PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 3 | 17--32
Tytuł artykułu

Redefinicja celu współczesnego przedsiębiorstwa wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego

Autorzy
Warianty tytułu
A Contemporary Enterprise's Purpose Redefinition in Concern to Concepts of Sustainable Growth and Social Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel przedsiębiorstwa można umieścić na umownym kontinuum: od ekonomicznego do społecznego. Zachodzi pytanie: w jakim kierunku będzie ewoluować cel przedsiębiorstwa w przyszłości? Koncepcja zrównoważonego rozwoju wskazuje na gospodarkę jako narzędzie osiągania celu, jakim jest dobra jakość życia wszystkich ludzi. Zrównoważony rozwój eksponuje więc aspekt społeczny gospodarowania. Także istota kapitału społecznego, leżącego u podstaw zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się, tworzenia innowacji i adaptowania do zmian rynkowych wskazuje na potrzebę przesunięcia celu przedsiębiorstwa w stronę społecznego krańca wspomnianego kontinuum. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of an enterprise may be situated on a form of a continuum – from purely economic to social. This rises a question: which direction would contemporary enterprise’s purpose proceed in the future? Sustainable growth points the economy out as a means of reaching good quality of life for all the people as a superior aim. So the concept of sustainable growth exposes social direction. Also the matter of social capital being crucial for enterprise’s ability to learn, create innovations and adapt to market changes emphasizes the need to move the purpose of an enterprise towards the social end of the mentioned continuum.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--32
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Bourdieu P., Le capital social, "Actes de la Recherche an Sciences Sociales" 1980, nr 31.
 • [2] Brdulak H., Gołębiowski T., Idea zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. Brdulak H., Gołębiowski T., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • [3] Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, w: Ekonomia społeczna, Kraków 2004.
 • [4] Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [5] Dyduch W., Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, referat na konferencję pt. "Przedsiębiorstwo przyszłości 2001, Warszawa 15-16 listopada 2001.
 • [6] Dyduch W., Niewidzialna ręka kapitału społecznego w przedsiębiorczych organizacjach, w: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. Bratnicki M. i Strużyna J.. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 • [7] Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • [8] Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. Sztaba S., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • [9] Filek J., Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. Bąk M. i Kulawczyk P., Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, EQUAL, Warszawa 2008.
 • [10] Frączak P., Przedsiębiorstwo społeczne (tezy do dyskusji), 10.02.2006; http://www.ngo.pl/ files/ekonomiaspoleczna.pl/public/tezy/ dencjaequalluty.pdf
 • [11] Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • [12] Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja uzupełniona, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 • [13] Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • [14] Handy Gh., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • [15] Hausner J., Laurisz N., Mazur S., Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, w: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, red. Hausner J., Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2006.
 • [16] Hobbs G., What is Social Capital? A Brief Literature Overview, Economic and Social Research Foundation, June 2000.
 • [17] Jeżowski P., Rozwój zrównoważony we współczesnych koncepcjach ekonomicznych, w: Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy i implementacje w świetle dokumentów Unii Europejskiej, red. Poskrobko B. i Kozłowski S., Komitet Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN, Warszawa-Białystok 2005.
 • [18] Kasiewicz S., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Materiał na dyskusję nt. "Współczesne teorie przedsiębiorstwa", otwarte zebranie Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 30.X.2008.
 • [19] Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • [20] Komorowski J., Wartość przedsiębiorstwa a nowy ład gospodarczy w Polsce, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. Bartkowiak R. i Ostaszewski J., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 • [21] Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 • [22] Krawiec F., Krawiec S., Koncepcja marketingu w firmie relacji, w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. Brdulak H., Gołębiowski T., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
 • [23] Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
 • [24] McElroy M.W., Social Innovation Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2002, vol. 5, no 2.
 • [25] McElroy М.W., Social Innovation Capital, 2001.
 • [26] http://www. macroinnovation, com/images/Social_Innovation_Capital.pdf
 • [27] Narayan D., Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, Poverty Group, World Bank 1999; http://povlibrary.worldbank.org/files/12049_narayan.pdf
 • [28] Nasza Wspólna Przyszłość, Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, РТЕ, Warszawa 1991.
 • [29] Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • [30] Perechuda K., Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 5.
 • [31] Pioch J., Wartość przedsiębiorstwa i jej wycena, w: Ekonomika przedsiębiorstw, zagadnienia wybrane, red. L. Pawłowicz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 • [32] Putnam R.D., Bowling Alone, The collapse and revival of American community, Simon and Schuster, New York, 2000.
 • [33] Putnam R.D., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków i Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 1995.
 • [34] Rok B., System społecznej odpowiedzialności, w: Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 • [35] Rymsza M., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. Kaźmierczak T., Rymsza M., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • [36] Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 • [37] Szomburg J., Strategia Lizbońska szansą dla Europy, w: Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Biała Księga 2003, część I, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk - Warszawa 2003.
 • [38] Theiss M., Typy kapitału społecznego w polityce społecznej, "Wiadomości Społeczne Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Biuletyn Informacyjny", Warszawa 2006, nr 1.
 • [39] Thurow L., Head to Head, William Morrow, New York 1992.
 • [40] Tkaczyk T.P., Przedsiębiorstwo w teorii ekonomii, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 2001.
 • [41] Tkaczyk T, Przemiany w teoriach przedsiębiorstwa, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. Lichniak I., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
 • [42] Voices of the Poor. Can Anyone Hear Us?, red. Narayan D., Patel R., Schafft K., Rademacher A., Koch-Schulte S., The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, Washington D.C., Oxford University Press, New York, 2000.
 • [43] Voices of the Poor. From Many Lands, red. Narayan D., Petesch P., The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, Washington D.C., Oxford University Press, New York, 2002.
 • [44] Witek-Crabb A., Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - więcej niż ekorozwój, w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. Brdulak H., Gołębiowski T., Oa Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
 • [45] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. Dobiegała-Korona B. i Herman A., Difin, Warszawa 2006.
 • [46] Ziółkowski M., Zrównoważony rozwój jako podstawa gospodarowania, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. Bartkowiak R. i Ostaszewski J., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 • [47] Zrównoważony rozwój - polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2008, 5 kwietnia 2006.
 • [48] http://www.fwk.mkidn.gov.pl/assets/dokumenty/eog_zrownowazonyrozwoj_5.04.2006. pdf
 • [49] Żwawa A., Ekonomia Alternatywna - obecność idei w Polsce, eksperymenty, wnioski, które z nich wynikają, oraz omówienie potencjalnych szans na rozwój tej ekonomii, "Ekonomia Społeczna. Teksty" 2008, nr 2.
 • [50] Żylicz T, Trwały rozwój, w: Liberalizacja i integracja rynków przemysłów sieciowych. Trwały rozwój, Biała Księga 2003, część III, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk - Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.