PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 62 | nr 118 | 325--341
Tytuł artykułu

Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie

Warianty tytułu
The Statement of Comprehensive Income Used by Companies Listed in the WIG 20 Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skoncentrowano się na formie prezentacji sprawozdania z całkowitych dochodów, istotności jego pozycji oraz kluczowych relacjach między pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu z całkowitych dochodów a pozycjami zaprezentowanymi w kapitale własnym w bilansie. Autorki dokonały przeglądu (analizy) sprawozdania z całkowitych dochodów spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20 z 2009 r. oraz spółek mieszczących się w tym indeksie w ostatnich pięciu latach, podejmując próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1) jaką formę prezentacji wyniku całościowego przyjęły spółki (dwa czy jedno sprawozdanie), 2) czy sposób prezentacji wyniku całościowego i kapitału własnego w bilansie pozwalają na analizę powiązań tych dwóch kategorii, 3) czy nowa koncepcja zwiększyła przejrzystość sprawozdania finansowego?(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the key aspects of the presentation of the statement of comprehensive income. The authors examined information published in financial statements of companies included in the WIG 20 index in 2009 and companies which participated in this index in the last five years. The aim of the analysis was to find answers to the following questions: 1) what form of the presentation was adopted by companies (one or two statements)? 2) does the presentation of comprehensive income and equity allow the relations between these two categories to be analyzed? 3) has the new concept of comprehensive income increased the transparency of the financial statements? (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
325--341
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Exposure Draft of IFRS XFinancial Statement Presentation, 1 July 2010.
  • Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
  • Międzynarodowy Standard Eachunkowości l Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR l, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339/3, z dnia 18.12.2008 r.
  • Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 59 (115), SKwP, Warszawa, s. 117-139.
  • Walińska E. (2009), Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstw, [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa, s. 335-338.
  • Wójtowicz E. (2009), Czy wynik całościowy jest potrzebny rynkowi kapitałowemu?, [w:] Sobańska L, Wnuk-Pel T. (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UL, Łódź, s. 155-165.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.