PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 197 | 251
Tytuł artykułu

Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości

Warianty tytułu
Models of Balance Sheet Valuation of Financial Instruments in Light of the General Theory of Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozprawa niniejsza jest ukierunkowana na zagadnienia wyceny instrumentów finansowych i dotyczy wyłącznie instrumentów bilansowych. Nie obejmuje ona tematyki instrumentów pozabilansowych oraz problematyki rachunkowości zabezpieczeń. Kwestia rachunkowości zabezpieczeń jest zagadnieniem bardzo obszernym, posiadającym własną złożoną specyfikę. Niektóre z zaprezentowanych problemów rachunkowości instrumentów finansowych, niezwiązane z ich wyceną, zostaną w pracy przedstawione ogólnie. Najważniejszym celem rozprawy jest rozwiązanie głównych problemów dotyczących modeli wyceny instrumentów finansowych opartych na wartości godziwej i koszcie historycznym w świetle ogólnej teorii rachunkowości. (fragment tekstu)
EN
The dissertation focuses on the valuation of financial instruments. Its primary purpose is to solve the main problems concerning models for the valuation of financial instruments in the light of the general theory of accounting. The means of valuation of financial instruments include models based on general principles of evaluation and various value categories which may be established when applying various methods and techniques of valuation. The construction of models of accounting is based on the principle of historical cost and of the category of fair value. (…) (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abdel-Khalik A.R. [1972], The Efficient Market Hypothesis and Accounting Data: A Point ofYiew, "The Accounting Review", October.
 • Abdel-Khalik A.R., McKeown [1978], Understanding Accounting Changes in an Efficient Market: Evidence of Differential Reaction, "The Accounting Review", October.
 • Aczel A.D. [2000], Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Adamkiewicz Z. [2001], Wartość godziwa i jej ustalanie, "Rachunkowość", nr 9.
 • Anthony R.N. [1983], Tell It Like It Was, R.D. Irwin, Homewood, Illinois.
 • Anthony R.N., Reece J.S. [1989], Accounting - Text and Cases, R.D. Irwin, Burr Ridge, Illinois.
 • Bakalarski T. [2003], Wycena za pomocą skorygowanej ceny nabycia, "Rachunkowość", nr 1.
 • Ball R., Brown P. [1968], An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, "Journal of Accounting Research", no 6.
 • Barth M.E. [1994], Fair Value Accounting: Evidence from Investment Securities and the Market Value of Banks, "The Accounting Review", January.
 • Bator W. [1993], Myśl starożytnego Egiptu, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Beaver W.H. [1972], The Behavior of Security Prices and Its Implications for Accounting Research (Methods) [w:] American Accounting Association, Report of the Committee on Research Methodology in Accounting, Supplement to vol. 47, "The Accounting Review".
 • Beaver W.H. [1973], What Should Be the FASBs Objectives, "The Journal of Accountancy", August.
 • Beaver W.H. [1981], Market Efficiency, "The Accounting Review", January.
 • Beaver W.H. [1989], Financial Reporting: An Accounting Revolution, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Beaver W.H., Demski J.S. [1979], The Nature of Income Measurement, "The Accounting Review", January.
 • Beaver W.H., Kennelly J.W., Voss W.M. [1968], Predictive Ability as a Criterionfor the Evaluation of Accounting Data, "The Accounting Review", October.
 • Bedford N.M., Dopuch N. [1972], Research Methodology and Accounting Theory: Another Perspective, "The Accounting Review", July.
 • Belkaoui A.R. [1993], Accounting Theory, The Dryden Press, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, Fort Worth, Texas.
 • Belletante B. [1996], Giełda, jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym, PWN, Warszawa.
 • Bielawski P. [2000], Rachunkowość derywatów - kontraktów futures i opcyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 553, Kraków.
 • Bielawski P. [2001], Standardy rachunkowości dla podmiotów zyskowych i niezyskowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 557, Kraków.
 • Bielawski P. [2002], Ceny towarów giełdowych oparte na modelu kosztów posiadania a stopa zwrotu kapitału. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 562, Kraków.
