PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 29 O wielowymiarowości badań religioznawczych | 149--179
Tytuł artykułu

Nowe formy religijności i duchowości - od socjologii religii do socjologii duchowości?

Warianty tytułu
New Forms of Spirituality and Religiosity - from Sociology of Religion to Sociology of Spirituality?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do niedawna teoria sekularyzacji uchodziła za najbardziej stabilną, empirycznie ugruntowaną teorię, o dużej mocy eksplacyjnej, według której modernizacja społeczna jest związana z procesami erozji religijnej i upadkiem Kościołów ludowych. Z perspektywy socjologicznej Kościoły chrześcijańskie są przedstawiane często jako "przegrani" modernizacji społecznej (im bardziej społeczeństwo zmodernizowane, tym bardziej zsekularyzowane). (fragment tekstu)
EN
In modern day societies religion loses its influence on social life. This applies also to individual choices of people, where the sacrum doesn't play a significant role anymore. Therefore religion loses its credibility as a source of truth. In that sense secularization may be understand as a socio-cultural transformation. On the other hand, it would be too early to proclaim the death of religion. The religious factor still plays an important role in many life spheres. Therefore to make an effective research on religious phenomena we have to reject the thesis of a global secularization and look at this problem facing the complexity of the whole. There are many subjects in a "secularized world" who deliver an evidence for religious productivity of the society and the individuals. New forms of religiosity and spirituality are just one of them. We witness now a true renaissance of religious needs. These new forms of religiosity make a specific object of study for the research of religion. The sociology of religion is evolving into a new shape to follow these changes in its object of interest. As we speak more of human spirituality than religiosity we also have to see the change within the research of religion itself.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Arens E., Was ist Religion? Analytische Differenzierungen - theoretische Zugange - theologische Reflexion, w : Religion und Gesellschaft. Hrsg. Im Aufrag der Theologischen Hochschule Chur von M. Durst, Freiburg/Schweiz 2007.
 • Aupers S., Houtman D., Beyond the Spiritual Supermarket: The Social and Public Significance of New Age Spiritualitiy "Journal of Contemporary Religion" 21: 2006, nr 2.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Beckford J., Teoria społeczna a religia, Kraków 2006.
 • Bejma U., Powstanie i charakter ruchu New Age, w: Społeczeństwo polskie w procesie przemian. Księga pamiątkowa dedykowana panu profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74. rocznicę urodzin, red. U. Bejma, Warszawa 2008.
 • Berger P.L., Erlösendes Lachen. Das Komische in der menschlichen Erfahrung, Berlin 1998.
 • Berger P.L., Między relatywizmem a fundamentalizmem, "W drodze" 2007 nr 9.
 • Berger P.L., Secularization and de-secularization, w: Religious in the Modern World. Traditions and transformations, red. L. Woodhead, P. Fletcher, H. Kawanami, D. Smith, London 2002.
 • Borowik I., Między "upadkiem" religii a "religijnym ożywieniem", w: Wiek wielkich przemian, red. M. Dobraczyński, A. Jasińska, Warszawa-Toruń 2001.
 • Bracken J.A., Chrześcijaństwo i proces myślenia. Duchowość w zmieniającym się świecie, Kraków 2008.
 • Bruce S., Choice and Religion. A Critique of Rational Choice Theory, Oxford 1999.
 • Bruce S., God is Dead. Secularisation in the West, Oxford 2002.
 • Bruce S., Socjologia. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 2000.
 • Casanova J., Die religiöse Lage in Europa, w: Säkularisierung und die Weltreligionen, Hrsg. von H. Joas, K. Wiegandt, Frankfurt am Main 2007.
 • Casanova J., Der Ort der Religion im nachchristlichen Europa, w: Religion und politische Kultur im neuen Europa. Hrsg. von K. Michalski, Wien 2007.
 • Casanova J., Public Religions in the Modern World, Chicago 1994.
 • Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005.
 • Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków 2003.
 • Dennett D.C., Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, Warszawa 2008.
 • Dennett D.C., Potrzeba odczarowania. Religia jako zjawisko naturalne, "Dziennik" 2008 (dodatek "Europa", nr 28) nr 162.
 • Doktór T., Religijność kościelna i New Age w Europie u schyłku millenium, w: Współczesna Europa w poszukiwaniu swej tożsamości, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2003.
 • Drozdowicz Z., Problemy identyfikacyjne ze współczesnymi kultami, sektami i nowymi ruchami religijnymi, w: Współczesna Europa w poszukiwaniu swej tożsamości, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2003.
 • Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, red. S. Zięba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 24-26 września 2004 r.
 • Europejczycy mają rację w teorii. Rozmawiają Francis Fukuyama i Maciej Nowicki, w: Idee z pierwszej ręki. Antologia najważniejszych tekstów "Europy" - sobotni dodatek do "Dziennika", 2008.
