PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 145--168
Tytuł artykułu

Porównywalność sprawozdań finansowych firm deweloperskich na tle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości

Warianty tytułu
Comparability of Financial Reports of Real Estate Developers in the Context of Polish and International Accounting Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji międzynarodowych dla działalności deweloperskiej, w tym zwłaszcza interpretacji IFRIC 15 na tle rozwiązań polskich i amerykańskich. W czasie, gdy po największej fali kryzysu na rynku pozostali najsilniejsi deweloperzy, ogromnego znaczenia nabiera pozyskiwanie kapitału zewnętrznego przez te spółki. Tworzenie więc rzetelnej informacji o prowadzonej działalności staje się priorytetowym celem przedsiębiorstw deweloperskich. Obecne regulacje polskie istotnie odbiegają w swoich rozwiązaniach od regulacji międzynarodowych, co może prowadzić do braku porównywalności między sprawozdaniami finansowymi deweloperów zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Dlatego należy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości nastąpi dostosowanie regulacji polskich do regulacji międzynarodowych w opisywanym zakresie, co tym bardziej podnosi znaczenie znajomości międzynarodowych regulacji rachunkowości dla branży deweloperskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present international regulations for real estate development activities, in particular IFRIC Interpretation 15 Agreements for the Construction of Real Estate, and to compare them with Polish and American solutions. Today, when the period of the deepest recession is over and only the strongest developers have survived on the market, it is very important for these companies to find external capital. Therefore providing reliable information on their activity becomes the highest priority for developers. There are significant discrepancies between the Polish and international regulations, which can lead to the lack of comparability between developers' financial statements, both at the local and global level. Thus it can be expected that in the near future Polish regulations in this area will be adjusted to international solutions, which makes it even more important to become acquainted with international accounting regulations. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
145--168
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie Globalnych Standardów Rachunkowości, Wydawnictwo UL, Łódź.
 • International Accounting Standards Board (IASB), IFRIC Interpretation 15 Agreements for the Construction of Real Estate, (2008), London.
 • Kalinowski J. (2007), Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane". Analizy - komentarze - przychody, Difin, Warszawa.
 • Kalinowski J. (2010), Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane" (2009), Dz. Urz. MF z 31 grudnia 2009 r. Nr 16, póz. 88.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), (2007), tom I i II, IASCF.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach (2003), tom 4, LexisNexis, Ernst&Young.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 15 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC), 2009, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 191/5.
 • Sobańska I. (2004), Wpływ globalizacji na integrację systemu rachunkowości,[w:] Turyna J. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Sobańska I. (2007), Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, s. 277—300 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Statement of Financial Accounting Standards No. 152 Accounting for Real Estate Time-Sharing Transactions an amendment of FASB Statements No. 66 and 67 (2008), Financial Accounting Standards Board.
 • Statement of Financial Accounting Standards No. 66 Accounting for Sales of Real Estate (2008), Financial Accounting Standards Board.
 • Statement of Financial Accounting Standards No. 67 Accounting for Costs and Initial Rental Operations of Real Estate Projects (2008), Financial Accounting Standards Board.
 • Surdykowska S.T. (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości międzynarodowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 56(112), s. 223-243, Warszawa.
 • http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/portfele/wig-de_p.htm - data odczytu 28.09.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171187773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.