 • Bielawski P. [2004], Stopa zwrotu kapitału a ceny aktywów finansowych i niefinanso-wych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 619, Kraków.
 • Bielawski P. [2005], Teoretyczne koncepcje rachunkowości instrumentów finansowych [w:] Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Bielawski P. [2006a], Rachunkowość instrumentów finansowych na przykładzie wybranych transakcji opcyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 691, Kraków.
 • Bielawski P. [2006b], Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie syntetycznych strategii opcyjnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Numer specjalny, SKwP, nr 32 (88), Warszawa.
 • Bielawski P. [2007a], Systemy rachunkowości i podatki a poziom rozwoju gospodarczego [w:] Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, red. S. Miklaszew-ski, Difin, Warszawa.
 • Bielawski P. [2007b], Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii stelażu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 735, Kraków.
 • Bielawski P. [2007c], Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752, Kraków.
 • Bielawski P. [2008], The Theoretical Structure of the Accounting of Financial Instruments - an Outline [in:] General Accounting Theory. Evolution and Designfor Efficiency, ed. I. Górowski, Academic and Professional Press, Warsaw.
 • Bielawski P., Garlińska J. [1999], Rachunkowość instrumentów pochodnych, "Rynek Terminowy", nr 4.
 • Bielawski P., Garlińska-Bielawska J. [2001], Metody ewidencji księgowej instrumentów pochodnych - opcji i kontraktów futures, "Rynek Terminowy", nr 12.
 • Bielawski P., Garlińska-Bielawska J. [2008], Metody wyceny instrumentów finansowych w świetle międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), Zeszyt Naukowy nr 8, Finanse i Bankowość, WSZiB, Kraków.
 • Bielawski P., Wedzki D. [2002], Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP", nr 9 (65), Warszawa.
 • Bielawski P., Wedzki D. [2003], Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, WSPiM, Chrzanów.
 • Bielawski R, Wieliczko O.G. [2008], Oblik cinnich paperiw [w:] Teorii buchaltierskowo obliky, red. L.W. Napadowska, Ministerstwo Oswiti i Nauki Ukraini - Kijewskij Nacionalnij Torgowelno-ekonomicznij Uniwersitet, Kijew.
 • Bijak W., Podgórska M., Utkin J. [1994], Matematyka finansowa, Wydawnictwo Bizant, Warszawa.
 • Bitz M. [1996], Produkty bankowe, Poltext, Warszawa.
 • Black F. [1974], International Capital Market Equilibrium with Investment Barriers, "The Journal of Financial Economics", December.
 • Black F., Scholes M. [1972], The Valuation of Options Contracts and a Test of Market Efficiency, "The Journal of Finance", vol. 27.
 • Black F., Scholes M. [1973], The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy", vol. 81, May-June.
 • Blake J., Hossain M. [1999], Readings in International Accounting, International Thomson Business Press, New York.
 • Blaug M. [1995], Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Blaug M. [2000], Teoria ekonomii - Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 • Block S.B., Hirt G.A. [1987], Foundations of Financial Management, R.D. Irwin, Home-wood, Illinois.
 • Bocheński J.M. [1993], Logika i filozofia: wybór pism, PWN, Warszawa.
 • Boland L.A., Gordon I.M. [1992], Criticizing Positive Accounting Theory, "Contemporary Accounting Research, Fall.
 • Brealey R.A., Myers S.C. [1991], Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York.
 • Bruns W.J. jr. [1968], Accounting Information and Decision Making: Some Behavioral Hypotheses, "The Accounting Review", July.
 • Brzezin W. [1995], Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Brzezin W. [1999], Paradygmaty współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 51.
 • Brzezin W. [2001], Czy istnieje w Polsce i na świecie ogólna teoria rachunkowości?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Numer specjalny, SKwP, nr 4 (60), Warszawa.
 • Buckley J.W., Kircher P, Mathews R.L. [1968], Methodology in Accounting Theory, "The Accounting Review", April.
 • Burch J.G. [1994], Cost and Management Accounting. A Modern Aproach, West Publishing Company, New York.
 • Burzym E. [1980], Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 • Burzym E. [1993], Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", t. 23.