 • Fecteau D., Telepatia. Najwyższa forma komunikacji, Warszawa 2008.
 • Flanagan K., Jupp P.C., Conclusion, w: A Sociology of Spirituality, red. K. Flanagan, P.C. Jupp, Alderhot-Burlington 2007.
 • Flanagan K., Introduction, w: A Sociology of Spirituality, red. K. Flanagan, P.C. Jupp, Alderhot-Burlington 2007.
 • Fox M., Pierworodne błogosławieństwo. Elementarz duchowości stworzenia przedstawiony w czterech drogach, dwudziestu sześciu tematach i dwóch pytaniach, Poznań 1995.
 • Fuller R.C., Spiritual, But Not Religions. Understanding Unchurched America, Oxford 2001.
 • Grab W., Sinnfragen. Transformationen des Religiösen in der modernen Kultur, Gütersloh 2006.
 • Gensicke Th., Jugend und Religiosität, w: Jugend 2006. 15. Shell Jugendstudie. Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt am Main 2006.
 • Glendinning T., Bruce S., New ways of believing or belonging: is religion giving way to spirituality? "The British Journal of Sociology" 57: 2006 nr 3.
 • Gołaszewska M., Wprowadzenie, w: Oblicza nowej duchowości. Dyskusja o funkcjach piękna, dobra i prawdy na przełomie tysiącleci, red. M. Gołaszewska, Kraków 1995.
 • Gräb W., Wie Glaube entsteht: Das Konzept der Spiritualität, "Theologisch-Praktische Quartalschrift" 156: 208 nr 2.
 • Grzymała-Moszczyńska H., Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii, Kraków 2004.
 • Habermas J., Zeitdiagnosen. Zwölf Essays, Frankfurt am Main 2003.
 • Hainz M., Die religiöse Landschaft in Deutschland. Zwischen schrumpfender Kirchlichkeit und spirituellen Neuaufbrüchen, "Stimmen der Zeit" 226: 2008 nr 6.
 • Hall D., New Age w Polsce: lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007.
 • Heelas P., Spiritualities of Life. New Age, Romanticism and Consumptive Capitalism, Oxford 2008.
 • Heelas P., The spiritual revolution: from , religion to spirituality', w: Religious in the Modern World. Traditions and transformations, red. L. Woodhead, P. Fletcher, H. Kawanami, D. Smith, London 2002.
 • Hervieu-Leger D., Auf der Suche nach Gewissheit: Paradoxien moderner Religiosität, "WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung" 3:2006 nr 1.
 • Hervieu-Leger D., Religiöse Ausdrucksformen der Moderne. Die Phänomene des Glaubens in den europäischen Gesellschaften, w: Diskurse und Entwicklungspfade. Der Gesellschaftsvergleich in den Geschichts - und Sozialwissenschaften, Hrsg. von H. Kaelble, J. Schriewer, Frankfurt am Main/ New York 1999.
 • Heumann J., Zastój czy przełom? O sytuacji w publicznej edukacji religijnej w Niemczech, w: Zapoznane wymiary edukacji. Polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne, red. J. Bagrowicz, J. Michalski, J. Heumann, Toruń 2008.
 • Höhn H.J., Sinnsuche und Erlebnismarkt, "Theologisch-Praktische Quartalschrift" 1995 nr 4.
 • Jawłowska A., Nowa duchowość. Od kontrkultury do New Age, w: Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Kraków 1999.
 • Kaufmann F.X., Religia i nowoczesność, w: Socjologia religii. Antologia i wowarski, Kraków 1998.
 • King A.S., Spirituality: Transformation and Metamorphosis, "Religion" 26:1996.
 • Knapp M., Religia w społeczeństwie postsekularnym, w: Religia we współczesnej Europie, red. J. Dziedzic, Kraków 2008.
 • Knoblauch H., Berichte aus dem Jenseits. Mythos und Realität der Nahtod-Erfahrung, Freiburg im Breisgau 1999.
 • Knoblauch H., Europe and Invisible Religion, "Social Compass" 50:2003 nr 3.
 • Knobloch S., Mehr Religion als gedacht! Wie die Rede von Säkularisierung in die Irre führt, Freiburg im Breisgau 2006.
 • Kołakowska A., Czy możliwa jest religia postmodernistyczna? "Znak" 53: 2001 nr 1, s. 43-55.
 • Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach. Seria trzecia i ostatnia, Kraków 2000.
 • Kubiak A. E., Duchowość Nowej Ery, "Studia Socjologiczne" 2001, nr 1.
 • Kubiak A. E., Jednak New Age, Warszawa 2005.
 • Lilia M., Liberalizm i fanatyzm. Odrodzenie politycznej teologii, "Dziennik" 2007 (dodatek "Europa", nr 35) nr 204.
 • "L'Osservatore Romano" 29:2008 nr 4.
