PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 6 | 95--107
Tytuł artykułu

Fundusz spójności wyzwaniem dla Polski oraz szansą na jej trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy

Warianty tytułu
The Cohesion Fund as a Challenge and an Opportunity for Sustainable Development of Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska jest na nowej drodze do wyprowadzenia gospodarki z poważnych problemów ekonomicznych, z którymi boryka się od lat. Jednak nie jest to zadanie łatwe, gdyż szansa, jaką są środki pozyskiwane z UE stawia przed Polską wymóg stworzenia nowej polityki ekologicznej zintegrowanej z ekonomicznymi kryteriami gospodarowania, całkowicie spójnej z polityką Unii oraz znowelizowanych ram instytucjonalno - prawnych. W celu pomocy państwom, które przystąpiły do UE powołano Fundusz Spójności. Inwestycje sfinansowane z Funduszu Spójności wpływają bezpośrednio na region, w którym są zrealizowane, zaś w sposób pośredni na cały kraj, Europę, a nawet Świat. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności Unii poprzez finansowanie dużych projektów w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland is on the new way of finding solutions to difficult economic problems. The opportunity created by financial support from the European Union demands from Poland developing new ecological policy. That policy must be utterly coherent with one in EU. It is acknowledged that Poland must change its law and institutional frames in order to implement innovative capacity building. Poland should focus on the cohesive side of innovation which reduces disparities between regions, puts social solidarity and harmonious development into practice and forges bonds between regions within the EU. Moreover, it is important for Poland to establish new economic and energy policy and financial and administrative tools in order to take part in the EU large infrastructure projects, such as roads, bridges, motorways, airports and improvements in electronic Communications. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant
Bibliografia
 • Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 • Blaug M., Teoria ekonomii ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Bodak J., Teorie regionalnego wzrostu gospodarczego, [w:] Piech K, European Economy: Opportunities ofChange, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002.
 • Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gieroczyńska E., Jatczak M., Wójcik K., Strategia lizbońska droga do zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2000.
 • Fiedor B., Podstawy badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii, Ekonomia i Środowisko 1999, nr 1.
 • Heller J., Dostosowania instytucjonalne do członkowstwa w Unii Europejskiej, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, opracowanie zbiorowe po kierunkiem naukowym Polszakiewicz B. i Boehlke J., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 • Jabłoński Z., Potoczek A. Ekologiczne, prawne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w skali lokalnej, [w:] Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, praca zbiorowa pod redakcją Bagdzińskiego S.L., Maika W, Potoczka A., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Malik K, Efektywność zróżnicowanego i trwałego rozwoju, Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Opole 2004.
 • Nowakowski K, Korupcja a instytucje w gospodarce, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, opracowanie zbiorowe po kierunkiem naukowym Polszakiewicz B. i Boehlke J., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 • Radło M.J., Strategia Lizbońska 2005-2010: Kluczowe wyzwania, najważniejsze priorytety, [w:] Radło M.J., Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, Zielona Księga Polskie Forum Strategii Lizbońskiej nr l, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2005.
 • Sobiecki M., Kierunki zmian polityki ekologicznej państwa, [w:] Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem gminy, opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Miłaszewskiego R. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2001.
 • Wojnicka E., Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Gdynia-Rzeszów styczeń 2005.
 • Zysnarska E., Tworzenie rynkowych warunków ekorozwoju, [w:] Polszakiewicz B., Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, UMK Toruń 2004.
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności.
 • http://www.mrr.gov.pl/MRR/Forms z dnia 07.03.2007.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa 22.11.2006.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, Warszawa 2005.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 z dnia 29 listopada 2006.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei, Dziennik Urzędowy UE C 325 z 24 grudnia 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.