PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 29 O wielowymiarowości badań religioznawczych | 137--148
Tytuł artykułu

Zasada dwustronności w stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi

Autorzy
Warianty tytułu
The Principle of Bilateralism in the Relations between the Republic of Poland and the Catholic Church and other Religious Denominations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przystępując do określenia statusu prawnego kościołów i innych związków wyznaniowych, każde państwo staje wobec dylematu: czy przyjąć postawę władczą i postępować wyłącznie według własnego stanowiska w sprawach religijnych, czy też dążyć do uwzględnienia samoświadomości poszczególnych grup religijnych. W Europie coraz powszechniejsze uznanie zyskuje drugie z przedstawionych stanowisk. Ugruntowanym już sposobem uwzględniania samoświadomości związków wyznaniowych jest natomiast zawieranie z nimi różnego rodzaju umów. (fragment tekstu)
EN
When the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 was adopted, it was assumed that mutual relations between the State and churches and other religious denominations should be shaped according to the principle of bilateralism (Article 25 para. 4 and 5). The shape of the relations between the state and the Catholic Church is to be defined by the provisions of a concordat. The relations between the state and other religious denominations are in turn to be determined by the statutes adopted on the basis of agreements concluded between the Council of Ministers and their appropriate representatives. To this day (September 2008), no such agreement has been concluded, and the relevant constitutional regulation still gives rise to numerous doubts. The most important of these is the question whether all religious denominations, irrespective of their size and stability, should have the right to conclude an agreement with the government. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Botta R., Manuale di diritto eclesiastico. Valori religiosi e societa civile, Torino 1998.
 • Chauvin T., Umowy prawotwórcze jako umowy prawa publicznego, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2003, nr 2.
 • Christians L.L., Status prawny religii w budowaniu Europy ponadpaństwowej od Traktatu Amsterdamskiego do projektu Konstytucji Europejskiej, w: Ecclesia et status. Materiały konferencyjne, red. M. Sitarz, Lublin 2004.
 • Dalla Torre G., II factore religiose nella Costituzione, Torino 1988.
 • Garlicki L., Wolność sumienia I wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym - status wspólnot religijnych, "Biuletyn Trybunału Konstytucjonalnego" 1999, numer specjalny.
 • Góralski W., Konkordat polski 1993. Od podpisania do ratyfikacji, Warszawa 1998.
 • Góżdziewicz G., Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, w: Zbiorowe prawo pracy w społęcznej gospodarce rynkowej, red. G. Góździewicz, Toruń 2000.
 • Hollerbach A., Die vetragsrechtlichen Grundlagen des Staatskirchenrechts, w: Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, t. 1, red J. Listl, D. Pirson, Berlin 1994.
 • Ibań C., Państwo i Kościół w Hiszpanii, w: Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, M. Rynkowski, Wrocław 2007.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Krukowski J., Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a Kościołem w Republice Federalnej Niemiec, w:Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001.
 • Krukowski J., Konstytucyjny model stosunków między Państwem a Kościołem w III Rzeczpospolitej, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), red. A. Mezglewski, Lublin 2004.
 • Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
 • Kuznecoviene J., Państwo i Kościół na Litwie, w: Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, M. Rynkowski, Wrocław 2007.
 • Leszczyński P., Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, Warszawa 2001.
 • Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską podmiotami wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2006, t. 9.
 • Misztal H., Wiadomości wstępne, w: A. Megzelowski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
 • Moravčikowa M., Państwo i Kościół w Republice Słowacji, w: Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, M. Rynkowski, Wrocław 2007.
 • Orzeszyna K., Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościoła, "Roczniki Nauk Prawnych" 2000, t. X, z.2.
 • Pietrzak M., Stosunki państwo-kościół w nowej Konstytucji, "Państwo i Prawo" 1997.
 • Puza R., Convenzioni concordatarie e diritto statale in materia religiosa. L'esperienza della Germania, "Quaderni de Diritto e Polotica Ecclesiastica" 1997, nr 2.
 • Schanda B., Państwo i Kościół na Węgrzech, w: Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, M. Rynkowski, Wrocław 2007.
 • Sobański R., Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny, "Państwo i Prawo" 1999, z. 6.
 • Stanisz P., Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół, w: A. Megzelowski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
 • Stanisz P., Porozumienia w sprawie stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007.
 • Stanisz P., Źródła prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), red. A. Mezglewski, Lublin 2004.
 • Szymanek J., Stosunki państwa ze związkami wyznaniowymi w świetle postanowień Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w: Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, red. B.Górowska, Warszawa 2004.
 • Wishaider W., L'intesa tra il Governo Federale Tedesco e il Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, , "Quaderni de Diritto e Polotica Ecclesiastica" 2003, nr 2.
 • Witkowski Z., Kilka uwag w sprawie zakresu kompetencji Rady Ministrów z art. 25 ust. 5 nowej Konstytucji RP, w: Konstytucja - wybory - parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.
 • Vitale A., Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamenti goiuridici e interessi religiosi, Milano 1996.
 • Zieliński T.J., Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, "Państwo i Prawo" 2003, z.7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.