PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 325--335
Tytuł artykułu

Ujęcie w księgach rachunkowych skutków kontroli skarbowej dotyczącej lat ubiegłych

Autorzy
Warianty tytułu
Results of Tax Inspection of Prior Periods in Accounting Ledgers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia zasady ujęcia skutków kontroli skarbowej w księgach rachunkowych. Jednym z podstawowych problemów jest ustalenie okresu, do którego należy odnieść wynik kontroli skarbowej. W praktyce trzeba sprawdzić, czy sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone, czy nie. W pierwszym przypadku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, skutki kontroli skarbowej wykazujemy w księgach rachunkowych roku, w którym wykryto te błędy. Jeśli zaś nieprawidłowości dotyczą roku, którego sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone, korekty należy dokonać w księgach rachunkowych roku, w którym popełniono błąd. Kolejnym problemem jest określenie, jaki mają wpływ wykryte nieprawidłowości przez kontrolę skarbową na rzetelność sprawozdania finansowego, tj. czy popełnione błędy są istotne, czy nie. Błędy istotne odnosimy na kapitał (fundusz) własny i wykazu-jemy jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”, zaś nieistotne ujmujemy w księgach rachunkowych roku, w którym je wykryto, z tą różnicą, że jeśli nawet dotyczą podstawowej działalności operacyjnej, skutkami ich korekty obciąża się lub uznaje odpowiednio pozostałe koszty lub przychody operacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents methods of entering the results of tax inspection into accounting ledgers. One of the main problems is determining the exact time period to which the tax inspection results relate. In practice, it consists in establishing whether the prior period financial statement has been approved or not. In the first case, after the financial statement has been approved, the results of the tax inspection are entered into ledgers of the period when the errors were discovered. And if the irregularities relate to the period of which financial statement has not been approved yet, they should be corrected in the ledgers of the period that the error occurred in. Another problem is determining the influence that the discovered irregularities have on the reliability of the financial statement, i.e. whether the errors are material or not. And so, material errors should be put to own capital (funds) and presented as „retained profit or loss”, while not material errors are entered into ledgers of the period when they were discovered. However, even if they concern the basic operating activities, the effect of correcting the error should be presented in either „other operating income” or „other operating costs”. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
325--335
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 listopada 2008 r., nr ILPB3/423-504/08-2/KS.
 • Górka Ł. (2005), Istotność w badaniu sprawozdania finansowego, Zeszyty Naukowe nr 674, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Korekta przychodów i kosztów po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 z dnia 10.07.2010 r., http://www.sgk.gofin.pl/10,123526.html
 • Malinowski D., Dąbrowski A., Szot E. (2004), Postępowanie w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny, Difin, Warszawa.
 • Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń po dniu bilansowym, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2010 r., nr 268, http://www.sgk.gofin.pl l 118386.html
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 02.76.694, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 2007 r., nr 111, poz. 765.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2010 r., nr 57, poz. 352.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60.
 • Ustawa z dnia 29 września 1991 r. o kontroli skarbowej, Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.