 • Butterworth J.E., Gibbins M., King R.D. [1982], The Structure of Accounting Theory: Some Basic Conceptual and Methodological Issues, in Research in Support of the Standard Setting Process, Clarkson Gordon Foundation, Toronto.
 • Carnap R. [2000], Wprowadzenie do filozofii nauki, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Chambers R.J. [1974], Accounting Evaluation and Economic Behavior, Scholars Book, Huston.
 • Christenson C. [1983], The Metodology of Positive Accounting, "The Accounting Review", January.
 • Chua W.F. [1986], Radical Developments in Accounting Thought, "The Accounting Review", October.
 • Clarkson R, Mattessich R. [1984], A Review of Market Research in Financial Accounting [w:] Modern Accounting Research: History, Survey and Guide, ed. R. Mattessich, Vancouver.
 • Colander D.C. [1994], Economics, R.D. Irwin, Burr Ridge, Illinois.
 • Cook T.Q., Rowe T.D. [1986], Instruments of the Money Market, Federal Reserve Bank of Richmond, Richmond.
 • Copeland T., Weston J. [1992], Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publ. Co., Massachusetts.
 • Coreth E. i in. [2004], Filozofia XX wieku, Wydawnictwo Antyk, Kety.
 • Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M. [1979], Option Pricing: A Simplified Approach, "The Journal of Financial Economics", no 7.
 • Cox J.C., Rubinstein M. [1985], Options Markets, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Crandall R.H. [1969], Information Economics and Its Implications for the Further Development of Accounting Theory, "The Accounting Review", July.
 • Czarny E., Nojszewska E. [1997], Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Danos P. [1977], A Revolution in Accounting Thought? A Comment, "The Accounting Review", July.
 • Dechow P.M. [1994], Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance. The Role of Accounting Accruals, "Journal of Accounting and Economics", no 18.
 • Demski J.S. [1973], The General Impossibility of Normative Accounting Standards, "The Accounting Review", October.
 • Demski J.S. [1974], The Choice Among Financial Reporting Alternatives, "The Accounting Review", April.
 • Demski J.S. [1988], Positive Accounting Theory: A Review, "Accounting, Organizations and Society", October.
 • De Roover R. [1955], New Perspectives on the History of Accounting, "The Accounting Review", July.
 • Devine C.T. [1960], Research Methodology and Accounting Theory Formation, "The Accounting Review", July.
 • Dobija D., Dobija M. [2005], Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości [w:] Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dobija D., Jędrzejczyk M. [2005], Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa [w:] Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. [1988], Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 84, Kraków.
 • Dobija M. [1993], Wycena aktywów finansowych i rzeczowych w warunkach efektywnego rynku, "Bank", nr 12.
 • Dobija M. [1994], Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa.
 • Dobija M. [1995], Antyinflacyjna interpretacja zasady kosztu historycznego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", Numer specjalny, t. 32.
 • Dobija M. [1996], Podstawowe koncepcje i zasady w rachunkowości finansowej [w:] Rozważania o gospodarce - teoria i praktyka, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
 • Dobija M. [2003a], Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, UMK, Toruń.
 • Dobija M. [2003b], Pomiar ekonomiczny wartości intelektualnych w organizacjach rynkowych [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, WSPiM, Chrzanów.
 • Dobija M. [2004], Koncepcja pieniądza w starożytnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 619, Kraków.
 • Dobija M. [2006], Teoretyczne przesłanki wartości godziwej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Numer specjalny, nr 32 (88), Warszawa.
 • Dobija M. [2007], Syntetyczny miernik zarządzania i analiza produktywności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 735, Kraków.
 • Dopuch N., Sunder S. [1980], FASB's Statements on Objectives and Elements of Financial Accounting: A Review, "The Accounting Review", January.
 • Drury C. [1988], Management and Cost Accounting, Chapman & Hall, London. Drury C. [1995], Rachunek kosztów, PWN, Warszawa.
 • Duffie D. [1989], Futures Markets, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Dyckman T.R., Morse D. [1986], Efficient Capital Markets and Accounting: A Critical Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Edwards E.O. [1975], The State of Current Value Accounting, "The Accounting Review", April.
