PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 311--323
Tytuł artykułu

Praktyczne aspekty powstawania i wykorzystywania cichych rezerw w bankach w warunkach nierównowagi ekonomicznej

Warianty tytułu
Practical Aspects of the Creation and Use of Hidden Reserves in Banks in Conditions of Economic Imbalance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono istotę oraz możliwości wykorzystania cichych rezerw, które mogą wystąpić w bankach wskutek braku wykorzystania prawa pomniejszania rezerw celowych na kredyty zagrożone o wartość przyjętych zabezpieczeń. Przy tej samej wielkości ryzyka kredytowego, występowanie cichych rezerw może stanowić dodatkowy bufor zabezpieczający banki przed utratą wypłacalności i zagrożeniem kontynuacji działania. Stan ten nie wpływa na ciągłość przyjętej polityki rachunkowości. Przeprowadzona analiza krajowego sektora bankowego wykazała jego bezpieczeństwo i brak cichych rezerw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the nature and possible use of hidden reserves that may occur in banks in the absence of the practice aiming at decreasing specific provisions for loans threatened by the value of any assumed collateral. Assuming that the credit risk is of an equal scale, the presence of hidden reserves may constitute an additional security buffer against the loss of solvency of banks and a threat associated with continuing in activity. This condition does not affect the continuity of the adopted accounting policy. The conducted analysis of the domestic banking sector has demonstrated its safety and lack of hidden reserves. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
311--323
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Exposure Draft ED/2009/12 (2009), Financial Instruments: Amortised cost and Impairment, www.iasb.org (stan w dniu 10.11.2009 r.).
 • Gmytrasiewicz M. (2002), Rezerwy w księgach rachunkowych, DIFIN. Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (2005), Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Gos W. i in. (2009), Komentarz do ustawy o rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2004), Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków, [w:] Bezpieczny Bank 1/2004, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa.
 • Karmańska A. (2008), Ryzyko w rachunkowości, DIFIN, Warszawa.
 • KNF (2010), Raport o sytuacji banków w 2009 r., www.knf.gov.pl (stan w dniu 30.09.2010 r.).
 • KNF (2010a), Informacja o sytuacji krajowych banków komercyjnych, banków spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Bankowego, www.knf.gov.pl (stan w dniu 31.07.2010 r.).
 • Komunikat (2010), Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w wyników stress testów przeprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej, www.knf.gov.pl (stan w dniu 23.07.2010 r.).
 • KSR 6 (2008), Krajowy Standard Rachunkowości Nr 6: Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe, www.mf.gov.pl (stan w dniu 15.07.2011).
 • Kufel M., Cebrowska T., Weber J. (1993), Wprowadzenie do rachunkowości spółek, Wydawnictwo PARK, Bielsko-Biała.
 • MSR/MSSF 2008, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 16.06/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Di L UEL.2008.320.1.
 • NBP (2001), Sytuacja finansowa banków w 2000 r., Narodowy Bank Polski. Warszawa.
 • NBP (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • PKO BP (2010), Raport roczny PKO BP S.A. za 2009 r., www.pkobp.pl.
 • SZRB (2008), Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. Nr 161 poz. 1002.
 • UoR, Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 r. z późn. zm.
 • Ustawa o BFG, Ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tekst jedn. Dz.U. Nr 84 poz. 711 z późn. zm.
 • Więcław E. (2009), Kto kogo kupi, czyli czas na fuzje, Rzeczpospolita z 30.11.2009 r. http://www.rp.pl/artykul/67572,399188_Kto__kogo_kupi_czyli_czas_na_fuzje.html (stan w dniu 10.05.2010 r.).
 • Wiszniowski E. (2009), Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości, Wydawnictwo SKwP. Warszawa.
 • ZTRRB (2008), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. Nr 235 poz. 1589 z późn. zm.
 • Żukowska H. (2007), Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171187829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.