 • MacDonald M.N., Spirituality, w: Encyclopedia of Religion, t. 13, red. L. Jones, Detroit 2005.
 • Megatrend Religion? Neue Religiositäten in Europa. Hrsg. von R. Polak, Ostfildern 2002.
 • Merlevede P.E., Bridoux D., Vandamme R., Rozwój inteligencji emocjonalnej, Gliwice 2008.
 • Miller V.J., Religia w świecie konsumpcji. Chrześcijańska wiara i praktyka w kulturze konsumpcyjnej, Warszawa 2007.
 • Możdżyński P., Duchowość ponowoczesna. Ruch Reiki w Polsce, Kraków 2004.
 • "Nomos. Kwartalnik Religioznawczy" 2008 nr 59-60.
 • Papieska Rada Kultury. Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Jezus Chrystus dawcą wody życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Kraków 2003.
 • Parker C.G., Współczesna religia ludowa. Złożony obiekt badań dla socjologów, w: Socjologia codzienności, red. P.Sztompka, M., Boguni-Borkowska, Kraków 2008.
 • Podgórecki A., Społeczeństwo polskie, Rzeszów 1995.
 • Pollack D., "Nüchternheit ist vonnöten". Ein Gespräch mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack, "Herder Korrespondenz" 60: 2006 nr 7.
 • Pollack D., Wiederkehr der Religion oder Säkularisierung. Zum religiösen Wandel in Deutschland, "Ost - West. Europäische Perspektiven" 8: 2007 nr 1.
 • Ptaszek R.T., Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna - aspekt filozoficzny, Siedlce 2008.
 • Ratzinger J., Drogi wiary w dobie współczesnych przemian, "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny" 12: 1992 nr 2.
 • Religion and America: Spirituality in a Secural Age, red. M. Douglas, S.M. Tipton, Boston 1983.
 • Rittenhouse M., Seks i dusza, "Tygodnik Powszechny" 2008 nr 23.
 • Ruh U., Niederlande: Panorama des religiösen Wandels, "Herder Korrespondenz" 61: 2007 nr 7.
 • Sandt F.O., Religiosität von Jugendlichen in der multikulturellen Gesellschaft. Eine qualitative Untersuchung zu atheistischen, christlichen, spiritualistischen und muslimischen Orientierung, Münster 2006.
 • Schwillus H., Katholische Schule im Dialog mit der Welt. Identitätssuche im Kontext Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, "Internationale Religionspädagogische Rundschau" 6: 2007.
 • Seilmann M., ShellJugendstudie 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck, "Stimmen der Zeit" 132: 207 nr 1.
 • Shults F.L., Sandage S.J., Transforming spirituality: integrating theology and psychology, Grand Rapids 2006.
 • A Sociology of Spirituality, red. K. Flanagan, P.C. Jupp, Alderhot-Burlington 2007.
 • Śmierć Boga zniszczyła politykę. Rozmawiają Marcel Gauchet i Maciej Nowicki, w: Idee z pierwszej ręki. Antologia najważniejszych tekstów "Europy" - sobotni dodatek do "Dziennika", 2008.
 • Schmidt-Lux Th., Peter L. Berger: religia jako święty kosmos, w: Filozof machera do Eco, red. V. Drehsen, W. Grab, B. Weyel, Kraków 2008.
 • Tacey D.J., The spirituality revolution: the emergence of contemporary spirituality, New York 2004.
 • Veltman C., Holandia: Sekularyzacja w odwrocie, "Więź" 2006 nr 12.
 • von Soosten J., Jürgen Habermas: dialog z religią w ramach dyskursu nowoczesności, w: Filozofia religii od Schleiermachera do Eco, red. V. Drehsen, W. Grab, B. Weyel, Kraków 2008.
 • Waleszczuk Z., Społeczno-kulturowe konsekwencje globalizacji, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 26: 2007 nr 2.
 • Wargacki S.A., Mistyczne - odmienne stany świadomości - neuroteologia, "Nomos. Kwartalnik Religioznawczy" 2007 nr 57/58.
 • Wargacki S.A., New Age, w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, Lublin 2000.
 • Wargacki S.A., Ruch New Age a innowacje religijne i społeczno-kulturowe (w druku);.
 • Wuthnow R., After Heaven. Spirituality in America since the 1950, Berkeley 1998.
 • Wuthnow R., Creative Spirituality. The Way of the Artist, Berkeley 2001.
 • Zarzycki S.T., Rozwój życia duchowego i afektywność. Studium na podstawie pism św. Franciszka Salezego, Lublin 2008.
 • Zdziech P., Globalizacja, rozwój ekonomiczny i wartości. O procesach unifikujących świat i ich wpływie na sferę aksjologii z perspektywy teori przemiany wartości Ronalda Ingleharta, w: Religia i religijność w warunkach globalizacji, red. M. Libiszowska-Żółkowska, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.