 • Edwards E.O., Bell P.W. [1961], The Theory and Management of Business Income, University of California Press, Berkeley.
 • Fabozzi F.J., Fabozzi T.D. [1989], Bond Markets, Analysis and Strategies, Prentice Hali, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Fabozzi F.J., Modigliani F. [1992], Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Fama E.F. [1970], Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance", vol. 25, May.
 • Fama E.F. et al. [1969], The Adjustment of Stock Prices to New Information, "The International Economic Review", February.
 • Feltham G.A. [1968], The Value of Information, "The Accounting Review", October.
 • Feltham G.A., Demski J.S. [1969], The Use of Models in Information Evaluation, "The Accounting Review", July.
 • Feyerabend P. K. [2001], Przeciw metodzie, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław.
 • Fischer P.M., Taylor W.J., Leer J.A. [1986], Advanced Accounting, South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio.
 • Fisher I. [1912], The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York.
 • Fisher I. [1930], The Theory of Interest, Macmillan, New York.
 • Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements [1989], IASC, London.
 • Francis J.C. [1991], Investments: Analysis and Management, McGraw-Hill, New York.
 • Friedman M. [1993], Kapitalizm i wolność, Rzeczpospolita i Centrum im. A. Smitha, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. [2000], Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Gaffikin M.J.R. [1988], Legacy of the Golden Age: Recent Developments in the Methodology o/Accounting, "Abacus", vol. 24, no 1.
 • Garrison R.H. [1985], Managerial Accounting, Business Publications, Piano, Texas.
 • Gątarek D., Maksymiuk R. [1998], Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 • Gibson R. [1991], Option Valuation: Analyzing and Pricing Standardized Option Contracts, McGraw-Hill, New York.
 • Giełdy w gospodarce światowej [1991], red. W. Januszkiewicz, PWE, Warszawa.
 • Glautier M.W.E., Underdown B. [1991], Accounting Theory and Practice, Pitman Publishing, London.
 • Gmytrasiewicz M., [2002], Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. [1996], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Gonedes N. J. [1972], Efficient Capital Markets and External Accounting, "The Accounting Review", January.
 • Gordon M.J. [1964], Postulates, Principles and Research in Accounting, "The Accounting Review", April.
 • Grossman S.J., Stiglitz J.E. [1976], Information and Competitive Price Systems, "The American Economic Review", May.
 • Hain H.P. [1966], Accounting Control in the Zenon Papyri, "The Accounting Review", October.
 • Hakansson N.H. [1978], Where We Are in Accounting: A Review of Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance, "The Accounting Review", July.
 • Haugen R.A. [1993], Modern Investment Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Healy P.M., Wahlen J.M. [1999], A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. "Accounting Horizons", vol.13, no 4.
 • Hempel C.G. [2001], Filozofia nauk przyrodniczych, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Henderson J.W., Maness T.S. [1989], The Financial Analysts Deskbook. A Cash Flow Approach to Liquidity, Van Nostrand Reinnold, New York.
 • Hendriksen E.S. [1982], Accounting Theory, R.D. Irwin, Homewood.
 • Hendriksen E.S., Van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Hull J.C. [1997], Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Hull J.C., White A. [1987], The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities "The Journal of Finance", no 42.
 • IAS l [2007], Presentation of Financial Statements, IASB,London.
 • IAS 8 [2007], Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, IASB, London.
 • IAS 32 [2007], Financial Instruments: Presentation, IASB, London.
 • IAS 39 [2007], Financial Instruments: Recognition and Measurement, IASB, London.
 • Ifrah G. [1990], Dzieje liczby, czyli historia wielkiego wynalazku, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław.
 • IFRS 7 [2007], Financial Instruments: Disclosures, IASB, London.
 • Ijiri Y. [1965], Axioms and Structures o/Conventional Accounting Measurement, "The Accounting Review", January.
 • Ijiri Y. [1967], The Foundations of Accounting Measurement, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Ijiri Y. [1972], The Nature of Accounting Research, "The Accounting Review", Suplement vol. XLVII.
