PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 10 | z. 3 | 494--499
Tytuł artykułu

Konkurencyjność polskich gospodarstw większych i ekonomicznie w UE w aspekcie zrównoważenia ekonomicznego

Warianty tytułu
Competitiveness of Polish Bigger Economic Size Farms in the EU in the Context of Economic Sustainability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Równowagi rozwoju gospodarstwa nie można uzyskać bez osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodu, zapewniającego porównywalną z innymi działami gospodarki opłatę pracy rolnika oraz środki na modernizację. Na podstawie danych europejskiego systemu rachunkowości gospodarstw rolnych FADN analizowano dochodowość pracy, ziemi, majątku i kapitału własnego polskich gospodarstw powyżej 16 ESU na tle gospodarstw unijnych. Wykorzystano najnowszy dostępny materiał, tj. dotyczący 2004 i 2005 r. Polskie gospodarstwa rolne na tle gospodarstw UE uzyskiwały wysoką dochodowość majątku i kapitału własnego, średnią pracę i niską ziemi. (abstrakt oryginalny)
EN
Profitability of productive factors of Polish farms of >I6 ESU economic size compared to EU farms was analysed based on data collected by FADN. In 2004-2005 Polish farms have had one of the highest assets and equities profitability. Also significant improvement of equities profitability using external founds has been made. With low profitability of land and labor due to large area and high employment Polish farms of the biggest see have had high profitability of unpaid labor. (original abstract)
Rocznik
Tom
10
Numer
Strony
494--499
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Baborska B. 2006: Kontrowersje wokół reformy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskie. [W:] Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, red. Kopycińska D. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, s. 73-80.
 • Baum R. 2007: Podstaw owe założenia oceny zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Rocz. Sauk. SERiA. t. 9. z. 1, s. 28-33.
 • Baum R. 2006: Zrównoważony rozwój w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Rocz. Sauk. SERiA, t. 8, z. 1, s. 14-18.
 • Czyżewski A., Grzelak A. 2006a: Czy integracja regionalna może być przeciwwagą dla negatywnych skutków globalizacji? Przykład doświadczeń rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. [W:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. Kopycińska D. Printgroup. Szczecin, s. 40-53.
 • Czyżewski A., Kłyk P. 2006b: Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania. [W:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. Kopycińska D. Szczecin, s. 54-65.
 • Gorlach K. 2007: Rożne oblicza globalizacji i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich, http://www.cbr.edu.pl/tonf2007/konferencja2007 (stan na dzień 20.04.2008), s. 1-18.
 • Krasowicz S. 2005: Cechy rolnictwa zrównoważonego. [W:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. J.S. Zegar, lERiGŻ PIB. Warszawa, PW 11, s. 22-39.
 • Mańko S., Sobczyński T., Sass R. 2008: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005. Zeszyty Nauk. SGGW. nr 64. s. 5-22.
 • Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2007a:. Level of sustainability of agricultural production in Poland as compared with the European Union countries. Folia Univ. Agric. Stetin. Oeconomica, 254 (47), s. 177-184.
 • Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2007b: Dochody z zarządzania i ryzyka w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstw i kierunku produkcji. Folia Univ. Agric. Stella. Oeconomica 254 (47), s. 169-176.
 • Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2007c: Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych większych ekonomicznie na tle wybranych krajów UE. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XVII, wyd. SGGW, Warszawa , s. 247-257.
 • Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2006a: Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w krajach UE. [W:] Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE. Xli Międzynarodowa Konferencja Naukowa 26-27.09.2006 r. IB MER. Warszawa, s. 289-294.
 • Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2006b: Poziom zrównoważenia produkcji w wybranych typach rolniczych gospodarstw. Problemy Inżynierii Rolniczej 151. s. 37-46.
 • Objaśnienie Wspólnej Polityki Rolnej. 2005: Wspólnoty Europejskie. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa, s. 1-33.
 • Sobczyński T. 2008a: Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 -implikacje dla Polski. Roczn. Nauk. Roln. Seria G - Ekonomika rolnictwa, t. 94, z. 2. s. 97-105.
 • Sobczyński T. 2008b: Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005. [W:] Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym - kierunki rozwoju. Pr. zb. pod red. M. Wiśniewska, Malinowska E. Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot. s. 220-228.
 • Sobczyński T. 2008c: Zróżnicowanie regionalne oddziaływania gospodarstw rolniczych na środowisko w UE. [W:| Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym - kierunki rozwoju. Pr. zb. pod red. M. Wiśniewska, Malinowska E. Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot, s. 229. 236.
 • Sobczyński T. 2007: Wybrane elementy poziomu zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych krajów UE. Roczn. Nauk. Roln. Seria G - Ekonomika rolnictwa, t. 93, z. 2, s. 88-97.
 • Sobiecki R. 2007a: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGII, Warszawa, s. 1-381.
 • Sobiecki R. 2007b: Globalizacja ekonomiczna a zmiana uwarunkowań produkcji rolniczej [http://www.ebr.edu.pl/konf2007/konferericja2007.htm] (stan na dzień 20.04.2008), s. 1-25.
 • Zagóra-Jonszta U. 2007: Likwidacja głodu na świecie jako wyzwanie XXI wieku. [W:] Polityka gospodarcza państwa, red. Kopycińska D. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 28-38.
 • http://www.ec.europa.eu/agricuIture/rica.
 • http://www.iadn.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.