PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 849 | 5--25
Tytuł artykułu

Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej

Warianty tytułu
Conditions of Quantification in Fair Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja gospodarki światowej zmierza coraz wyraźniej do stosowania światowych rozwiązań w zakresie wyceny majątku i kapitałów, w tym również ujętych w regulacjach światowych. Charakterystycznym elementem tych rozwiązań jest wycena w "wartości godziwej". „Wartość godziwa” to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Taka wycena rodzi jednak wiele uwarunkowań, jak: zróżnicowanie potrzeb informacyjnych; rozszerzający się zakres wielkości szacunkowej rachunkowości; kryzys wiarygodności szeroko rozumianej rachunkowości; potrzebę ewolucji mierników oceny jednostek gospodarczych; zespolenie wysiłku w kształtowaniu wiarygodności obrazu działalności jednostki. W artykule omówiono wszystkie te uwarunkowania.
EN
The globalisation of the world economy is ever more clearly leading our system of accounting to adopt global solutions in the valuation of property and capital and to conform to global regulations. A characteristic element of such solutions is “fair value”. This basis for valuation suggests an attempt to objectify and marketise valuation, which would make it more useful to actors in capital markets. However, valuation according to “air value” implies a series of conditions, the clarification of which is essential for an objective assessment of this measure of value. Of these, the following are to be noted: the differing information needs of recipients of economic information, the expanding scope of estimated figures in accounting, the credibility crisis of accountancy in the broad sense, as manifested in the negative interpretation of “creative accounting”, the need for measures of the price of companies to develop towards measuring economic value, the need for a pooling of resources in the creation of a reliable picture of company activity in the form of a financial report and its attendant assessments and opinions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd o Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, „Rachunkowość” 2000, nr 7.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG Press, Warszawa 1997.
 • Cwynar A., Systemy motywacyjne związane z koncepcją EVA, „Controling i Rachunkowość Zarządcza” 2000, nr 4.
 • Cwynar W., Cwynar A., Nowe tendencje w teorii i praktyce finansów - koncepcje EVA™ i MVA™, „Rachunkowość” 2000, nr 3.
 • Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Czekaj J., Dreszer Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Długajczyk M., Ekonomiczna wartość dodana w wycenie przedsiębiorstw, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Dobija M., Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 • Gmytrasiewicz M., Dylematy kwalifikacji rezerw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 992, Wrocław 2003.
 • Gos W., Szacunki jako parametr wartości aktywów i pasywów [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 • Hasik W., Wartość godziwa a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Hass-Symotiuk M., Mućko P., Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • IV Dyrektywa UE, „Rachunkowość”, Warszawa 2003, nr 7.
 • Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa Enronu ?, „Rachunkowość”2003, nr 4.
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) obejmujące międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR), SKwP, Warszawa 2004.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa 1982.
 • Propozycja wprowadzenia wartości godziwej do dyrektyw Unii Europejskiej, „Rachunkowość” 2000, nr 7.
 • Rapaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG Press, Warszawa 1999.
 • Skoczylas W., Potrzeba i kierunki rozszerzenia zakresu sprawozdawczości przedsiębiorstw [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Sumek-Brandys B., Mierniki kreowania dodatkowej wartości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 553, Kraków 2000.
 • Surdykowski S., Nieporozumienia wokół rachunkowości - syndrom „rachunkowości kreatywnej” [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2003.
 • Szczygielski J., Koncepcje wzrostu wartości firmy - uwarunkowania finansowe, materiały konferencji nt. Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000.
 • Szymborski K., Los bossa, „Polityka” 2005, nr 23.
 • Świderska M., Świderska G.K., Oczekiwania inwestorów a zakres informacji ujawnianej w raporcie rocznym [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Tarnowski P., Księgi czarów, „Polityka” 2002, nr 29.
 • Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy, Zakamycze, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.