PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 279--294
Tytuł artykułu

Ujmowanie skutków polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym

Autorzy
Warianty tytułu
Disclosing the Effects of Changes in Accounting Policies in the Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony prezentacji skutków zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym. Dokonano w nim krytycznej analizy obowiązujących regulacji rachunkowości w tym obszarze – MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów oraz Ustawy o rachunkowości i na tej podstawie przedstawiono propozycję ujawnień w informacji dodatkowej. Należy podkreślić, iż zmiana polityki rachunkowości to szczególne zdarzenie, a umiejętne prezentowanie jej skutków w sprawozdaniu finansowym decyduje o rzetelności i przejrzystości danych finansowych, czyli ma istotny wpływ na wizerunek jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with presentation in the financial statements of the effects of changes in accounting policies. It offers a critical analysis of current accounting regulations in this area – IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors and the Accounting Act – and presents a proposal for disclosing the effects of such changes in supplementary information (notes to financial statements). It should be emphasized that a change in accounting policies is a special event, and proper presentation of its effect on the financial statements determines the fair-ness and transparency of financial data, which has a significant impact on the company's image. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
279--294
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzezin W. (1975), Teoretyczne podstawy rachunkowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • International Accounting Standard No. l Presentation of Financial Statements, revised: l January 2009.
 • Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.
 • Preliminary Views on Financial Statement Presentation (październik, 2008), Discussion Paper, IASB/FASB.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Sawicki K. (2002), Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert — Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Szymański K.G. (1998), Problemy metodologiczne nauki rachunkowości, „Monografie : Opracowania", Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami.
 • Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego. Rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Walińska E. (2007), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników., Oficyna Ekonomiczna, Wyd. III uaktualnione, Kraków.
 • Walińska E. (red. meryt), (2005), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2005, PWP, Warszawa.
 • Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171187823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.