PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 62 | nr 118 | 239--249
Tytuł artykułu

Wybrane kierunki doskonalenia audytingu w XXI wieku z uwzględnieniem Zielonej Księgi Komisji Europejskiej

Warianty tytułu
Selected Directions of Audit Improvement in the 21st Century - the Green Paper of the European Commission
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono niektóre kierunki doskonalenia procesu badania sprawozdań finansowych. Opisano dokonane w XXI wieku zmiany, których celem było podniesienie jakości audytingu w warunkach coraz większej globalizacji gospodarki i rynku kapitałowego. Przedstawiono również nowe propozycje usprawnienia badania sprawozdań finansowych zawarte w Zielonej Księdze, opublikowanej w 2010 roku przez Komisje Europejską. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected directions of improvement of the process of financial statements examination. The author describes the changes made in the 21st century, which are designed to raise the quality of audit in conditions of increasing globalization of the economy and financial market. The paper also discusses new proposals for audit improvement set out in the Green Paper published by the European Commission in 2010. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
239--249
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dadacz J. (2009), Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, „Rachunkowość" Nr 3.
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/254/EWG, Dz. Urz. UE L 196/87.
 • Guillebert B., Audas J. (2007), Organizacja systemu nadzoru publicznego, [w:] „Jakość usług biegłego rewidenta", KIBR, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2010), Rachunkowość w czasach kryzysu, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, Warszawa, tom 51 (107).
 • Kiziukiewicz T. (2008), Wprowadzenie do rachunkowości, [w:] Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych. pod red. T. Kiziukiewicz, WiD Ekspert, Wrocław.
 • Leners R. (2007), System nadzoru publicznego nad zawodem biegłego rewidenta w Niemczech zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE, [w:] „Jakość usług biegłego rewidenta", KIBR, Warszawa.
 • Messner Z., Pfaff J. (2010), Podstawy rachunkowości finansowej, SKwP, Warszawa.
 • MSSF (2004) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP. Warszawa.
 • Ustawa (1994) z dnia 29 września o rachunkowości, Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223. ze zm.
 • Ustawa (2009) z 7 maja o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. Nr 77, poz. 649.
 • Zielona Księga (2010) - Polityka bilansowa sprawozdań finansowych: lekcja wyciągnięta z kryzysu. Komisja Europejska, http://www.kibr.org.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.