PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 337--349
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości jednostki oraz ujęcie jej zmian w sprawozdaniu finansowym według regulacji polskich i międzynarodowych

Warianty tytułu
Changes of Accounting Policies and Their Presentation in Financial Statements According to Polish and International Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule stawia się tezę, że możliwość zmian polityki rachunkowości jednostki zależy od zakresu prawa swobodnego wyboru przy jej kreowaniu. Celem opracowania jest prezentacja obszarów występowania prawa wyboru przy opracowywaniu polityki rachunkowości jednostki w regulacjach polskich oraz międzynarodowych, w ramach, których podmiot może dokonywać późniejszych zmian, a także wskazanie ujęcia tych zmian w sprawozdaniu finansowym. Efektem przeprowadzonych rozważań jest propozycja dwóch kierunków zmian polskiego prawa bilansowego: 1) przyjęcie rozwiązań zawartych w MSR 8 lub w standardach amerykańskich, dotyczących ujęcia zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych. 2) zmniejszenie zakresu prawa swobodnego wyboru przy kreowaniu polityki rachunkowości jednostki. Zdaniem autorki, proponowane rozwiązania zapewniłyby porównywalność sprawozdań finansowych polskich podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article puts forward the thesis that the possibility of changes in accounting policies of an entity depends on the scope of freedom in choosing the permitted options. The objective of this study is to identify the areas in Polish and international regulations which allow choices in determining an entity's accounting policy and freedom to change it later, and to indicate presentation of these changes in financial statements The study has resulted in suggesting two directions of changes in Polish accounting law: 1 - accepting solutions included in IAS 8, or in American standards referring to the presentation in financial statements of changes in accounting policies, 2 - limiting the allowed scope of choice in adopting an entity's accounting policies. In the author's opinion the suggested solutions would ensure the comparability of financial statements prepared by Polish entities. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
337--349
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • FASB (2000), Statements of Financial Accounting Concepts. Accounting Standards, John Wilkey & Sons Inc., NY.
 • ISAC (1990), Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements, London.
 • Gottlieb M. (1997), Księgowość i naliczanie podatków w małych i średnich przedsiębiorstwach w USA, „Rachunkowość" nr 10, SKwP, Warszawa.
 • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany, SKwP, Warszawa.
 • Luty Z. (2010), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 56 (112), s. 127-138, SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2007), tomy I, II, SKwP, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji WE Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. U. UE L 320 z 29.11.2008, z późn. zm.
 • Statement of Financial Accounting Concepts No l, par. 34 (2000), FASB, Statements of Financial Accounting Concepts. Accounting Standards, John Wilkey & Sons Inc., NY.
 • Turyna J. (2006), Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, US GAAP. Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Ustawa (2009) z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity), Dz.U. 2009, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 • Zuchewicz J. (2007), Ujęcie zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym jednostki, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, tom III, Sprawozdawczość i analiza finansowa, s. 377-385, pod red. W. Gabrusewicza, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Zuchewicz J. (2009), Oddziaływanie polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych, [w:] Nauki o finansach l, s. 243-254, pod red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 61, Wydawnictwo Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zuchewicz J. (2010), Mikropolityka rachunkowości w kontekście instrumentarium makropolityki rachunkowości, [w:] Nauki o finansach 4, s. 390-403, pod red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 127, Wydawnictwo Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.