PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 265--277
Tytuł artykułu

Wpływ ewolucji celu sprawozdania finansowego na makropolitykę rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
Impact of the Evolution of Financial Statements Objective on Accounting Policy at Macro Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ewolucja celu sprawozdania finansowego w kierunku dostarczania informacji na temat efektywności finansowej nawiązuje do podstawowego celu prowadzenia działalności biznesowej. Efektywność finansowa jest podstawowym kryterium oceny działań podmiotów gospodarczych. Prawidłowa identyfikacja, wycena oraz ujawnienie poszczególnych elementów składających się na efektywność finansową jest zatem sprawą kluczową. Podstawą do oceny efektywności finansowej działalności gospodarczej są sprawozdania finansowe. Elementy składające się na efektywność finansową – to przychody i koszty oraz aktywa i zobowiązania. Ich ujęcie zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez jednostkę warunkuje poziom kapitału własnego. Badanie i ocena efektywności finansowej koncentruje się więc wokół kapitału własnego. Przyrost bądź spadek kapitału własnego informuje o przyroście bądź spadku bilansowej wartości przedsiębiorstwa. Bilansowa wartość przedsiębiorstwa stanowi zatem podstawowy miernik efektywności finansowej. W artykule przedstawiono analizę zmian w zakresie prezentacji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego w świetle MSR 1, pod wpływem ewolucji celu sporządzania sprawozdania finansowego. Zakres informacji prezentowanych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego jest przedmiotem MSR. Na skutek ewolucji celu sprawozdania finansowego zmianie uległa makropolityka rachunkowości. Największe zmiany dotyczą sposobu prezentowania wyników działalności. Mikropolityka rachunkowości w tym zakresie jest ograniczona do wyboru rozwiązania spośród określonych w standardzie. Zrozumiałość informacji ma zapewnić informacja dodatkowa w której powinny być ujawnione zasady wyceny składników bilansowych, przyjęta koncepcja pomiaru wyników oraz główne okoliczności i czynniki wpływająca na efektywność finansową. (abstrakt oryginalny)
EN
The evolution of the financial statements objective towards provision of information about financial effectiveness reflects the basic aim of business activity. Financial effectiveness is the main element in evaluating an entity's activity. Proper identification, measurement and disclosure of the components of financial effectiveness are of key importance. Financial statements provide a basis for evaluating financial effectiveness. Revenues, costs, assets and liabilities are the elements of financial effectiveness. Their recognition in accordance with an entity's accounting policies determines the level of equity capital. An increase or decrease in equity capital informs about an increase or decrease in firm value presented in the balance sheet. Firm value is then the main measure of financial effectiveness. The aim of this article is to analyse the changes in the elements of financial statements caused by the evolution of financial statements objective. The greatest changes have occurred in the way the results of activity are presented. Comprehensibility of information will be improved by supplementary information which includes information about the principles of balance sheet items measurement, the adopted method of performance measurement, and the main circumstances and factors which influence financial effectiveness. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
265--277
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Barburski J. (2007), Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność Działalności przedsiębiorstw, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 50, D. Zarzecki (red.), Nr 50, tom II, Zarządzanie finansami, Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości.
 • Bień W. (2002), Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Finans-Servis, Warszawa.
 • Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Gierusz J. (2010), Sprawozdanie finansowe według projektu IASB i FASB a wyzwania współczesnej rachunkowości, Drugie Szczecińskie Forum Rachunkowości, Szczecin 2010.
 • Gmytrasiewicz M. (2009), Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2003), Istota wyniku „całościowego" i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 17(73), SKwP Warszawa.
 • MSR l Prezentacja sprawozdań finansowych (1999), [w:] Międzynarodowe Standard Rachunkowości, International Accounting Standards Committee.
 • MSR l Prezentacja sprawozdań finansowych (2007), [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom I, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (2007), [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom I, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości, Prezentacja sprawozdań finansowych.
 • Sawicki K. (red.) (2002), Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.
 • Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Work plan for IFRSs (2008), http.Y/www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Con-ceptual+Framework/Conceptual+Framework.htm (dostępne w dniu 15.09.2010).
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2007). [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom I, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171187821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.