PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4/1 | 251--265
Tytuł artykułu

Psychologiczne determinanty ryzyka inwestycji w kapitał ludzki w sytuacjach kryzysowych

Warianty tytułu
Psychological Determinants of Risk Management in Crisis Situations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zwrócono uwagę na behawioralne aspekty podejmowania decyzji w warunkach kryzysowych, w szczególności w obszarze inwestowania w kapitał ludzki. Podano przykłady tychże działań inwestycyjnych realizowanych w okresie dekoniunktury. Określono inwestowanie w kapitał ludzki jako sytuację ryzykowną, gdzie źródła tego ryzyka mają zarówno charakter egzogeniczny (związany z koniunkturą gospodarczą), jak i endogeniczny (związany z daną organizacją). Spośród wielu determinant ryzyka inwestycji w kapitał ludzki wyszczególniono świadomość psychologicznych uwarunkowań, twierdząc, że im większa jest ta świadomość, tym niższe jest ryzyko inwestycyjne. Scharakteryzowano psychologiczne determinanty ryzyka inwestycji w kapitał ludzki: skłonności poznawcze - błędy w sferze opinii, skłonności motywacyjne - błędy w sferze preferencji, podając konkretne przykłady z praktyki. Ponadto w artykule omówiono podmiotowe cechy inwestorów w kapitał ludzki, jak również transgresyjne i autoteliczne cechy osobowości, które wpływają na skłonność do podejmowania ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is to present behavioral aspects of decision making in crisis conditions, especially in the area of investment in human capital - based on examples of investment activities taken during slump in the economic. Investment in human capital is defined as risky situation where the risk source have both exogenous source (linked to economic conditions) and endogenous (linked with organization). Among of determinants of investment risk in human capital detailed awareness of psychological conditions. Characterized the psychological determinants of investment risk in human capital: cognitive tendencies - mistakes in the sphere of opinion, motivating tendencies - mistakes in the field of preference, with concrete practical examples. Moreover the article discuss the subjective characteristics of investors in human capital, as well as transgressive and autotelic personality traits which affect penchants to take risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
251--265
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Ariely D. (2009), The End of Rational Economics, "Harvard Business Re-view", July-August, za: Polowczyk J. (2009), Koniec racjonalnej ekonomii, "Przegląd Organizacji" nr 9.
 • Arrow K.J. (1979), Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 • Bryson J. (2003), Managing HRM risk in a merger, "Employee Relations" nr 25/1.
 • Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Flasińska E. (2009), Na horyzoncie zmian, "Personel i Zarządzanie" nr 11.
 • Hyla M. (2010), Szkolenia - quo vadis? czyli dokąd zmierza świat szkoleń, "Personel i Zarządzanie" nr 3.
 • Kaczmarek T.T. (2009), Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa.
 • Kozielecki J. (2004), Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Król H, (2006), Kapitał ludzki w organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, (red.) H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
 • Lehmann R. (2004), Kontinuitaet und Charisma vertragen sich nich, "New Management" nr 12, za: Charyzmatyczny szef niesie szansę i ryzyko, "Zarządzanie na Świecie" 2006, nr 2.
 • Lipka A. (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szansę i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 • Młynarczyk A. (2010), Racjonalizacja i optymalizacja procesów szkoleniowych, "Personel i Zarządzanie" nr l.
 • Pawłowska-Salińska K. (2010), M jak MBA! Vademecum dla kandydatów, "Gazeta Wyborcza", dodatek "Praca" z dnia 21.06.2010 r.
 • Penc J. (1996), Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • Shipman M. (2007), Inwestycyjny boom. Siła spokoju i mądrej strategii, HELION, Gliwice.
 • Studenski R. (2004), Ryzyko i ryzykowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Terelak J.F. (1999), Psychologia menedżera. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Terelak J.F. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Waszczak S. (2010), Miejsce motywacji wewnętrznej wśród rodzajów motywacji i sposobów motywowania, w: Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, "Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2008), Zarządzanie w kryzysie, w: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (red.) I. Stanieć, J. Zawiła-Niedźwiecki, Warszawa.
 • Zaleśkiewicz T. (2003), Psychologia inwestora giełdowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Zielonka P. (2008), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CedeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171188989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.