 • Ijiri Y. [1975], Theory of Accounting Measurement, Studies in Accounting Research, American Accounting Association, Sarasota, Florida, no 10.
 • Ijiri Y. [1982], Triple-Entry Bookkeeping and Income Momentum, Studies in Accounting Research, American Accounting Association, Sarasota, Florida, no 18.
 • Ijiri Y. [1986], A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, "The Accounting Review", October.
 • Ijiri Y., Jaedicke R.K., [1966], Reliability and Objectivity of Accounting Measurements, "The Accounting Review", July.
 • Ijiri Y., Mattessich R., Rappaport A. i in. [1971], Report of the Committee on Foundationsof Accounting Measurement, "The Accounting Review", Suplement do vol. XLVI.
 • Ijiri Y., Noel J. [1984], A Reliability Comparison of the Measurement of Wealth, Incomeand Force, "The Accounting Review", January.
 • Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Jajuga K., Jajuga T. [1998], Inwestycje, PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. [1997], Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jakubowski J. i in. [2003], Matematyka finansowa, WNT, Warszawa.
 • Jarugowa A. [1991], Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości [w:] Współczesne problemy rachunkowości, red. A. Jarugowa, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A. [1993], Rachunkowość międzynarodowa jako przedmiot nauczania akademickiego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", t. 25.
 • Jensen M.C. [1976], Reflections on the State of Accounting Research and the Regulation of Accounting, Stanford Lectures in Accounting, Stanford
 • University, Stanford. Jensen M.C. [1983], Organization Theory and Methodology, "The Accounting Review", April.
 • Jodkowski K. [1984], Teza o niewspółmierności w ujęciu T.S. Khuna i P.K. Feyerabenda, "Realizm. Racjonalizm. Relatywizm", t. l, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Kam V. [1990], Accounting Theory, John Wiley & Sons, New York.
 • Kamiński S. [1992], Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin.
 • Kapłan R.S. [1982], Advanced Management Accounting, Prentice Hali, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Kapłan R.S., Atkinson A.A. [1989], Advanced Management Accounting, Prentice Hali, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Keister O. [1963], Commercial Record-Keeping in Ancient Mezopotamia, "The Accounting Review", April.
 • Kleiner W. [1990], Analiza matematyczna, t. II, PWN, Warszawa.
 • Kohler H. [1992], Economics, D.C. Heath & Company, Lexington.
 • Kolb R.W. [1991], Options: An Introduction, Kolb Publishing, Miami.
 • Kolb R.W. [1995], Investments, Kolb Publishing, Miami.
 • Kolb R.W. [1997], Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG-Press, Warszawa.
 • Kolb R.W., Overdahl J.A. [2006], Understanding Futures Markets, Blackwell Publishing, Malden.
 • Kolb R.W., Rodriguez R.J. [1992], Principles of Finance, D.C. Heath & Company, Massachusetts, Lexington.
 • Kołodziej W. [1979], Analiza matematyczna, PWN, Warszawa.
 • Kotarbiński T. [1974], Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa.
 • Kotarbiński T. [1986], Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa.
 • Krawczuk A. [1982], Siedmiu przeciw Tebom, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Kuhn T.S. [1968], Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.
 • Kuhn T.S. [2003], Droga po strukturze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Lakatos I. [2005], Dowody i refundacje. Logika odkrycia matematycznego, Tikkun, Warszawa.
 • Lawrence S. [1996], International Accounting, International Thomson Business Press, London.
 • Lee T.A. [1984], Cash Flow Accounting, Van Nostrand Reinhold, Wokingham.
 • Lemke K.W. [1966], Asset Valuation and Income Theory, "The Accounting Review", January.
 • Lim S.S., Sunder S. [1991], Efficiency of Asset Valuation Rules Under Price Movement and Measurement Error, "The Accounting Review", October.
 • Lintner J. [1965], Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, "The Journal of Finance", vol. 20, December.
 • Littleton A.C. [1933], Accounting Evolution to 1900, American Institute Publishing Co., New York.
 • Litzenberger R.H., Ramaswamy K. [1982], The Effects of Dividends on Comon Stock Prices: Tax Effects or Information Effects, "The Journal of Finance", May.
