PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 3 | 75--91
Tytuł artykułu

X-engineering w ochronie zdrowia

Warianty tytułu
X-Engineering in Healthcare
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia możliwość zastosowania filozofii x-engineeringu w ochronie zdrowia. Szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych pozwala na udostępnienie wewnętrznych procesów placówek medycznych partnerom, tj. innym placówkom medycznym, dostawcom, a przede wszystkim pacjentom, co poprawia przepływ pacjentów pomiędzy poszczególnymi poziomami opieki zdrowotnej, czyli podstawową opieką zdrowotną, ambulatoryjną opieką specjalistyczną, lecznictwem szpitalnym i klinicznym. Niniejsza praca wskazuje nowe zastosowania technologii teleinformatycznych umożliwiające większe zaangażowanie pacjentów i ich rodzin w procesy leczenia, co sprzyja ich upodmiotowieniu i większej orientacji systemu na pacjentów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie filozofii x-engineeringu w ochronie zdrowia może doprowadzić do poprawy efektywności i jakości usług medycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibility of applying x-engineering concept in health care. Wider use of information and communication technology (ICT) allows access to internal processes of medical institutions to partners, i.e. for different medical facilities, suppliers, but first of all patients, which improves the flow of patients between different levels of care, such as primary care, outpatient specialist care, hospitals and clinics. This work shows that new application of ICT enables greater involvement of patients and their families in the treatment process, which contributes to their empowerment and greater orientation of healthcare system for patients. The analysis demonstrates that the use of x-engineering philosophy in healthcare may lead to improved efficiency and quality of medical services. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Bibliografia
 • [1] Champy, J., (2003), X-engineering przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo PLACET.
 • [2] Decyzja Nr 1350/2007/WE, (2007), ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013, Parlament Europejski i Rada, Strasburg. http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:PL:PDF (odczyt: 27.02.2010).
 • [3] eEurope 2005: An information society for all, (2002), Communication from the Commission, COM(2002) 263 final, Brussels.
 • [4] e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, (2004) Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2004) 356 final. Brussels.
 • [5] Getzen Т.Е., (2000), Ekonomika Zdrowia, PWN, Warszawa.
 • [6] Lewandowski R. A., Kowalski I.M., (2008), W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych, w: Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, red. R. A. Lewandowski Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn.
 • [7] Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa obywatelskiego: Program reformy infrastruktury informacyjnej państwa i strategii informatyzacji sektora publicznego, (2005), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, www.mswia.gov.pl/download.php?s=l&id=2419 (odczyt: 01.03.2010).
 • [8] OECD.Stat Extracts, Organisation for Economic Co-operation and Development, http:// stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=HEALTH (odczyt: 18.02.2010).
 • [9] Plan Informatyzacji Państwa, (2007), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Dz.U. 61 poz. 415.
 • [10] Porter M.E.,Olmsted Teisberg E., (2006), Redefining health care: Creating Value-Based Competition on Results. Harvard Business School Press, Boston.
 • [11] Sector Report No. 10/2006, ICT and e-Business in Hospital Activities ICT adoption and e-business activity in 2006, e-Business W@tch, www.ebusiness-watch.org/studies/...hospital/ .. ./Hospitals_2006.pdf.
 • [12] Shortell S.M., Kalużny A.D., (2001), Teoria organizacji i zarządzania usługami zdrowotnymi, w: Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, red. S.M. Shortell, A.D. Kalużny Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków.
 • [13] STRATEGIA e-ZDROWIE POLSKA na lata 2009-2015 - Projekt, (2009), Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, www.csioz.gov.pl/file.php?s=cD8x (odczyt: 01.03.2010).
 • [14] Strategia lizbońska, (2000), The Lisbon European Council - An agenda of economic and social renewal for Europe. Contribution of the European Commission to the special European Council in Lisbon, COM(2000) 7, Lizbona.
 • [15] Tasso K., i inni, Assessing Patient Satisfaction and Quality of Care through Observation and Interview, "Hospital Topics" 2002, Summer, s. 4-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.