PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 197 Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej | 221--232
Tytuł artykułu

Finansowanie zadań gmin z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w regionie Warmii i Mazur

Warianty tytułu
Financing of Public Tasks in Communities with an Aid of Structural Funds of European Union in Warmia and Mazury Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Środki z funduszy strukturalnych są dostępne dopiero od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dlatego ważnym zagadnieniem jest określenie stanu przygotowań samorządu gminnego do absorpcji funduszy strukturalnych. Celem badań była ocena możliwości wykorzystania tych środków przez gminy. Ocenie poddano zmiany prawne, organizacyjne i finansowe w działalności gmin Warmii i Mazur w latach 2002-2004, które mają ułatwić wykorzystanie tych funduszy w finansowaniu zadań gmin. Dokonano także analizy zamierzeń władz wybranych gmin dotyczących kierunków wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2004-2006. Badania obejmowały 24 wybrane celowo gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które korzystały z funduszy przedakcesyjnych. Materiały do badań były zbierane metodami ankietowymi za pomocą formularza ankietowego, skierowanego do władz gmin i gminnych koordynatorów do spraw funduszy strukturalnych. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz analizy dokumentów finansowych i planów inwestycyjnych gmin dokonano oceny zaobserwowanych zmian. (fragment tekstu)
EN
The aim of research was an estimation of capabilities of using means from structural funds of EU by communities in Warmia and Mazury in years 2004-2006. There was showed these means will be used by most of researched communities, in spite of legal and financial limitations. Communities can allocate that means most of all on the realization of investment tasks. That structural aid will be used on extension of road infrastructure, environmental protection and protection of local and regional cultures in view of particular social-economic conditions of that region. These operations can contribute to realization of basic purpose of regional authority in significant degree that is the development of tourism. There is no doubt that use of structural fund effects on the development both of communities as well as the region profitable. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 192.
 • Integracja europejska, red. M. Perkowski, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 318.
 • A. Jankowska, T. Kierzkowski, R. Knopik, Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i Fundusze Spójności, PARP, Warszawa 2003, s. 4.
 • J. Lichocki, Celem jest rozwój regionów, „Unia Europejska" 2002, nr 9, s. 94.
 • W. Miemiec, M. Lis, Zasady wykorzystywania środków przedakcesyjnych i akcesyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, „Finanse Komunalne" 2003, nr 2, s. 17.
 • D. Osborn, T. Gaebler, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Wyd. Media Rodzina, Poznań 1992, s. 414.
 • Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską. Województwo Warmińsko-Mazurskie, red. M. Nowicki, IBnGR, Gdańsk 2003, s. 69
 • A. Ryszkiewicz, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 11
 • A. Sadownik, Integracja europejska jako czynnik rozwoju regionalnego, „Unia Europejska" 2003, nr 5, s. 54
 • Województwo warmińsko-mazurskie: społeczne, ekonomiczne i polityczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Olsztyn 2003, s. 47.
 • R. Zienkiewicz, Firmy, gminy i powiaty. Rankingowe vademecum, [w:] Dodatek Biznes Warmii i Mazur, „Gazeta Olsztyńska" 2004, nr 126, s. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.