 • Losee J. [1972], A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford University Press, London.
 • Luenberger D.G. [2003], Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa.
 • Luty Z. [2001], Problemy wyceny w jednostkach gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Numer specjalny, SKwP, nr 4 (60), Warszawa.
 • Łojasiewicz S. [1975], Wstej) do teorii funkcji rzeczywistych, PWN, Warszawa.
 • Macbeth J.D., Merville L.J. [1979], An Empirical Evaluation of the Black-Scholes Cali Option Pricing Model, "The Journal of Finance", no 34.
 • McDonald D.L. [1972], Comparative Accounting Theory, Addison-Wesley, Massachusetts, Reading.
 • Marciniak S. [1993], Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa.
 • Marcinkowska M. [2002], Skorygowana cena nabycia - nowa kategoria ceny, "Rachunkowość", nr 10.
 • Markowitz H.M. [1952], Portfolio Selection, "The Journal of Finance", vol. 7, March.
 • Markowitz H.M. [1959], Portfolio Selection: Efficient Diversification oflnvestments, Yale University Press, New Heven.
 • Marshall J.F., Bansal V.K. [1992], Financial Engineering: A Complete Guide to Financial lnnovation, New York Institute of Finance, New York.
 • Marshall J.F., Kapner K.R. [1990], Understanding Swap Finance, South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio.
 • Marshall J.F., Kapner K.R. [1993], The Swaps Market, Kolb Publishing, Miami.
 • Matematyka i statystyka finansowa [1994], red. E. Nowak, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Mattessich R. [1964], Accounting and Analytical Methods, Irwin, Homewood.
 • Mattessich R. [1972], Methodological Preconditions and Problems of a General Theory of Accounting, "The Accounting Review", July.
 • Mattessich R. [1992], On the History of Normative Accounting Theory: Paradigm Lost, Paradigm Regained?, Accounting, Business & Financial History, vol. 2, no 2.
 • Mattessich R. [1995], Critique of Accounting. Examination of the Foundations and Normative Structure of Accounting, Quorum Books, Westport.
 • Mattessich R. [2000], The Beginnings of Accounting Thought - Accounting Practice in the Middle East (8000 b.c. to 2000 b.c.) and Accounting Thought in India (300 b.c. and the Middle Ages), Garland Publishing, New York.
 • Mazur M. [1976], Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 • Merton R.C. [1973], The Relationship between Put and Call Prices: Comment, "The Journal of Finance", vol. 28, March.
 • Micherda B. [2001], Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Numer specjalny, SKwP, nr 4 (60), Warszawa.
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej [2007], IASB - SKwP, Warszawa.
 • Mill J.S. [1962], System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t.l i 2, PWN, Warszawa.
 • Mills T.C. [1993], The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Miller M. [1999], Merton Miller o instrumentach pochodnych, K.E. Liber, Warszawa.
 • Moonitz M. [1961], The Basic Postulates of Accounting, Accounting Research Study no l, American Institute of Certified Public Accountants, New York.
 • Moonitz M., Sprouse R.T. [1962], Tentative Set of Broad Accounting Principlesfor Business Enterprises, Accounting Research Study no 3, American Institute of Certified Public Accountants, New York.
 • Mossin J. [1966], Eguilibrium in a Capital Asset Market, "Econometrica", vol. 34, October.
 • Mouck T. [1990], Positive Accounting Theory as a Lakatosian Research Programme, "Accounting and Business Research", vol. 20, no 79.
 • Mozes H. [1992], A Framework for Normative Accounting Research, "Journal of Accounting Literature", vol. 11.
 • Nagel E. [1961], The Structure of Science - Problems in the Logic of Scientific Explantation, Routledge & Kegan, London.
 • Neftci S.N. [1996], Ań Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Acade-mic Press, New York.
 • Nobes C.W., Parker R.H. [2000], Comparative International Accounting, Prentice Hali, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Nowak A.Z., Ryć K., Skrzypczak Z. [1998], Mikroekonomia, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Nowak E. [2001], Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 • Nowak E. [2003], Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Nowak S. [1985], Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Osiewalski J. [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Owsiak S. [1997], Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 • Pabis S. [1985], Metodologia i metody nauk empirycznych, PWN, Warszawa.
