PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 211--234
Tytuł artykułu

Odzwierciedlanie rozpoznanych błędów lat ubiegłych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Warianty tytułu
Prior Year Adjustments in Accounting Books and Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z Uor księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco, natomiast sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Wymóg ten oznacza m.in., iż każde zdarzenie dotyczące danego okresu sprawozdawczego należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych tego okresu, a każdą istotną informację zawrzeć w sprawozdaniu finansowym. W praktyce księgowej zdarzają się jednak różnego rodzaju błędy w zakresie ewidencji operacji gospodarczych, które nie zawsze zostają bieżąco rozpoznane. Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób - w świetle Uor i standardów międzynarodowych - należy odzwierciedlać rozpoznane błędy lat ubiegłych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki. Artykuł rozpoczyna ogólna charakterystyka i klasyfikacja błędów lat ubiegłych. Następnie przedstawiono zasady ujmowania tych błędów w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym w zależności od istotności i momentu rozpoznania błędu - przed czy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Poszczególne zagadnienia ilustrują praktyczne przykłady. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the Accounting Act, the accounting books shall be kept true, faultless, verifiable, updated, whereas the financial statements shall honestly and clearly pre-sent the financial position, performance and financial result of an entity. This requirement means, among others, that every occurrence concerning a certain reporting period should be entered into the accounting books of this period, and every material information should be included in the financial statements. However, in the accounting practice, various errors occur in the recording of transactions that are not always immediately detected. The aim of the article is to show how - in the light of the Accounting Act and International Financial Reporting Standards - to reflect the discovered errors of the previous years in the accounting books and the financial statements of an entity. The article starts with general description and classification of the errors of the previous years. Next, it presents methods of treatment of such errors in the accounting books and in the financial statements depending on their significance and time of detection - before or after the approval of the financial statements for a given financial year. Particular topics are illustrated by practical examples. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
211--234
Opis fizyczny
Twórcy
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
  • Fedak Z. (2009), Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, [w:] "Rachunkowość- Zamknięcie roku 2008', s. 16-27, Warszawa.
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr l "Prezentacja sprawozdań finansowych" (MSR 1), [w]: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień l stycznia 2007 r., t. l, s. 395-443, SKwP i IASB, Warszawa.
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" (MSR 8), [w]: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień l stycznia 2007 r., t. l, s. 483-508, SKwP i IASB, Warszawa.
  • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 10 "Zdarzenia następujące po dniu bilansowym" (MSR 10), [w]: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień l stycznia 2007 r., t. l, s. 509-522, SKwP i IASB, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171187805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.