PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 62 | nr 118 | 23--39
Tytuł artykułu

System rewizji finansowej z uwzględnieniem funkcji korygującej sprawozdanie finansowe

Warianty tytułu
The Corrective Function of Audit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł służy ukazaniu, że oprócz realizacji informacyjnej, kontrolnej i uwierzytelniającej funkcji przez rewizję finansową pełni ona także funkcję korygującą. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań empirycznych, które świadczą, że biegli rewidenci potwierdzili istnienie korygującej funkcji rewizji finansowej i dobrze ocenili stopień jej realizacji. W części teoretycznej wskazano na różnicę między kontrolną a korygującą funkcją rewizji finansowej. Ponadto zaprezentowano cybernetyczne ujęcie systemu rachunkowości, w którym rolę sprzężenia zwrotnego pełni rewizja finansowa, realizująca funkcję korygującą. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to demonstrate that audit fulfils a corrective function, in addition to the functions of information provision, control and endorsement. The study presents the findings of empirical research which shows that auditors confirm the existence of the corrective function of audit and generally think that it is performed satisfactorily. The theoretical part highlights the difference between the control function of audit and its corrective function. Additionally, the cybernetic approach to the accounting system has been presented, where the role of feedback is fulfilled by audit through its corrective function. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
23--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Cosserat G.W. (2000), Modern Auditing, John Willey & Sons, Nowy Jork.
 • Gabrusewicz W. (2010), Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Gotllieb M. (1992), Rola i obowiązki amerykańskiego biegłego rewidenta, Rachunkowość nr 4/1992.
 • Hołda A., Pociecha J. (2005), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Meigs W.B., Whittington O.R., Pany K, Meigs R.F. (1989), Principles of auditing, IRWiN, Boston.
 • Micherda B. (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Krzywda D. (2005), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych, [w:] Rewizja sprawozdań finansowych, pod red. D. Krzywdy, COSZ SKwP: Warszawa.
 • Lisiński M. (red.), (2011), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE. Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, Tom I (2009), Tom II i III (2010), SKwP-IFAC-KIBR, Warszawa.
 • Młynarczyk A. (2009), Metody szacowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jako znaczący element rewizji finansowej, praca doktorska zrealizowana pod kierunkiem naukowym J. Pfaffa w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Montgomery R.H. (1922), Auditing. Theory and practice, Volume I: General Principles, The Ronald Press Company, New York.
 • Pająk W. (2011), Audyt struktury organizacyjnej, [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE, Warszawa.
 • Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Płaszczyk A. (2008), Audyt wewnętrzny obecnie, „Rachunkowość" nr 8/2008.
 • Piaszczyk A. (2011), System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia l lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2010 r., nr 21, poz. 108).
 • Stępień M. (2006), Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 702, Kraków.
 • Stępień M. (2008), Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 768, Kraków.
 • Stępień M. (2003), Ochrona środowiska w badaniu sprawozdania finansowego a świadomość ekologiczno-ekonomiczna menedżerów, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji menedżerów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Surdykowska S., Kutera M. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649).
 • Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121, poz. 591).
 • Winiarska K. (2005), Audyt finansowy, InfoAudit, Warszawa.
 • Teck-Heang L., Ali A.M. (2008), The evolution of auditing: An analysis of the historical development, „Journal of Modern Accounting and Auditing", Vol. 4, Nr 12.
 • Zielona Księga Komisji Europejskiej z 13 X 2010 r., pt. „Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu", www.kibr.org.pl, stan w dniu 5 marca 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.