 • Peche T. [1959], Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, PWG, Warszawa.
 • Peche T. [1963], Zarys ogólnej teorii rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Peche T. [1973], Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Pilbeam K. [2005], Finance and Financial Markets, Palgrave Macmillan, New York.
 • Pipień M. [2006], Wnioskowanie bayesowskie w ekonometrii finansowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 176, Kraków.
 • Polanyi K., Arensberg K., Pearson H. [1957], Trade and Market in the Early Empires, The Free Press, New York.
 • Popper K.R. [1957], The Poverty of Historicism, Routledge & Kegan, London. Popper K.R. [1977], Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa.
 • Popper K.R. [1992], Wiedza obiektywna - ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa.
 • Popper K.R. [1993], Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Popper K.R. [1997], Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, Znak, Kraków.
 • Radebaugh L.H., Grey S.J. [2002], International Accounting and Multinational Enterprises, John Wiley & Sons, New York.
 • Report of the Study Group on the Objectives of Financial Statements [1973], American Institute of Certified Public Accountants, New York.
 • Riahi-Belkaoui A. [1996], Accounting, A Multi Paradigmatic Science, Greenwood Publishing, Westport.
 • Riahi-Belkaoui A. [2000], Accounting Theory, Business Press Thomson Learning, London.
 • Ritzer G. [1975], Sociology: A Multiple Paradigm Science, Allyn & Bacon, Boston.
 • Rose P.S. [1986], Money and Capital Markets, Business Publications, Texas, Piano.
 • Ross S.A. [1976], The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, "The Journal of Economic Theory", vol. 13, December.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2001 r., nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Rubinstein M. [1975], Securities Market Efficiency in an Arrow-Debreu Economy, "The American Economic Review", December.
 • Ryan B., Scapens R.W., Theobald M. [1992], Research Method and Methodology in Finance and Accounting, Academic Press, London.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. [1989], Economics, McGraw-Hill, New York.
 • Schmandt-Besserat D. [1996], How Writing Came About, University of Texas Press, Austin.
 • Schrader W.J., Malcolm R.E. [1973], Note on Accounting Theory Construction and Verification, "Abacus", June.
 • Schroeder R.G., Clark M.W., Cathey J.M. [2001], Accounting Theory and Analysis, Text Cases and Readings, John Wiley & Sons, New York.
 • Schuss Z. [1989], Teoria i zastosowania stochastycznych równań różniczkowych, PWN, Warszawa.
 • Schwarz E.W., Hill J.M., Schneeweis T. [1986], Financial Futures, Irwin, Homewood.
 • Scott W.R. [1997], Financial Accounting Theory, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • SFAC 5 [1984], Recognition and Measurement in Financial Statements of BusinessEnterprises, FASB, Norwalk.
 • SFAC 7 [2000], Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements, FASB, Norwalk.
 • SFAS 80 [1984], Accounting for Futures Contracts, FASB, Norwalk. SFAS 105 [1990], Disclosure of Information about Financial Instruments, FASB, Norwalk.
 • SFAS 107 [1991], Disclosure about Fair Value of Financial Instruments, FASB, Norwalk.
 • SFAS 119 [1994], Disclosure about Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments, FASB, Norwalk.
 • SFAS 133 [1998], Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities, FASB, Norwalk.
 • SFAS 157 [2006], Fair Value Measurement, FASB, Norwalk.
 • Shall L., Haley Ch. [1991], Introduction to Financial Management, McGraw-Hill, New York.
 • Sharpe W.F. [1963], A Simplified Model for Portfolio Analysis, "The Management Science", vol. 19, January.
 • Sharpe W.F. [1964], Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Condition o/Risk, "The Journal of Finance", vol. 19, September.
 • Sharpe W. F. [1970], Portfolio Theory and Capital Markets, McGraw-Hill, New York.
 • Sharpe W. F. [1981], Investments, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Sierpińska M., Jachna T. [1997], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Skrzywan S. [1973], Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Sojak S. [1997], Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń.
