PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 787 | 85--113
Tytuł artykułu

Bariery migracji pracowników w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Barriers to Worker Migration in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Swobodny przepływ pracowników jest jedną z podstawowych wolności gwarantowanych przez prawo Wspólnoty. Swoboda ta oznacza zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową (zatrudnienie, wynagrodzenie, warunki pracy). W 2000 r. na szczycie Lizbońskim zapoczątkowano realizację strategii zmierzającej do osiągnięcia stałego wzrostu gospodarczego, który przekładałby się na większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz zwiększenie spójności społecznej. W obecnej strategii lizbońskiej stały się one kluczem do rozwoju i poprawy sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej. Artykuł stanowi próbę zidentyfikowania barier na rynku pracy w UE. Opisano podjęte środki podczas prezydencji fińskiej w zakresie zwiększenia mobilności pracowników w UE. Zanalizowano je w odniesieniu do swobodnego przepływu pracowników w krajach, które osiągnęły największe korzyści z otwarcia swoich rynków dla imigrantów. Na koniec zaproponowano działania zmierzające do zwiększenia mobilności pracowników na rynku Unii Europejskiej.
EN
The free movement of labour is one of the basic freedoms guaranteed by Community law in accordance with article 39 of the EC Treaty. The free movement of labour means the abolition of all discrimination based on nationality for workers from Member States in regard to employment, pay and other work conditions. At the Lisbon summit in March 2000, the Council of Europe began implementing a strategy aimed at achieving steady economic growth, a greater number of better quality jobs, and greater social cohesion, by setting out long-term goals in the area of employment. The current geographical and occupational mobility of workers in Europe does not give rise to optimism. In this article, the authors present a short history of migration in the European Union. They identify the main trajectories of migration following the enlargement of the European Union in May 2004 to include 10 new Member States. The authors attempt to identify the barriers on the EU labour market and to describe the measures taken to improve this situation when Finland had the presidency of the EU in the second half of 2006. They analyse the measures in regard to the free movement of labour taken by countries that have achieved the greatest benefit from opening their markets to migrants. The authors also propose measures to increase the mobility of workers on the European Union market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--113
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Accession Monitoring Report May 2004 - June 2006, Report by the British Home Office, Department for Work and Pensions, HM Revenue&Customs and Department for Communities and Local Government, 22 August 2006.
 • Background Information and Statistics on Immigration to Ireland, Immigrant Council of Ireland, June 2005.
 • Bijak J., Kicinger A., Kupiszewski M., International Migration Scenarios for Europe, 2002-2052, CEFMR Working Paper 4/2004, Warsaw, November 2004.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Report on the Functioning of the Transitional Arrangements set out in the 2003 Accession Treaty (period 1 May 2004 - 30 April 2006), COM (2006) 48 final, Brussels, 8.02.2006.
 • Cosgrave C., Labour Migration to Ireland: Policies and Proposals, Immigrant Council of Ireland, Dublin 2005.
 • Doyle M., Hughes G., Wadensjö E., Freedom of Movement for Workers from Central and Eastern Europe Experiences in Ireland and Sweden, Raport nr 5, Swedish Institute for European Policy Studies Stockholm, May 2006.
 • Garapich M., Polscy migranci protestują przeciwko zakusom fiskusa, „Biuletyn Migracyjny” 2006, nr 6.
 • Grabowska A., Kto zarabia tylko na Wyspach, nie zasili polskiego fiskusa, „Rzeczpospolita”, 8.01.2007.
 • Kołakowska A., Fińska prezydencja w Unii Europejskiej, „Biuletyn PISM” 2006, nr 39(379).
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, Brussels, COM (2006) 467 final, 28.08.2006, www.eur-lex.europa.eu.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - „Progress”, COM (2006) 440 final, www.eur-lex.europa.eu.
 • Laursen T., Bucon P., Kąsek L., Korczyc E., Marcincin A., Skrok E., World Bank EU8 Quarterly Economic Report September 2006, www.worldbank.org, 7.10.2006.
 • Migration Policy, Published by the National Economic and Social Council, Dublin, September 2006.
 • Mobility in Europe, Analysis of the 2005 Eurobarometer survey on geographical and labour market mobility - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg 2006.
 • Multiannual Strategic Programme, dokument UE nr 15896/03 z 8 grudnia 2003, www.eu2006.fi.
 • Pawlicki J., Zagrożone wejście Polski do strefy Schengen, „Gazeta Wyborcza”, 25.07.2006.
 • Połowa obywateli UE zna języki obce, badania Eurobarometru przeprowadzone dla Komisji Europejskiej przez TNS Opinion&Social, TNS OBOP, www.tns-global.pl, 17.11.2005.
 • Potop polski w Szwecji, „Biuletyn Migracyjny” 2006, nr 7.
 • Program działania Unii Europejskiej na 2006 r., dokument 6065/05, Bruksela, 22 grudnia 2005.
 • Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Improving the Portability of Supplementary Pension Rights, COM (2005) 507, Raport z postępu prac, www.eur-lex.europa.eu.
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation (EC) No 883/2004 on the Coordination of Social Security Systems, and Determining the Content of Annex XI, COM (2006) 7, www.eur-lex.europa.eu, 26.08.2006.
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down the Procedure for Implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the Coordination of Social Security Systems, COM (2006) 016, www.eur-lex.europa.eu.
 • Pszczółkowska D., Czeka nas milion emigrantów, „Gazeta Wyborcza”, 11.05.2005.
 • Raport KE: warto otworzyć się na pracowników ze wschodu Unii, „Biuletyn Migracyjny” 2006, nr 5.
 • Santacreu O., Baldoni E., Albert M.C., Studies on Intra-EU Migration Change in the Traditional Migration Patterns Change in Motivations for Intra-EU Mobility, University of Alicante, Alicante, Spain 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.