PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 61 | nr 117 | 5--24
Tytuł artykułu

Przedmiot pomiaru wartości dla potrzeb sprawozdawczości finansowej w kontekście podejścia bilansowego

Autorzy
Warianty tytułu
Subject of Measurement for Financial Reporting in the Context of Balance Sheet Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę przedmiotu wyceny dla potrzeb sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia. W tym kontekście przedstawiono dwie podstawo-we możliwości ukierunkowania rachunkowości: podejście wynikowe i bilansowe. Biorąc pod uwagę podejście bilansowe poddano analizie możliwość wyceny zasobów w odniesieniu do nakładów poniesionych i możliwych do zrealizowania korzyści ekonomicznych, w tym różne możliwe podstawy wyceny. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses the issue of measurement for general purpose financial reporting. In this context two main orientations of accounting are presented – income approach and balance-sheet approach. Discussion of the latter approach includes analysis of the measurement of cost incurred and realizable economic benefits, as well as different acceptable measurement bases. (original abstract)
Rocznik
Tom
61
Numer
Strony
5--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • American Accounting Association Committee on Accounting and Auditing Measurement, 1989-1990 (1991), „Accounting Horizon", September.
 • Andre P., Cazavan-Jeny A., Dick W., Richard C., Walton P. (2009), Fair Value Accounting and the Banking Crisis in 2008: Shooting the Messenger, „Accounting in Europe", Vol. 6.
 • Barth M. (2006), Including Estimates of the Future in Today's Financial Statements, „Accounting Horizons", Vol. 20, No 3.
 • Gierusz J. (2006), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 • Gmytrasiewicz M. (2009), Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 53 (109), SKwP, Warszawa.
 • Gos W. (2008), Wybrane uwagi na temat istoty rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 44 (100), SKwP, Warszawa.
 • Helin A., Szymański K.G. (2001), Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych, FRR w Polsce, Warszawa.
 • Hendriksen E., van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa.
 • Hitz J.M. (2007), The Decision Usefulness of Fair Value Accounting -A Theoretical Perspective, „European Accounting Review", Vol. 16, No. 2.
 • Hońko S. (2008), Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wyd. Naukowe U.Sz., Szczecin.
 • Jarugowa A.A. (red.) (1990), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Jaruga A.A. (red.) (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Jezierska E. (2008), Nadrzędne zasady rachunkowości w świetle zmian we współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 46 (102), SKwP, Warszawa.
 • Kawa M. (2002), Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 11 (67), SKwP, Warszawa.
 • Littleton A.C. (1929), Value and Price in Accounting, „Accounting Review", Vol. 4, No 3.
 • Littleton A.C. (1935), Value or Cost, „Accounting Review", Vol. 10, Issue 3.
 • Materiał dyskusyjny (Discussion Paper) Measurement Bases for Financial Accounting-Measurement on Initial Recognition (2005), IASB, London.
 • Mattessich R. (2008), Two Hundred Years of Accounting Research, Routledge New Works in Accounting History, Routledge Taytledge Farms Group, London, New York.
 • MSSF (2009), International Financial Reporting Standards / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, wyd. polskie, 2007 r., SKwP, Warszawa, wyd. ang., 2009 r., IASB, London.
 • Nobes C. (2001), Asset Measurement Bases in UK and IASC Standards, Certified Accountants Educational Trust, London.
 • Nowak W.A. (2007), O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykańska, Wyd. UL, Łódź.
 • Riahi-Belkaoui A. (2004), Accounting Theory, Thomson, London.
 • Ronen J. (2008), To Fair Value or Not Fair Value: A Broader Perspective, „Abacus", Vol. 44, No 2.
 • Samelak J. (2004), Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Samelak J. (2007), Zasada ostrożności w teorii i praktyce rachunkowości (głos w dyskusji), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 38 (94), SKwP, Warszawa.
 • Sawicki K. (2009), Wybrane problemy ustalania wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 43 (109), SKwP, Warszawa.
 • Sobańska I. (2005), Reorientacja sprawozdań finansowych i systemu rachunkowości jako skutek wdrażania MSR, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 27 (83), SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRR w Polsce, Warszawa.
 • Szychta A. (2008), Paradygmaty w nauce rachunkowości w świetle koncepcji Thomasa S. Kuhna, „Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008", Wyd. UŁ, Łódź.
 • Świderska G. (1989), Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, SGPiS, Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości (2009), z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
 • Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Whittington G. (2008), Fair Value and the IASB/FASB Conceptual Framework Project: An Alternative View, „Abacus", Vol. 44, No 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171187725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.