 • Solomons D. [1961], Economic and Accounting Concepts of Income, "The Accounting Review", July.
 • Stabus G.J. [1985], An Induced Theory of Accounting Measurement, "The Accounting Review", January.
 • Staubus G.J. [2003], The Theory Deficit in Accounting [w:] General Accounting Theory in status nascendi, red. M. Dobija, AE w Krakowie, Kraków.
 • Steiner H.M. [1992], Engineering Economy, McGraw-Hill, New York.
 • Sterling R.R. [1970], On Theory Construction and Verification, "The Accounting Review", July.
 • Sterling R.R. [1972], Introduction [in:] Report of the Committee on Research Methodology in Accounting, "The Accounting Review", Suplement vol. XLVII.
 • Sterling R.R. [1990], Positive Accounting: An Assessment, "Abacus", vol. 26, no 2.
 • Stevens S.S. [1946], On the Theory of Scales of Measurement, "Science", vol. 103, no 2684.
 • Stoll H.R. [1969], The Relationship between Put and Call Option Prices, "The Journal of Finance", vol. 24, December.
 • Stoll H.R., Whaley R.E. [1993], Futures and Options, South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio.
 • Stultz R.M. [1981], A Model of International Asset Pricing, "The Journal of Financial Economics", December.
 • Sunder S. [2002], Stability of Monetary Unit and Informativeness of Corporate Financial Reporting, ed. M. Dobija, Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Leon Koźminski Academy of Enterpreneurship and Management, Warsaw.
 • Surdykowska S. [1999], Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamy-cze, Kraków.
 • Surdykowska S. [2001], Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Numer specjalny, SKwP, nr 4 (60), Warszawa.
 • Szychta A. [1996], Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Tarczyński W. [1997], Rynki kapitałowe, metody ilościowe, vol. II, Placet, Warszawa.
 • Tarski A. [1956], Logic, Semantics, Metamathematics, Clarendon Press, Oxford.
 • Tatarkiewicz W. [1978], Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna, t. 3, PWN, Warszawa.
 • Tobin J. [1958], Liquidity Preference as Behavior Toward Risk, "The Review of Economic Studies", vol. 25, February.
 • Torgerson W.S. [1958], Theory and Methods of Scaling, John Wiley & Sons, New York.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 24.09.1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591, po nowelizacji Dz.U. z 2002 r. nr 76, póz. 694 z późn. zm.
 • Van Horne J.C. [1990], Financial Market Rates and Flows, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Verrecchia R.E. [1980], Consensus Beliefs, Information Acquisition, and Market Information Efficiency, "The American Economic Review", December.
 • Walczak M. [1995], Istota współczesnego przedsiębiorstwa i wynikające z niej potrzeby prospektywnej analizy finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", t. 30.
 • Walton P., Haller A., Raffournier B. [1998], International Accounting, International Thomson Business Press, London.
 • Watts R.L., Zimmerman J.L. [1978], Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards, "The Accounting Review", January.
 • Watts R.L., Zimmerman J.L. [1990], Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective, "The Accounting Review", January.
 • Wells M.C. [1976], A Revolution in Accounting Thought, "The Accounting Review", July.
 • Wentzell A.D. [1980], Wykłady z teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa.
 • Wędzki D. [2000], Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 141, Kraków.
 • Williams T.H., Griffin C.H. [1969], On the Nature of Empirical Verification in Accounting, "Abacus", December.
 • Winiarska K. [2000], Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, WSIE, Szczecin.
 • Wittgenstein L. [2004], Tractatus logico-philosophicus, PWN, Warszawa.
 • Woleński J. [2002a], Rudolf Carnap jako filozof nauki [w:] Filozofia XX wieku, red. Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Woleński J. [2002b], Ludwig Wittgenstein o naturze refleksji filozoficznej [w:] Filozofia XX wieku, red. Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Wolk H.L, Tearney M.G. [1997], Accounting Theory - A Conceptual and Institutional Approach, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.
 • Wyatt A. [1991], The SEC Says: Mark to Market, "Accounting Horizons", March.
 • Zabielski K. [1998], Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171187041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.