert A.: Ber. Dtsch. Chem. Ges., 38, 1603 (1905).
 • Henze M.: Ber. Dtsch. Chem. Ges., 69, 1566 (1936).
 • Hayashi E., Miyashita A.: Yakugaku Zasshi, 97, 211 (1977).
 • Hayashi E., Miyashita A.: Yakugaku Zasshi, 96, 968 (1976).
 • Colonna M., Fatutta S.: Gazz. Chim. Ital., 83, 622 (1953).
 • Hayashi E., Hotta Y.: Yakugaku Zasshi, 80, 834 (1960).
 • Hayashi E., Iijima C.: Yakugaku Zasshi, 82, 1093 (1962).
 • Hayashi E., Oishi E.: Yakugaku Zasshi, 86, 576 (1966).
 • Higashino T.: Yakugaku Zasshi, 79, 699 (1959).
 • Kobayashi Y., Kumadaki I., Sato H.: Chem. Pharm. Bull., 26, 2614 (1969).
 • Kloc K., Młochowski J.: Rocz. Chem., 49, 1621 (1975).
 • Clark B.A.H., Parrick J.: J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1, 2270 (1974).
 • Klemm L.H., Muchiri D.R.: J. Heterocycl. Chem., 20, 213 (1983).
 • Brown R., Joseph M., Leigh T., Swein M.L.: J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1, 1003 (1977).
 • Villani F.J. [i in.]: J. Heterocycl. Chem., 8, 73 (1971).
 • Warawa E.J.: J. Org. Chem., 40 (1975).
 • Rao A.V.R., Chavan S.P., Sivadasan L.: Tetrahedron, 42, 5065 (1986).
 • Vorbrüggen H., Królikiewicz K.: Synthesis, 316 (1983).
 • Harusawa S., Hamada Y., Shioiri T.: Heterocycles, 15, 981 (1981).
 • Fife W.K.: Heterocycles, 22, 93 (1984).
 • Sakamoto T., Kaneda S., Nishimuira S., Yamanaka H.: Chem. Pharm. Bull, 33, 565 (1985).
 • Hayashi E., Shimada N.: Yakugaku Zasshi, 97, 123 (1977).
 • Hayashi E., Makino H., Higashino T.: Yakugaku Zasshi, 94, 1041 (1974).
 • Pietra S., Casiraghi G.: Gazz. Chim. Ital., 97, 1817 (1967).
 • Hirota T., Namba T., Sasaki K.: Chem. Pharm. Bull, 34, 3431 (1986).
 • Hamana M.: J. Heterocycl. Chem., 9, S51 (1972).
 • Hamana M., Yamazaki M.: Chem. Pharm, Bull., 11, 415 (1963).
 • Endo T., Saeki S., Hamana M.: Heterocycles, 3, 19 (1975).
 • Henning H.G., Gelbin A., Schoeder H.: Pharmasie, 43, 43 (1988).
 • Kato T., Yamanaka H., Sakamoto T., Shiraishi T.: Chem. Pharm. Bull., 22, 1206 (1974).
 • Yamanaka H., Sakamoto T., Shiraishi T.: Chem. Pharm. Bull., 29, 1044 (1981).
 • Kato T., Chiba T., Daneshtalab M.: Heterocycles, 2, 315 (1974).
 • Hamana M., Noda H.: Yakugaku Zasshi, 89, 641 (1969).
 • Hamana M., Noda H.: Chem. Pharm. Bull., 18, 26 (1970).
 • Cervinka O., Fabryova A., Matouchova K.: Coll. Czech. Chem. Commun., 28, 535 (1963).
 • Cervinka O.: Coll. Czech. Chem. Commun., 27, 567 (1962).
 • Takahashi S., Kano H.: Chem. Pharm. Bull., 14, 375 (1966).
 • Vorbrüggen H., Królikiewicz K.: Tetrahedron Lett., 889 (1983).
 • Furukawa S., Kinoshita T., Watanabe M.: Yakugaku Zasshi, 93, 1064 (1973).
 • Ektova L.V., Shishkina R.P., Fokin E.P.: Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. Nauk, 105 (1971): Chem. Abst., 77, 61772q (1972).
 • Taulor E.C., Abdulla K.F., Tanaka K., Jacobi P.A.: J. Org. Chem., 40, 2341 (1975).
 • Kurbatov Y.V., Solekhova M.A.: Zh. Org. Khim., 19, 663 (1983).
 • Kurbatov Y.V., Solekhova M.A.: Khim. Geterotsikl. Soedin., 936 (1986).
 • Abramovitch R.A., Singer G.M.: J. Org. Chem., 39, 1795 (1974).
 • Wachi K., Terada A.: Chem. Pharm. Bull., 28, 465 (1980).
 • Ramirez F., von Oswalden P.W.: J. Am. Chem. Soc., 81, 156 (1959).
 • Hamana M., Kumadaki S.: Chem. Pharm. Bull., 21, 800 (1973).
 • Hamana M., Kumadaki S.: Chem. Pharm. Bull., 23, 2284 (1975).
 • Bauer L., Prachayasittkul S.: Heterocycles, 24, 161 (1986).
 • Hershenson F.M., Bauer L.: J. Org. Chem., 34, 655 (1969).
 • Prachayasittikul S. [i in.]: J. Org. Chem., 59, 997 (1985).
 • Gote V.N., Sathe R.N., Tilak B.D.: Indian J. Chem., 11, 1115 (1973).
 • Hayashi E., Shimada N.: Yakugaku Zasshi, 98, 95 (1978).
 • Radmore D.: U.S. patent 3.801.907, 1974.
 • Radmore D.: Chem. Abst., 81, 3764p (1974).
 • Radmore D.: U.S. patent 3.888.627, 1975.
 • Radmore D.: Chem. Abst. 83, 97570k (1975).
 • Radmore D.: U.S. patent 3.888.626, 1975.
 • Radmore D.: Chem. Abst. 83, 97569s (1975).
 • Conary G.S. [i in.]: Inorg. Chem., 27, 3242 (1988).
 • Nasielski J., Heilporn S., Nasielski-Hinkens R.: Tetrahedron, 43, 4329 (1987).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171186764

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.