PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 60 | nr 116 | 351--362
Tytuł artykułu

Zmiany zasad rachunkowości w zakładach pracy chronionej

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in Accounting Policies of Supported Employment Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest przedstawienie zmian w polityce rachunkowości zakładów pracy chronionej w związku ze zmianami systemu wsparcia tych zakładów w latach 2004–2010. W latach 2004–2010 zmieniał się system wsparcia zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej zmieniali zasady rachunkowości, ujmując uzyskiwaną pomoc jako zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej bądź jako pozostałe przychody operacyjne. W celu zapewnienia porównywalności sprawozdań finansowych, zakłady pracy chronionej w roku obrotowym, w którym wprowadzili zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości, powinni podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this contribution is to present changes in accounting policies of supported employment enterprise caused by the revision of the system of financial support for these institutions in the years 2004–2010. The support system for employing persons with disabilities has changed significantly since 2004. Employers running supported employment enterprises changed their accounting policies, treating financial aid either as decrease in the costs of their operating activity or increase in other operating income. In order to ensure the comparability of financial statements, supported employment companies, in the financial year when the changes in adopted accounting principles (accounting policy) were introduced, should give reasons for these changes, state their effect on financial results, and ensure the comparability of information in the financial statement for the year before the financial year in which the changes were introduced. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
351--362
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - prezentacja w rachunku zysków i strat (2009), „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 11 z dnia 2009.06.01, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., wydanie elektroniczne http://www.sgk.gofin.pl/10,109291.html
 • Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (2009). „Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych", nr 21 z dnia 2009.07.20, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. zo.o., wydanie elektroniczne http://www.sgk.gofin.pl/10,111103.html
 • Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w księgach rachunkowych (2005), „Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych", Nr 24 z dnia 2005-08-20, Nr kolejny 527, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., wydanie elektroniczne http://www.sgk.gofin.pl/ll,1146,59659.html
 • Długołęcka J. (2006), Jak ewidencjonować dofinansowanie części wynagrodzenia i refundację części składek ZUS ze środków budżetu państwa oraz środków PFRON, „Doradca Podatnika" 13/2006, Wydawnictwo Trendy, wydanie elektroniczne http://www.epodatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/5458/Jak_ewidencjonowac_dofinansowanie_czescijwynagrodzenia_i_refundacje_czesci_skladek_ZUS_ze_srodkow_budzetu_panstwa_oraz_srodkow_PFRON.html
 • Gruchot E. (2008), Refundacja składek ZUS osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej, „Gazeta Podatkowa" nr 47 (462) z dn. 2008.06.12, http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,4741,.html
 • Łukaszewicz P. (2005), Problemy rachunkowości i finansów oraz pomocy publicznej de minimis w zakładach pracy chronionej, Wydawnictwo KIGR, Warszawa.
 • Łukaszewicz P. (2006), Ewidencja otrzymanej pomocy w zakładach pracy chronionej, „Rzeczpospolita" nr 070, dodatek „Dobra firma", 23.03.2006, wydanie elektroniczne http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_060323/firma_a_8.html
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2004), Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 115, poz. 791.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, Dz.U. Nr 114 poz. 1194.
 • Szczepankiewicz E. (2008), Jak księgować refundację składek pracowników niepełnosprawnych, „Monitor Księgowego" nr 4 z dnia 2008.02.20, wydawnictwo INFOR, wydanie elektroniczne http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/zasady-ogolne/ 71206, Jak-ksiegowac-refundacje-skladek-pracownikow-niepelnosprawnych.html
 • Ustawa z dnia 13października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jednolity, Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U.02.76.694 z późn. zm.
 • Wroński Sz., Sieradzka E. (2008), Dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, Wydawca Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Przemyśl.
 • Wynagrodzenie pracownika: dofinansowanie w księgach (2009), „Rachunkowość dla Praktyków" 09.09.2009, Kasat Sp. z o.o., wydanie elektroniczne http://www.podatki.egospodarka.pl/44324,Wynagrodzenie-pracownika-dofinansowanie-w-ksiegach,l,65,l.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.