PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 62 | nr 118 | 313--323
Tytuł artykułu

O naturze norm prawnych rachunkowości - zarys podstaw filozoficznych

Warianty tytułu
On the Nature of Legal Norms in Accounting: Outline of the Philosophical Foundations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule scharakteryzowano miejsce norm prawnych rachunkowości w systemie prawa. Zbadano także zasadność wyodrębnienia zespołu tych norm jako gałęzi prawa oraz zaprezentowano podstawy klasyfikacji norm rachunkowości w świetle poglądów wybranych współczesnych przedstawicieli filozofii prawa: N. Luhmanna, J. Habermasa, H.L.A. Harta oraz R. Dworkina. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the place of legal regulations of accounting within the system of law. It also examines the validity of separating this set of norms as a branch of law and presents the basis for classification of accounting norms in light of the views of selected representatives of contemporary philosophy of law: N. Luhmann, J. Habermas, H.L.A. Hart and R. Dworkin. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
313--323
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Grabiński K. (2006), Polskie prawo bilansowe „Rachunkowość", nr 7.
 • Alexander D., Jermakowicz E. (2006), True and Fair View of the Principles/Rules Debate, .Abacus", Vol. 42, No. 2.
 • Brzeziński B. (2000), Prawo podatkowe, TNOiK, Toruń.
 • Dworkin R. (1998), Biorąc prawa poważnie, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Habermas J. (2005), Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • HartH.L.A. (1998), Pojęcie prawa, PWN, Warszawa.
 • Hart H.L.A (2001), Eseje z filozofii prawa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Hendriksen E.A. (2002), van Breda M.F, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jamróz A. (2008), Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Jaruga A. (2002), Systemy regulacji rachunkowości, [w:] Jaruga A. [red.], Międzynarodowe regulacje rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Koperkiewicz-Mordel K, Nykiel W., Chróścielewski W. (2006), Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Kosikowski C. (2000), Stare tradycje i nowe wyzwania dla polskiej nauki prawa finansowego [w:] Kostecki A. [red.], Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, Zakamycze, Kraków.
 • Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P. (1981), Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S. (1980), Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa.
 • Messner Z. (2001), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uczelniane AE im. K. Adameckiego w Katowicach, Katowice.
 • Morawski L. (2002), Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń.
 • Nowak A. W. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Oniszczuk J. (2008), Filozofia, i teoria prawa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pichlak M. (2006), Odniesienia do prawa w ramach praktyki społecznej. Koncepcja Herberta Harta a założenie świata życia [w:] Sulikowski A. [red.] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Rot H. (1984), Kształtowanie systemu prawa, tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Safian M. (2007), Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, [w:] Safian M. [red.] Prawo cywilne -~ część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Stelmach J., Sarkowicz R. (1999), Filozofia prawa XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Szneider K. (2005), Prawo bilansowe a rachunkowość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 422, Roczniki Prawnicze nr 17, Szczecin.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Turyna J. (2003), Modelowa analiza założeń współczesnej rachunkowości, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Turzyński M. (2010), Regulacje kodyfikacji napoleońskich w zakresie rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 57 (113), Warszawa.
 • Winczorek J. (2009), Zniknięcie dwunastego wielbłąda. O socjologicznej teorii prawa Niklasa Luhmanna, „Liber", Warszawa.
 • Woleński J. (1998), Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina, Wstęp [w:] Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wronkowska, Ziembiński (2001), Zarys teorii prawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.