PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 3 | 49--64
Tytuł artykułu

System zarządzania jako przykład kompleksowego projektowania, realizacji i ewaluacji usługi - podejście procesualne i strukturalne

Autorzy
Warianty tytułu
Quality Management System as an Example of Complex Planning, Realisation and Evaluation of the Service - Process and Structural Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem poniższego artykułu jest zaprezentowanie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę serii PN-EN ISO 9001: 2001 w ujęciu procesualnym i strukturalnym. System zarządzania jakością jest opisany na przykładzie studium przypadku, którym jest prywatna ogólnopolska firma edukacyjna. Wdrożona i rozwiana w badanej organizacji norma stanowi przykład kompleksowego podejścia do projektowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług edukacyjnych. Procesualny i strukturalny aspekt funkcjonowania systemu widoczny jest w samej budowie normy – opartej na cyklu doskonalenia PDCA oraz ścisłych wytycznych co do budowy procedur. Zintegrowane procesy organizacyjne strukturujące organizacyjne procedury tworzą całość mającą na celu spełnienie wymagań określonych przez daną normę zarządzania jakością. Normę, która stanowi zbiór wytycznych do konstruowania procedur i instrukcji, i która określa jednocześnie poszczególne etapy funkcjonowania procesów, strukturyzujących organizacyjną rzeczywistość. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the quality management system based on the PN-EN ISO 9001:2001 norm. The system is shown in the process and structural approach. Quality management system is presented on the example of the case study of the private educational company. Implemented and organisationaly developed norm is the example of complex approach to planning, realisation and evaluation of educational services. Process and structural approach of quality system is visible in the construction of the norm – which is based on the PDCA cycle and on the strict guidelines about the procedure’s constructing. Integrated organizational processes are giving the structure for organisational procedures and they create the whole which meets the quality norm’s expectations. The quality norm which guidelines how to construct the procedures and instructions and which defines particular stages of the organisational processes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--64
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Berdowski J.В., Berdowski F.J. Zarządzanie przez jakość warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 • [2] Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • [3] Boreham P., Indetermination: professional knowledge, organization and control, Abstract.
 • [4] Bugdol M., Doskonalenie jakości usług administracji publicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, Nr 4(651).
 • [5] Buszko A., Od zarządzania jakością do zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, Nr 7(666).
 • [6] Chodyński A., Jakość jako wielowymiarowy czynnik rozwoju firmy, "Organizacja i Kierowanie" 2001, Nr 2(104).
 • [7] Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa 1998.
 • [8] Hatch M.J, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 • [9] Kloze T., System zarządzania jakością w edukacji i ochronie zdrowia: www.pcbc.gov.pl
 • [10] Król D., Inspiracja prakseologiczna dla systemu KAIZEN, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, Nr 11(658).
 • [11] Luthans F., Organizational behavior, McGraw-Hill, international edition 1995.
 • [12] Łańcucki J., Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM, Wyd. AE, Poznań 2001.
 • [13] Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 1999.
 • [14] Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press 1995.
 • [15] Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław, Wyd. AE im. O. Lan-gego 1999.
 • [16] PN-EN ISO 9001:2001 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 • [17] PN-EN ISO 9000:2001 - Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • [18] Robinson A.G., Stern S., Corporate Creativity. How Innovation and Improvement Actually Happen, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco 1997.
 • [19] Röyrvik E.A., Wulff E., Creativity & Innovation Management, Sep., Vol. 11 Issue 3, p. l54, l1p, 2002.
 • [20] Rubinstein M.F., Firstenberg I. R., The Minding Organization. Bring the Future to the Present and Turn Creative Ideas into Business Solutions, John Wiley and Sons, Inc. 1999.
 • [21] Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2002.
 • [22] The ISO Survey 2005: ISO 14001 environmental management system oraz ISO 9001:2000 Quality managements system.
 • [23] Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN Warszawa 2004.
 • [24] Wawak T., Zarządzanie przez jakość, WIE, Kraków 1995.
 • [25] Wawak S., Encyklopedia zarządzania. Wprowadzenie do systemów zarządzania jakością, 2001.
 • [26] www.exporter.pl
 • [27] www.szj.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.