PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 295--310
Tytuł artykułu

Odzwierciedlenie rezerw na świadczenia pracownicze w sprawozdawczości finansowej

Autorzy
Warianty tytułu
Reflection of Provisions for Employee Benefits in Financial Reporting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rezerwy tworzy się na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować. Przyszłe zobowiązania mogą wynikać m. in. z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych. Zasady szacowania wysokości, rozliczania oraz sposób ewidencji rezerw na świadczenia pracownicze powinny być opisane w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości. Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze kwalifikuje się do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz wykazuje jako rezerwy na zobowiązania. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów powstałe na skutek utworzonych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze powinny być ustalone w wiarygodnie oszacowanej wartości. Zalecaną metodą szacowania rezerwy na świadczenia pracownicze jest wycena aktuarialna, bowiem ustalenie kwot rezerw jest oparte na założeniach zależnych od warunków makroekonomicznych, rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych. Celem opracowania jest wskazanie sposobu ujęcia rezerw na świadczenia pracownicze w sprawozdawczości finansowej. Przeprowadzenie badań będzie polegało na po-znaniu metod szacunku wartości oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym rezerw na świadczenia pracownicze. Analizę problemu przeprowadzono na podstawie danych empirycznych dotyczących utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze w wybranym podmiocie badań – spółce transportowej. Zrealizowanie założonych celów wymagało wykorzystania opisowej metody badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Provisions are created for certain or highly probable future liabilities whose amounts can be reasonably estimated. Future liabilities can result from, among others, future employee benefits. Rules of estimating the amount, settlement and way of accounting for provisions for employee benefits should be described as part of accounting policies adopted by an entity. Provisions for future employee benefits are classified as accrued expenses and reported as provisions for liabilities. Accrued expenses resulting from provisions created for future employee benefits should be determined in a reliably estimated amount. A recommended method to estimate provisions for employee benefits is actuarial valuation, since estimation of provision amounts is based on assumptions dependent on macroeconomic conditions as well as labour turnover, death risk and others. The aim of this study is to present the treatment of provisions for employee benefits in financial reporting. The conducted research reviews the methods of value estimation and ways of accounting for provisions for employee benefits. The analysis of these issues was carried out on the basis of empirical data on provisions for employee benefits in a transportation company. To achieve the objectives of this study a descriptive method of research was used. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
295--310
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
 • Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Szacowanie wysokości rezerw na świadczenia pracownicze - kolejne okresy, (2009), „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości”, Nr 21 z dnia 01.11.2009 r.
 • Jaruga A.A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania pratyczne, SKwP, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., Kierczyńska U. (2007), Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Difin, Warszawa.
 • Kiedy należy ustalać rezerwy na świadczenia pracownicze (2010), Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 16554 w sprawie stosowania uchwał Komitetu Standardów Rachunkowości - przyjęcie KRS nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", Warszawa, [za:] http://www. podatki.biz/artykuly/14_11259.htm (stan w dniu 11.07.2010 r.).
 • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", Uchwała Nr 7/8 Komitetu Standardów Rachunkowości z dn. 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", [w:] Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Nr 12, poz. 90.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, (1999), International Accounting Standards Committee, Londyn.
 • Praktyczny przewodnik po MSSF, (2009), red. J. Witecka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Raport z kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze w spółce według stanu na 01.10.2008 i 31.12.2009 (2010) - materiały źródłowe spółki, Warszawa.
 • Trwanie życia w 2008 r. (2008), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. nr 76, poz. 694, ze zm.).
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, i ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171187827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.