PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 | 5--22
Tytuł artykułu

Współpraca ośrodków naukowych w Polsce

Warianty tytułu
Spatial Aspects of Collaborative Networks in Science : Lessons from Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie sieci jest jednym z kluczowych pojęć opisujących współczesny świat. Znaczenie sieci współpracy podkreślane jest także w kontekście innowacyjności i jej przestrzennych aspektów. W tym przypadku zwraca się szczególną uwagę na metropolie, będące głównymi węzłami sieci przepływów nie tylko ludzi, pieniędzy czy towarów, lecz także informacji i wiedzy. Artykuł przedstawia wybrane przestrzenne aspekty współpracy naukowej w Polsce. Prezentacja przykładów poprzedzona została teoretycznym wprowadzeniem omawiającym różne aspekty sieci innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca metropolii w sieciach współpracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of a network is one of the key terms used to describe the contemporary world. The role of cooperation networks is also stressed in the context of innovation and its spatial aspects. In this particular case, most attention is given to metropolises as major networks of flows not only of people, capital or goods, but also of information and knowledge. The paper discusses selected spatial aspects of collaborative networks in Polish science. The discussion of examples is preceded by a theoretical introduction intended to outline various aspects of innovation networks at national and regional levels, with particular emphasis on the role of metropolises in collaborative networks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski
 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Asheim B.T., Gertler M.S., 2006, "The geography of innovation. Regional innovation systems", w: J. Fagerberg, D.C. Mowery, R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford-New York: Oxford University Press, s. 291-317.
 • Athey G., Nathan M., Webber C., Mahroum S., 2008, "Innovation and the city", Innovation: Management, Policy & Practice, nr 10, s. 156-169.
 • Boschma R., 2005, "Proximity and innovation: a critical assessment", Regional Studies, nr 39(1), s. 61-74.
 • Brandt A., Hahn C., Kiesę M., 2009, "Metropolitan regions in the knowledge economy: Network analysis as a strategie information tool", Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, nr 100 (2), s. 236- 249.
 • Castells M., 1996, The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy,Society and Culture, 1.1, Cambridge, MA, Oxford, UK: Blackwell.
 • Chesbrough H. W., 2003, Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profitingfrom Technology, Boston: Harvard Business School Press.
 • Coleman J., Karz E., Menzel H., 1957, "The diffusion of an innovation among physicians", Sociometry, nr 20, s. 253-270.
 • European Regional Innovation Scoreboard (2006). www.proinno-europe.eu/doc/EIS2006_final.pdf.
 • Fleming L., King C.,JudaA.L, 2007, "Small worlds and regional innovation", Ogamzafrcw Science, nr 18, s. 938-954.
 • Florida R., 2004, The Rise of the Creative Class and how it s Transforming Work, Leisure,Community and Everyday Life, New York: Basic Books.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Gorzelak G., Smętkowski M., 2008, "Metropolis and its region - new relations in the information economy", European Planning Studies, t. 16, nr 6, s. 727-743.
 • Graf H., Henning T., 2006, "Public research in regional networks of innovators: a comparative study of four East German regions", Arbeits- und Diskussionpapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultdt der Friedrich-Schiller-Universitat Jena,nr 19.
 • Hauser C., Tappeiner G., Walde J., 2007, "The learning region: The impact of social capital and weak ties on innovation", Regional Studies, nr 41 (1), s. 75-88.
 • Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Kilduff M., Tsai W., 2003, Social Networks and Organizations, London: SAGE.
 • Komisja Europejska, 2007, Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 • Krätke S., 2005, "Network analysis of production clusters: The Potsdam/Babelsberg film industry as an example", European Planning Studies, nr 10 (1), s. 27-54.
 • Kuć-Czajkowska K.A., 2009, "Funkcje metropolitalne Warszawy, Pragi i Budapesztu", Studia Regionalne i Lokalne, nr l (35).
 • Leydesdorff L., Etzkowitz H., 1998, "The triple helix as a model for innovation studies", Science and Public Policy, nr 25 (3), s. 195-203.
 • Lobo J., Strumsky D., 2008, "Metropolitan patenting, inventor agglomeration and social networks: A tale of two effects", Journal of Urban Economics, nr 63, s. 871-884.
 • Longhi C., Keeble D., 2000, "High technology clusters and evolutionary trends in the 1990s", w: D. Keeble, F. Wilkinson, High-Technology Clusters, Networking, Collective Learning in Europe, Aldershot: Ashgate.
 • Matthiessen Ch.W., Schwarz A.W., Find S., 2002, "The top-level global research system, 1997-99: centres, networks and nodality. An analysis based on bibliometric indicators", Urban Studies, nr 5-6, t. 39, s. 903-927.
 • Nowak R, 2008, Bibliometria. Webometria. Podstawy, wybrane zastosowania, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • OECD, 1999, Managing National Innovation Systems, Paris.
 • Okoń-Horodyńska E., 1998, Narodowy system innowacji w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • Olechnicka A., 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2008, Polska nauka w sieci. Przestrzeń nauki i innowacyjności. Raport z badań, Warszawa.
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2009a, "Metropolie a innowacyjność", w: B. Jałowiecki (red.), Czy metropolia jest miastem?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2009b, "Zasoby i przepływy kapitału intelektualnego. Analiza bibliometryczna aktywności publikacyjnej polskich ośrodków naukowych", w: E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła R. (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2010, "Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?", w: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG.
 • Peng X., Ju F., Peng X., Wang L., 2008, The Relationship between Interfirm Network Ties and Innovative Performance with Contingent Perspective, 2008 4th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, s. 206-209.
 • Pittaway L., Robertson M., Munir K., Denyer D., Neely A.D., 2004, "Networking and innovation: A systematic review of the evidence", International Journal of Management Reviews, nr 5/6 (3&4).
 • Płoszaj A., 2010, "Networks in evaluation", w: K. Olejniczak, M. Kozak, S. Bienias (red.), Evaluating the Effects of Regional Interventions. A Look Beyond Current European Union Practice, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Płoszaj A., Wojnar K., 2009, "Analiza sieci współpracy ośrodków naukowo-badawczych -przykład programu ESPON", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (38).
 • Porter M., 1990, Konkurencyjna przewaga narodów. PWE, Warszawa.
 • Price D.J. de S., 1967, Mała nauka - wielka nauka, przeł. P. Graff, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sassen S., 1991, The Global City, New York, London, Tokyo, New York: Princeton University Press.
 • Saxenian A., 1994, Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley andRoute 128, Cambridge: Harvard University Press.
 • Schilling M., Phelps C., 2007, "Interfirm collaboration networks: The impact of large--scale network structure on firm innovation", Management Science, nr 53 (7), s. 1113-1126.
 • de Sola Pool L, Kochen M., 1978, "Contacts and influence", Social Networks, nr l, s. 5-51.
 • Supel J.A., 2007, Udział Polski w 6. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej. Statystyki - raport końcowy, Warszawa: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.
 • The Economist, 2010, A World of Connections. A Special Report on Social Networking, 30 stycznia 2010 r.
 • Uzzi B., Spiro J., 2005, "Collaboration and creativity: The small world problem", American Journal of Sociology, nr 111 (2), s. 447-504.
 • Watts D.J., 2004, "The 'new' science of networks", Annual Review of Sociology, nr 30, s. 243-270.
 • Wróblewski A.K., 2001, Bibliometryczna trylogia, referat wygłoszony na konferencji: Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej, Cieszyn, 22-23 XI 2001, wwwl.bg.us.edu.pl/Publikacje/Cieszyn/wroblewski.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.